Demografie drukt de beurs

2 Connecties
12 Bijdragen

Afgelopen maand zagen we de beurs opleven, maar gastcolumnist Jan Dwarshuis wijst op de negatieve invloed die verkopende institutionele partijen op het koersverloop hebben. Ook vermoedt hij dat de gratis geld-politiek ten einde loopt.

De valse start van 2016 op de mondiale beurzen was een van de slechtste ooit. Wanneer u echter de slotkoersen van gisteren in ogenschouw neemt, lijkt er niets aan de hand. Waarom hebben beleggers zich zo druk gemaakt in januari? Toch lijkt het vervolg op de beurs in 2016 zeker geen gelopen race.

Babyboomers

Pensioenfondsen zijn niet gek, en zien deze donkere bui uiteraard al hangen

Al eerder heb ik u gewezen op de demografische impact op onze samenleving en hoe weinig er over bekend is. Deze demografische verschuiving bezorgt menig belegger hoofdbrekens. Toeval of niet, maar de eerste golf babyboomers is vanaf dit jaar volledig aangewezen op het pensioen. Het grootste gedeelte van deze bevolkingsgroep leeft nog en zal (wettelijk) een beroep doen op zijn pensioengeld. Pensioenfondsen zijn niet gek en zien deze donkere bui uiteraard al hangen. Het is derhalve logisch dat enkele grote pensioenfondsen aan de verkoopzijde van de markt opereren en dat voorlopig blijven doen. Het is niet uitgesloten dat de demografische versnelling een extra negatief effect zal hebben op de financiële markten.

Gratis geld

Tel daarbij op het algemeen gemengd economisch beeld, een fragiel China dat in een transitie zit, een mogelijke Brexit en u begrijpt dat 2016 geen sinecure is. Om over de crash in de grondstoffensector en de Amerikaanse verkiezingen nog maar te zwijgen. In ieder geval werd deze week nogmaals duidelijk dat alles staat of valt met de woorden van de Fed en de ECB. Echter, steeds meer marktvorsers plaatsen kanttekeningen bij hun beleid en is er sprake van tanend vertrouwen. Oplettende beleggers raad ik aan de correlatie tussen de Nikkei en de S&P 500 te volgen. Het geeft u inzage in de effectiviteit van gratis geld in relatie tot de belangrijkste beursindex ter wereld. Belangrijker is wellicht dat u ook een indicatie krijgt wanneer de ‘gratis geld-politiek’ is uitgewerkt. De Nikkei leverde dit jaar al 12 procent in.

Eerste waarschuwing

Ondanks het sterke herstel van de afgelopen maand op de financiële markten, geven mijn indicatoren recentelijk een eerste waarschuwing af. Daarnaast wordt de huidige markt niet gedragen door een krachtig opwaarts volume. Om u een idee te geven; de neerwaartse kracht in de S&P 500 ligt sinds augustus 2015 circa 30 procent hoger dan de opwaartse. Dit bevestigt mijn beeld dat institutioneel geld niet verantwoordelijk is voor de huidige stijging. Sinds 9/11 heb ik veel onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een mogelijke bearmarkt. Zo ver is het nog lang niet, maar de overeenkomsten qua data in mijn systeem met 2007, 2008 en in mindere mate 2011 zijn opvallend te noemen.

Beleggers doen er verstandig aan voorzichtig te opereren en vooral vast te houden aan hun lange termijn beleggingsdoelstellingen

Beleggers doen er verstandig aan voorzichtig te opereren en vooral vast te houden aan hun lange termijn beleggingsdoelstellingen. Het huidige broze economische tijdsgewricht in combinatie met de versnellende demografische factor maakt mij terughoudend. Ik kijk op dit moment scherper naar overwaarderingen in plaats van onderwaarderingen omdat deze zich waarschijnlijk in verloop van tijd veelvuldig zullen presenteren.

Rest mij u een goed weekend te wensen.

Over de auteur

Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.

Lees verder Inklappen