Creatief korten in het Catshuis

2 Connecties

Onderwerpen

Kabinet Bezuiniginen
0 Bijdragen

De onderhandelingen zijn weer vlotgetrokken nadat FTM onlangs in Nieuwe Revu voorrekende hoe Mark Rutte c.s. in zeven stappen de staatsschuld wegwerkt: van legale softdrugs tot een harde Robin Hood-taks.

Het grijnzen moet lachebekje minister-president Mark Rutte onderhand wel zijn vergaan. De Nederlandse economie zit in een nieuwe dip en de overheid spendeert meer geld dan er binnenkomt. Volgend jaar verwacht het Centraal Plan Bureau (CPB) een overheidstekort van 28 miljard euro ofwel 4,5 procent van het Bruto binnenlands product. Daarmee dreigt ons land het financiële lachertje te worden van Europa. Temeer omdat Nederland zich hard heeft gemaakt voor de EU-afspraak dat het overheidstekort maximaal 3 procent mag bedragen. Het kabinet-Rutte zal minstens 9 miljard euro extra moeten bezuinigen.

Het snoeimes ligt dan ook de komende twee weken op tafel in het Catshuis tijdens de onderhandelingen over nieuwe ombuigingen tussen regeringspartijen CDA, VVD en gedoogpartner PVV.
Er zijn genoeg voor de hand liggende opties voor Rutte, Verhagen en Wilders om fors te bezuinigen: in het budget voor ontwikkelingshulp van 4,6 miljard snijden, met geleidelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek kan de overheid 11 miljard euro uitsparen en verhoging van de AOW-leeftijd, naar 66 jaar in 2015, scheelt 2,5 miljard euro. En een iets hogere eigen bijdrage in de zorg levert al gauw 4 miljard euro op.

Maar waarom zou premier Rutte na weken van vrijwillige opsluiting met Verhagen en Wilders genoegen moeten nemen met voorspelbare bezuinigingen? Waarom niet kiezen voor originele ombuigingen en tegelijk haalbare hervormingen? Nieuwe Revu rekent Rutte voor hoe Nederland het beste kan bezuinigen met onorthodoxe oplossingen.
 

1] Maak van Nederland een legale narcostaat

In 2010 zetten voormalig minister van Binnenlandse Zaken Frits Bolkestein en Els Borst (Volksgezondheid) hun handtekening onder een ingezonden NRC-opiniestuk getiteld ‘Red het land, sta drugs toe’. Ze pleitten voor regulering van de verkoop en productie van softdrugs en harddrugs. Opsteller van de brief was Raimond Dufour van Stichting Drugsbeleid. Hij ziet een uitgelezen kans om het begrotingstekort te verkleinen. ‘Het drugsverbod kost de samenleving de helft van de schade die de totale criminaliteit veroorzaakt, en bedraagt daarmee ruim 15 miljard euro per jaar. Net zoals bij het opheffen van de drooglegging door president Roosevelt zal een groot deel van de criminaliteit verdwijnen zodra Nederlandse ingezetenen boven de 18 jaar legaal een gebruikershoeveelheid xtc, amfetamine, cocaïne of heroïne per tijdseenheid kunnen kopen. Reguleren van drugs zal 2,5 miljard aan kosten besparen en daarbij komt nog inkomstenbelasting, accijns en btw.’
De cijfers met betrekking tot het legalisering van softdrugs zijn harder. Een ambtelijke werkgroep van het Ministerie van Financiën berekende vorig jaar dat het legaliseren van cannabis 443 miljoen euro per jaar oplevert bestaande uit 260 miljoen extra belasting en 183 miljoen aan besparing op politie, justitie en bestuur. Econoom Martijn Boermans van de Universiteit Utrecht kwam zelfs aan de 850 miljoen vanwege de mogelijkheid om ook accijnzen te heffen op ieder grammetje Nederwiet.

Resultaat softdrugs: 850 miljoen per jaar.
Resultaat harddrugs: 2,5 miljard per jaar.
 


 
2] Verzelfstandig Limboland

Limburg werd pas in 1839 definitief bij Nederland gevoegd, terwijl de Limburgers liever bij België waren gebleven. Het afscheiden van Limburg vindt vooralsnog plaats op kroeg-niveau en provinciaal niveau. Begin dit jaar zat het CDA-Limburg erover na te denken om zich af te scheiden van het landelijke CDA. Maar wat levert Limburg op in tijden van crisis? In de 2011-ramingen van het ING Economisch Bureau en CBS blijkt dat er in de sterk vergrijzende provincie €32500,- per hoofd van de bevolking wordt geproduceerd. Dat bruto regionaal product (brp) is tien procent lager dan het gemiddelde. Het totale bruto regionaal product – de marktwaarde van alle productie die binnen de Limburgse provinciegrenzen plaatsvindt - bedraagt 36,5 miljard euro. Voor dat bedrag kan Duitsland of China ‘het Sicilië van Nederland’ kopen. Een andere optie is dat Limburgers zelf hun vrijheid afkopen via een zogeheten private equity deal. Ze doen er dan goed aan om er een economische vrijstaat van te maken zoals Macau - het Las Vegas van China - om voldoende cash te genereren. Bijkomend voordeel: de gulden kan weer ingevoerd worden in Limboland waar in 2010 één op de vier mensen op de PVV stemde.
Om het Nederlandse achterland te herstellen, is het samengaan met Vlaanderen een aantrekkelijke optie vanwege de haven van Antwerpen. De Vlamingen zijn er klaar voor. Belgische presentator Carl Huybrechts brak onlangs in PowNews een lans. ‘Maak jullie maar klaar voor de hereniging.’

Opbrengst Limboland: 36,5 miljard euro.


3] Belasting: leuker kunnen we het wel maken

Voer belastingen in waardoor Nederland er leuker gaat uitzien. Om te beginnen met een kattenbelasting. Waarom wel hondenbelasting, maar geen kattenbelasting? In ons land zijn er maar liefst 3,3 miljoen katten. KRO’s Rekenkamer becijferde dat de verwerking van de 150 miljoen kilo kattenbakvulling (3,7 procent van de totale jaarlijkse afvalberg) de belastingbetaler 50 miljoen euro per jaar kost. De brandweerkosten van het redden van katten uit de boom, bedraagt 10 miljoen euro per jaar. Kortom, een kattentax van 44 euro per jaar (gelijk aan de gemiddelde hondenbelasting) is gerechtvaardigd. Bijkomend voordeel; toekomstige belastingontduikers zullen eindelijk hun kattenfoto’s van Facebook verwijderen.

Opbrengst: 145 miljoen euro per jaar.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

 

 Vetbelasting. Eind vorig jaar pleitte de Raad voor de Volksgezondheid voor de invoering van een vettaks - een accijns op slechte grondstoffen in voedsel. Het CBS becijferde dat 12 procent van de Nederlanders, 2 miljoen, niet een béetje te dik is, maar obesitas heeft. Het is daarom verstandig om het voorbeeld van Denemarken te volgen. Sinds eind vorig jaar wordt daar iedere kilo verzadigd vet belast met een heffing van 2,15 euro. Een pakje boter is bijvoorbeeld 25 eurocent duurder geworden. De vettaks levert de Deense schatkist naar schatting 200 miljoen per jaar op. Nederland heeft drie keer zoveel inwoners en een bijna gelijk percentage mensen met obesitas.

Opbrengst: 600 miljoen euro per jaar.


4] Defensie: leaner but meaner

Het Nederlandse leger is goed voor een jaarlijks budget van maar liefst 8,5 miljard euro. Dit jaar moet Defensie ruim 11 miljoen euro inleveren, zoals bij eerdere bezuinigingsrondes in 2010 is afgesproken. Dat schiet niet echt op. Zeker als je bedenkt dat de geldkraan voor het project van de Joint Strike Fighter (JSF), die onze F-16’s moeten vervangen, blijft lekken. Nu al kost dit supersonische en met haarscheurtjes kampende jachtvliegtuig de Nederlandse belastingbetaler 1,4 miljard euro extra. Met dank aan de VS, die ineens minder JSF-toestellen willen afnemen. Afzien van de JSF zou een bezuiniging van een half miljard euro opleveren volgens het Centraal Plan Bureau (CPB). Maar doorgaan kost bakken aan extra geld. Zeker nu de VS heeft besloten om minder JSF-toestellen te bestellen en andere deelnemende landen zelfs overwegen om uit het JSF-project te stappen. Nu kost het JSF-project Nederland al 7,6 miljard euro, terwijl bij aanvang van het project rekening werd gehouden met 6,2 miljard. Kappen dus met dit peperdure project, alle mooie beloftes over toekomstige miljardenorders voor het Nederlandse bedrijfsleven ten spijt. Met gemoderniseerde F-16’s wordt Nederland echt niet minder veilig.

Premier Rutte kan trouwens nog dieper gaan als het gaan om zinvol bezuinigen. De Koninklijke Marine telt vier onderzeeboten van de Walrusklasse. Per stuk hebben die ruim een half miljard euro hebben gekost. Verkoop die vier onderzeeërs voor een kwart: dat levert samen een miljard euro op. Piraten, terroristen of door de Veiligheidsraad veroordeelde dictators kunnen toch wel goedkoper en effectiever worden bestreden?

Bovendien: als Nederland toch volop wil blijven meedoen met VN-vredesmissies in internationale brandhaarden, waarom hervormen we ons leger dan niet echt slim en toch gedurfd? Neem een voorbeeld aan het Franse Vreemdelingenlegioen en richt een soortgelijk keurkorps op. Stel zo’n leaner but meaner opererend krijgsmachtonderdeel desnoods ook open voor ‘straatterroristjes’. Geef ze een laatste kans met een avontuurlijke baan waarmee ze echt respect kunnen afdwingen en dan bij voorkeur onder commando van iemand die ook een bekende van Justitie en tegelijk een oorlogsheld is: Marco Kroon.

Resultaat: 1 miljard euro.

 
5] Maak van Nederland geen ambtenarenland

Geen centje pijn gehad ondanks de kredietcrisis in 2008, de krimp van de Nederlandse economie in 2009 en de in 2010 uitgebroken Eurocrisis? Dan ben je bijzonder succesvol ondernemer of gewoon een gelukkig ambtenaar die zijn organisatie zag groeien tegen de verdrukking in. De afgelopen vier jaar is het ambtenarenapparaat en aanverwante overheidsbolwerken namelijk met 10 procent uitgedijd, terwijl in diezelfde periode de Nederlandse economie nul komma nul groei liet noteren. Met als gevolg dat de overheid extra staatsleningen heeft moeten afsluiten om dit gat te dichten. Genoeg reden om de ambtenarensalarissen de komende jaren te bevriezen. Opbrengst: ruim 300 miljoen euro per jaar. Om te beginnen bij de bemiddelde beambtes, die vooral oog hebben voor andere zaken dan werk. Maar liefst vier op de tien hogere ambtenaren bestempelen een collega in hun directe werkomgeving als raamambtenaar, zo blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur van enkele jaren geleden.

Opbrengst: 300 miljoen per jaar.


6] Durf te korten op het Koningshuis

Royaal bezuinigen is niet alleen een kwestie van miljarden snoeien, maar durf ook te korten op het oudste centrum van de Nederlandse macht: het Koningshuis.
Een Kamermeerderheid ziet een omvorming van de constitutionele monarchie wel zitten naar een meer bescheiden ceremonieel model, zoals in Zweden. Hervorm dan tegelijk de begroting van het Koningshuis, dat de Nederlandse belastingbetaler minstens 110 miljoen euro per jaar kost en het duurste is na het Britse koningshuis. Het salaris van Koningin Beatrix mag dan voor dit jaar bevroren zijn, voor de Oranjes is Nederland sinds jaar en dag een fiscaal paradijs. Zo hoeven, in tegenstelling tot gewone nazaten, de kinderen van de koningin geen successierechten te betalen over het riante vermogen dat zij erven. Ook betaalt de koningin geen cent aan directe woonlasten voor haar paleizen. Verder kan Maxima en andere leden van het Koningshuis gratis gebruik maken van het regeringsvliegtuig als ze zin heeft om te shoppen in Milaan, zolang ze deze vlucht maar niet als privé registreert. Al met al genoeg redenen om extra te bezuinigen op het budget van het koningshuis, zo vindt ook 46 procent van de Nederlandse bevolking volgens recente peilingen. Neem een financieel voorbeeld aan het gewenste Zweedse ceremoniële koningsmodel, dat drie keer zo goedkoop is dan de Oranje-monarchie.

Besparing: 73 miljoen euro per jaar.


7] Realiseer de Robin Hood Tax


Met wild speculeren hebben de zakenbanken Nederland en andere welvarende landen in een diepe financiële crisis ondergedompeld. Maar waar de burger nu moet bloeden in zijn portemonnee als gevolg van de recessie, draaien de grote banken in Nederland weer volop winst en zijn ze gevrijwaard van extra belastingen. Deze ‘bankboetes’ zouden ook onmiddellijk worden doorberekend aan de klant, zo hebben Nederlandse banken al dreigend laten doorschemeren. Met als mogelijk gevolg dat de koopkracht nog meer onder vuur komt te liggen en de recessie wordt verergerd.
Kunnen we de grootverdieners van ons kapitalistische stelsel dan niet effectiever treffen? Jazeker, met de Robin Hood Tax: een bescheiden belasting op financiële transacties, zoals de handel in aandelen, obligaties en valuta tussen banken, verzekeraars en grote beleggers. Juist deze flitstransacties hebben de beurzen op hol laten slaan en de bankencrisis helpen laten ontstaan. Wereldwijd kan de Robin Hood Tax - een initiatief van ontwikkelingshulporganisatie Oxfam Novib - op steeds meer steun van politieke leiders rekenen. In Nederland zou alleen al een belasting van 0,1 procent op financiële transacties tussen banken, verzekeraars en grote beleggers meer dan 5 miljard euro per jaar opleveren.

Opbrengst: 5 miljard euro per jaar.

 

Nou, Mark, Maxime en Geert, hebben jullie meegekeken vanuit het Catshuis hoe je creatief en effectief kan korten? Dit heet nou snoeien om te groeien. Het nakende begrotingstekort van 28 miljard euro wordt via Revu’s voorstellen à 47 miljard getransformeerd tot een begrotingsoverschot van 19 miljard euro. Out of the box ombuigen dus. Gewoon omdat het kan.


Dit artikel verscheen in wk 12 in Nieuwe Revu.
Auteurs: Dennis Mijnheer en Libben Reeskamp/ Follow The Money

 

Deel dit artikel, je vrienden lezen het dan gratis

Over de auteur

Redactie

Gevolgd door 567 leden