Bloemenveiling  Aalsmeer in 2011

Bloemenveiling Aalsmeer in 2011 © Wikimedia / Orangée

Bloemenveiling moet voor rechter getuigen over statiegeldsysteem

Topbestuurders van Royal FloraHolland moeten voor de rechter onder ede komen getuigen wat de bloemenveiling heeft gedaan om herbruikbare plantentrays met statiegeld te bevorderen. Een van de bestuurders die zal worden gehoord, is de topman van FloraHolland: Steven van Schilfgaarde. Ook voormalig ceo Timo Huges is opgeroepen.

Afgelopen november liet Follow the Money zien hoe een complex verdienmodel achter wegwerptrays de overgang naar een milieuvriendelijker statiegeldsysteem in de weg zit. Het eenmalige gebruik van de plastic bakken belast het milieu en staat haaks op een duurzaam gebruik van grondstoffen. Frans Timmermans, directeur van een groothandel in bloemen en planten, zag dat met lede ogen aan.

Vandaar dat hij jarenlang werkte aan de ontwikkeling van een kunststof tray (bak of fust) die meerdere malen kan worden gebruikt,  en waarop statiegeld rust. Uiteindelijk kwam hij met een tray – de Palettino, later omgedoopt tot Floratino – die qua vorm en afmeting toegesneden was op de veilingkarren die in Aalsmeer worden gebruikt.

Daarnaast bedacht Timmermans een kwaliteitsmerk voor kamerplanten dat de consument beter zou bedienen dan de bestaande keurmerken. Dit noemde hij Certi.

In 2012 sloot het bedrijf van Timmermans een samenwerkingsovereenkomst met FloraHolland, waarin werd afgesproken dat ze het Floratino-systeem en het Certi-keurmerk samen zouden uitbouwen. Als tegenprestatie beloofde Timmermans dat hij voortaan al zijn bloemen en planten via de veiling zou afnemen. De samenwerkingsovereenkomst werd namens FloraHolland ondertekend door topman Timo Huges.

‘Royal FloraHolland heeft nauwelijks initiatieven ontplooid om het meermalig in te zetten fust te gaan gebruiken’

Maar Timmermans constateerde dat na verloop van tijd FloraHolland de gemaakte (betalings)afspraken slecht nakwam. Dat had volgens hem deels te maken met het vertrek van een aantal topfunctionarissen bij de bloemenveiling: ook Timo Huges vertrok, en ging in oktober 2013 naar de Nederlandse Spoorwegen.

Van begin af aan zette FloraHolland zich volgens Timmermans onvoldoende in om van de Floratino een succes te maken. ‘Royal FloraHolland heeft ten opzichte van de bij haar aangesloten telers en kwekers niet of nauwelijks initiatieven ontplooid om het meermalig in te zetten fust te gaan gebruiken,’ schrijft Timmermans in zijn verzoekschrift om Huges te mogen horen. Volgens hem heeft die lakse houding van de veiling alles te maken met de winsten die FloraHolland maakt op haar eigen wegwerpbakken. Ook verzuimde de veiling bij haar leden het gebruik van de Floratino te propageren. Timmermans meent tot slot dat de veiling welbewust de verdere uitbouw en ontwikkeling van de Floratino vertraagt, om zo het in de samenwerkingsovereenkomst opgenomen winstaandeel niet aan Timmermans te hoeven uitbetalen.

Tegen FTM zegt Timmermans dat Royal FloraHolland de herbruikbare trays ook op haar Duitse veiling zou introduceren. ‘Dat is vijf jaar lang tegengehouden. Ik heb sterk de indruk dat dit van meet af aan de bedoeling is geweest van Royal FloraHolland: de Floratino van binnenuit kapot maken.’ Timmermans overweegt daarover een rechtszaak aan te spannen tegen Royal FloraHolland.

Omdat hij in zo’n zaak zelf moet bewijzen dat FloraHolland hem dwarsboomt, besloot Timmermans de rechter te verzoeken om een voorlopig getuigenverhoor bij de rechtbank Amsterdam. Eind februari beschikte de rechtbank, ondanks verzet van de veiling, dat Timmermans elf getuigen onder ede mag verhoren.

De eerste verhoren vinden plaats op dinsdag 28 mei. Onder andere oud-topman Timo Huges en de huidige topman Steven van Schilfgaarde zullen die dag worden verhoord. Op de lijst staan verder vier voormalige medewerkers van de veiling: van de voormalig operationeel directeur tot de oud-adviseur verpakkingen .

Royal FloraHolland stelt in een reactie: ‘Met inmiddels meer dan 60 procent van de leveringen in meermalige trays en fusten heeft Royal FloraHolland een goed en duurzaam trackrecord. Met de per 1 januari jl. verlaagde tarieven op meermalige plantentrays geven wij nog een extra impuls aan de transitie naar meermalig. In het eerste kwartaal van 2019 is bijvoorbeeld het gebruik van de Floratino met 20 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Deze ontwikkelingen passen goed in de ambities van het brancheverduurzamingsplan en het Plastic Pact waar wij als Royal FloraHolland in participeren.’

Verdienen aan weggeooien

Afgelopen november onthulde Follow the Money dat achter de wegwerptrays een complex verdienmodel schuilgaat. Royal FloraHolland verdient hieraan miljoenen per jaar, terwijl de veiling al zeker sinds 1996 weet dat er betere alternatieven bestaan. De veiling weet milieuvriendelijke innovaties echter buiten de deur te houden door een eigen keurmerk te hanteren en zelf te bepalen aan wie dat wordt verstrekt.

Jaarlijks worden zo 180 miljoen plastic wegwerptrays gebruikt, goed voor een plastic afvalberg van 23 miljoen kilo. Dat is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid plastic afval die een miljoen Nederlanders gezamenlijk per jaar produceren. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven zei in reactie op Kamervragen dan ook ‘alle reden te zien om te kiezen voor meermalig te gebruiken plantentrays’.

Lees verder Inklappen