Het Slotervaartziekenhuis raakte begin 2013 de speelbal van ruzieënde aandeelhouders en staat daarmee symbool voor de meer dubieuze kanten van marktwerking in de zorg. Inmiddels is de oud-bestuursvoorzitter Aysel Erbudak het ziekenhuis volgens de rechter 1,7 miljoen euro schuldig en zit zij in Turkije. Lees meer

Multimiljonair Jan Schram uit Beverwijk en zijn beschermelinge zakenvrouw Aysel Erbudak kochten het in 2006 noodlijdende ziekenhuis, maar na Schram's overlijden in december 2012 blijkt de positie van Erbudak allesbehalve stabiel. Ze wordt geschorst na onenigheid met Achmea over het contract voor 2013 en belandt in een moddergevecht rond het ziekenhuis met Jan's broer Lex Schram en diens zoons Pim en Rob. Erbudak wordt met een dubieuze aandelenemissie buitenspel gezet waarbij Erbudak en haar kinderen - die aandelen houden in BV's boven het ziekenhuis - feitelijk worden onteigend. De Amsterdamse Ondernemingskamer doet onderzoek naar wanbeleid bij het moederbedrijf van het Slotervaart dat instemde met de aandelentransactie. Inmiddels is het ziekenhuis door zorgondernemer Loek Winter overgenomen, maar de rechtmatigheid van die overname en de daaraan voorafgaande aandelenemissie wordt nog betwist door de kinderen van Erbudak.

Uiteindelijk wint Winter de slag. Maar voor het ziekenhuis mag het niet baten. Op 25 oktober 2018 wordt het MC Slotervaart failliet verklaard.

 

37 artikelen

MC Groep vervangt bestuur Slotervaartziekenhuis

De rol van Dees Brandjes en Jos Beijnen als bestuurders van het Slotervaartziekenhuis, is per 1 februari uitgespeeld.

Amper een maand na het officieel verwerven van het Slotervaartziekenhuis neemt koper Loek Winter afscheid van de huidige raad van bestuur. Ziekenhuisapotheker Jos Beijnen en hoofd medische staf Dees Brandjes worden zaterdag officieel vervangen door Winter zelf en zijn zakenpartner Willem de Boer. Per 1 mei treedt ook Philipp Jan Flach toe tot het bestuur. Flach zit ook in het bestuur van de MC Groep en is directeur van Winter's antroposofische GGZ-instelling De Seizoenen. Brandjes en Beijnen speelden het afgelopen jaar een hoofdrol in de perikelen rond het Slotervaartziekenhuis. Op 19 februari schorsten ze Aysel Erbudak als bestuursvoorzitter. Volgens Jos Beijnen was het besluit daartoe overigens door de commissarissen genomen, en 'onafwendbaar'. Na zes jaar naast de flamboyante Erbudak te hebben gestaan, bleek de liefde afgelopen jaar flink bekoeld; Brandjes en Beijnen tekenden akkoord voor de mogelijk onrechtmatige aandelenemissie waarmee het belang van Erbudak en kinderen in het ziekenhuis tot nihil verwaterde en een moddergevecht voor de ondernemingskamer volgde. De bestuurders spanden zich ook in om de omstreden koop van het ziekenhuis door Loek Winter rond te krijgen. Brandjes en Beijnen kwamen in december zelfs ongevraagd een woordje doen in de Haarlemse rechtbank, die uiteindelijk besloot het beslag dat Erbudak op de aandelen van het ziekenhuis had laten leggen, op te heffen.

Fantastisch

Dees Brandjes is niet bereikbaar voor commentaar. Zijn secretaresse meldt dat hij 'met vakantie' is en de mobiele telefoon blijft rinkelen. Aftredend bestuurder Jos Beijnen neemt wel op.  Op de vraag van Follow the Money naar een reactie op zijn eigen vertrek volgt een korte stilte. En dan: 'Nou, fantastisch natuurlijk. We hebben het ziekenhuis uit een deplorabele situatie moeten zien te halen en dat is ons gelukt. Daar voel ik me goed over.'
'We hebben het ziekenhuis naar een hoogtepunt gebracht. Dan is het chique, netjes en goed om te vertrekken'
Volgens Beijnen namen de twee bestuurders zelf het besluit om te vertrekken. 'We hebben het ziekenhuis met de overdracht aan de nieuwe aandeelhouder MC Groep naar een hoogtepunt gebracht. Dan is het chique, netjes en goed om te vertrekken. Hoe zeggen ze dat? Eind goed, al goed.' Binnen de raad van toezicht zijn nu nog geen veranderingen aangekondigd volgens Beijnen, maar die sluit hij in de toekomst niet uit. De ziekenhuisapotheker laat weten in het Slotervaart werkzaam te blijven en de apotheek te blijven runnen voor het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, waar hij al onderzoeker was. De overname van de apotheek door het buurziekenhuis van het Slotervaart was onderdeel van de verkoopovereenkomst.

'Geen gouden handdruk'

Gevraagd of hij een gouden handdruk ontvangt antwoordt Beijnen ontkennend. 'Waarom? Nee hoor. Dees Brandjes en ik hadden natuurlijk al veel eerder bedacht dat we het ziekenhuis uit de problemen zouden halen en daarna waarschijnlijk terug zouden treden. We waren natuurlijk geen gewone bestuurders, we deden het erbij naast onze baan. Daar zijn we ook netjes voor vergoed en die vergoeding stopt nu gewoon. We worden ook niet gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten, nee. Is dat gebruikelijk dan?'

Onderzoek

Nadat Loek Winter eind december de aandelen van het Slotervaartziekenhuis officieel had overgenomen lijkt het erop dat de strijd gestreden is. Maar de kans is groot dat de Slag om Slotervaart alsnog een staartje krijgt. De Ondernemingskamer beval in oktober een onderzoek naar mogelijk wanbeleid in de BV's boven het ziekenhuis en schorste bestuurder Pim Schram, onder wiens leiding de aandelenemissie in maart plaatsvond. Onderzoeker Jan Willem van Andel presenteerde de partijen begin januari zijn onderzoek in concept en is op dit moment bezig de definitieve versie af te ronden. Of de Ondernemingskamer het gaat publiceren is volgens een woordvoerder nog niet zeker. Erbudak en haar advocaten hebben al wel laten weten dat ze mogelijk nog stappen ondernemen naar aanleiding van het onderzoek.