Betaalt de belastingbetaler de rekening van Bram Moszkowicz?

De grote vraag is al tijden waar Geert Wilders zijn strijd mee financiert. Zeker lijkt dat de rekening van Brammetje straks door vadertje Staat zal worden betaald. Tenzij...

 

Wie is straks de grote winnaar van het strafproces tegen Geert Wilders? Zeker is dat Geert er zelf politieke munt uit slaat. Mooi voor Geert - Blondie - Wilders. Wij van Follow the Money kijken met name naar de geldstromen. En ook daar hebben we een winnaar: Bram Moszkowicz, de raadsman van Wilders. Niet alleen wist hij, door grote hoeveelheden prime time zendtijd te bemachtigen, het merk Moszkowicz weer enige glans te geven, hij mocht vooral stevig uren declareren. Nu de zaak opnieuw gedaan moet worden, blijft voor Bram de kassa rinkelen. De vraag is nu: wie betaalt straks de rekening van deze gesoigneerde raadsman? 

 

Excessief uurtarief

Brams collega, strafrechtadvocaat Gerard Spong, heeft het antwoord: 'De staat betaalt'. Ofwel de Nederlandse belasting betaler. 'Dan moet u er wel van uitgaan dat er een onherroepelijke uitspraak wordt gedaan en dat de heer Wilders in het gelijk wordt gesteld'. zegt Spong. 'In dat geval kan de heer Wilders de Amsterdamse rechtbank vragen of zijn proceskosten worden vergoed'. 

Niet in alle gevallen worden de kosten vergoed. 'Als er sprake is van een excessief uurtarief, dan kan de rechtbank besluiten om niet te betalen', zegt Spong. 'Ik denk echter niet dat Bram dat doet. Mijn uurtarief van 450 euro werd in in elk geval bij de Amsterdamse rechtbank probleemloos aanvaard'. 

 

Wie financiert Geert?

Er is nog een mogelijkheid dat de belastingbetaler niet hoeft betalen. Spong kent zelf een praktijkvoorbeeld waarbij dat gebeurde. Confrère Oscar Hammerstein werd ooit door het Openbaar Ministerie vervolgd en door de Amsterdamse Rechtbank in het gelijk gesteld. Zijn advocatenrekening werd echter niet vergoed. Spong: 'Ik parafraseer de rechtbank: Oscar had het onheil over zichzelf afgeroepen. Hier speelt de billijkheid een rol en dan kan de rechtbank ook besluiten om de kosten niet te vergoeden'. 

Blijft het daarbij? Nee. Geert loopt nog een risico. 'In het geval dat Wilders zijn rekening niet zelf betaalt, zal de rechtbank een aanvraag tot vergoeding van de proceskosten niet honoreren. En ik heb wel eens gehoord dat zijn advocatenrekening door een Amerikaanse geldschieter wordt betaald...'

En daar is de vraag die nog steeds niet is beantwoord: wie betaalt de rekeningen van Geert Wilders? In dit geval dus de rekening van Bram. De raadsman zelf moet vanwege zijn 'beroepsgeheim' zijn mond houden. 'Ik zou een tuchtrechtelijke fout begaan als ik u daarop antwoord zou geven'. 

Geert zelf geeft geen antwoord. Bellen en sms'en werkt niet. PVV-woordvoerdster Gaelle de Graaff is ook al niet scheutig met informatie: 'Die vraag mag ik niet beantwoorden. Stuurt u maar een mail'. 

 

Die mail werd verstuurd. Wij van Follow the Money wachten intussen geduldig af.