© ANP/Evert Elzinga

Hoe topadvocaat Peter Wakkie wordt meegesleurd in Spaans-Russische telecomvete [update]

3 Connecties

Onderwerpen

Peter Wakkie ZED+ Temafon
3 Bijdragen

De in Spanje opgepakte Peter Wakkie kan inmiddels weer genieten van de mediterrane zon. De topadvocaat zou een fraudeonderzoek hebben gefrustreerd. Maar wat speelt er allemaal op de achtergrond mee in deze langdurige vete tussen Russische en Spaanse aandeelhouders?

Topadvocaat Peter Wakkie stapte - in ruil voor een uurtarief van 750 euro per uur - in een wespennest toen hij in 2014 door de Ondernemingskamer werd aangesteld als interim-bestuurder bij het internationale telecombedrijf ZED+. De voormalig partner van De Brauw Blackstone Westbroek, en voormalig Ahold-bestuurder en oud-commissaris van ABN Amro kwam aan het hoofd te staan van deze brievenbusmaatschappij annex holding die in 2012 ontstond toen het Russische telecombedrijf Temafon haar telecom-activiteiten samengevoegde met het Spaanse familiebedrijf ZED Worldwide van de familie Pérez. Het bleek een allesbehalve gelukkig huwelijk. De Spaanse en Russische aandeelhouders beschuldigden elkaar van weglekkende geldstromen en vochten elkaar de tent uit in zowel arbitragecommissie als procedures bij de Ondernemingskamer in Amsterdam. Zo werd er al snel verzocht om een enquête - een onderzoek naar de gang van zaken - en bestuurlijke ingrepen.

De Spaanse en Russische aandeelhouders vochten elkaar de tent uit

Dit leidde in 2015 onder meer tot een vrij legendarische zitting in de Ondernemingskamer, waar Follow the Money destijds uitvoerig verslag van uitbracht. Niet alleen de aandeelhouders maar ook de interimmers kregen het met elkaar aan de stok. Zo kregen de aangestelde bestuurders Wakkie en Sipko Schat (voormalig Rabobank) bonje met interim-commissaris Frank Schreve (voormalig Furgro en Ten Cate).

Smeergelden

Maar de bodem was toch nog niet bereikt. Zo bracht de Spaanse krant El Confidencial maandag het nieuws dat Wakkie die ochtend was opgepakt bij aankomst in terminal 2 op luchthaven Barajas in Madrid. Dit nadat hij vanuit Amsterdam naar de Spaanse hoofdstad was gegaan voor nota bene een gesprek met een potentiële overnamekandidaat voor het noodlijdende telecom-concern. De Spaanse krant hintte ook op de reden van de aanhouding: Wakkie zou een onderzoek hebben gefrustreerd naar geldstromen vanuit de gezamenlijke kas (Het Russisch-Spaanse ZED+) richting bedrijven, die weer indirect waren gelinkt aan familieleden van een Russische minister. Er zou uiteindelijk zo'n 30 miljoen dollar zijn beland bij datingservice FunBox, eigendom van FB Group. Een van de eigenaren van dat bedrijf is de zoon van Alexander Kolokoltsev, de Russische minister van Binnenlandse Zaken.

Deze beschuldigingen komen niet uit de lucht vallen. Ze komen gedetailleerd voor in een procedure — ingebracht door de Spanjaarden — bij de Ondernemingskamer. Daarin valt te lezen dat de ceo van VimpelCom - dat was destijds Jo Lunder die inmiddels is opgestapt vanwege de omkopingsaffaire in Oezbekistan - in februari 2014 heeft aangegeven zich zorgen te maken over het VimpelCom-belang in Temafon. Er zou daar onder meer winst weglekken via een joint-venture genaamd Vstrecha. In 2011 startte Temafon dit bedrijf samen met FB Group, een van haar contentleveranciers. De Spanjaarden vrezen daarom dat ook hun gelden, via hun Russische huwlijkspartner Temafon, weglekken.

Geregisseerd

Advocaat Jurjen Lemstra, die het Russische kamp in de ZED+-vete verdedigt, kan inhoudelijk niet ingaan op beschuldigingen, maar geeft aan de aanhouding en de onthulling in de Spaanse krant ‘volledig uit de koker komt’ van het Spaanse kamp, in casu Juan Pérez. ‘Hij doet beschuldigingen van fraude, terwijl hij zelf valsheid in geschrifte heeft gepleegd,’ zegt Lemstra. Hiermee doelt de raadsman op een arbitragezaak in The London Court of International Arbitration, waarin Pérez valse emails als bewijsmateriaal inbracht. Het leidde tot zijn schorsing. Volgens Lemstra gaat Pérez vol in de tegenaanval in de week waarin de Ondernemingskamer kan besluiten om alle ZED+ aandelen in beheer te nemen zodat er een ongestoorde verkoop kan plaatsvinden aan een nieuwe partij. Daarnaast kan de Ondernemingskamer deze week beslissen dat de raad van commissarissen van ZED+ — hoofdzakelijk bestaande uit familieleden van Pérez — moet aftreden. Kortom, het is de week van de waarheid, die in deze ZED+ vete regelmatig ver te zoeken is.

Wakkie en Fridman

De aanhouding van Wakkie is overigens niet de eerste keer dat hij persoonlijk betrokken raakte in de ruzie tussen de Spaanse en Russische aandeelhouders van ZED+. Het Spaanse kamp viel hem eerder al aan vanwege een nevenfunctie die zou leiden tot belangenverstrengeling. Wakkie had namelijk de taak om het noodlijdende telecomconcern te verkopen. Gegadigden: een Chinese partij genaamd Dawn Galaxy, maar ook het Russische conglomeraat LetterOne. Dit telecom-en energieconcern is in handen van Mikhail Fridman, een in Londen wonende Russische oligarch die voor ruim 14 miljard dollar in de Fortune 500 staat. De Spanjaarden vreesden belangenverstrengeling, want juist voor deze club, LetterOne, was Wakkie namelijk al eerder voor een klus ingehuurd.

‘Hij doet beschuldigingen van fraude, terwijl hij zelf valsheid in geschrifte heeft gepleegd’

Zo werd Wakkie in maart 2015 ingeschreven in het Nederlandse handelsregister als oprichter én een van de bestuurders van de Nederlandse stichting Highland Marine. Het doel was om een aantal bezittingen van LetterOne, in casu de verworven rechten op Britse gasvelden, te beheren. De stichting moest dan dienen als een soort beschermingswal in geval er sancties zouden komen tegen Fridman. Ondanks dat Fridman en LetterOne niet op de sanctielijst stonden, vreesden de Britten voor dit scenario en maakten zich zorgen over de ‘Britse energieveiligheid’. LetterOne liet daarom een Nederlandse stichting oprichten om hun gas-rechten veilig ‘op afstand’ te zetten.  Hoewel, er bleef een link met LetterOne.

Zoals in het uittreksel van de Kamer van Koophandel valt te lezen, werd Wakkie de voorzitter van de stichting en werd hij op papier terzijde gestaan door Lord Browne of Madingley, de voormalige ceo van oliereus BP en nu executive chairman van L1 Energy (LetterOne). De andere bestuurder betrof oud-Shell topman Rein Willems. Inmiddels is de stichting overbodig geworden, want de Britse gasvelden zijn alweer door LetterOne verkocht. De stichting is dan ook op 3 november 2016 ontbonden.

ZED+ en Wakkie zijn echter nog allesbehalve in rustig vaarwater gekomen. Het is nog steeds naarstig op zoek naar een overnamekandidaat, terwijl de Spaanse justitie nu ook haar interesse heeft getoond. De interim-bestuurder Wakkie is inmiddels wel weer na een urenlang verhoor vrijgelaten en kan zich deze week opmaken voor de uitspraak in de Ondernemingskamer. Dan zal blijken in welke mate de invloed van het Spaanse kamp aan banden wordt gelegd.

[Update: woensdag 18 januari 2017]

De Ondernemingskamer heeft woensdag 18 januari besloten dat Wakkie níet hoeft af te treden als tijdelijk bestuurder. De overige beslissingen van de Ondernemingskamer zorgen er bovendien voor dat de advocaat voortaan kan opereren in een overzichtelijker krachtenveld. Zo worden per direct alle aandelen in ZED+, die dus grotendeels in handen waren van het ruzieënde Spaanse en Russische kamp, overgeheveld naar een beheerder. En deze persoon krijgt bovendien alle bevoegdheden in handen die voorheen de Raad van Commissarissen toekwam. Het voordeel daarvan is dat de verkoop van ZED+ niet meer gehinderd kan worden door dwarsliggende aandeelhouders en/of (Spaanse) commissarissen. Ten slotte heeft de Ondernemingskamer nog beslist dat de tijdelijke benoeming van commissaris Frank Schreve, waar Wakkie eerder mee overhoop lag, wordt beëindigd. Aanstaande vrijdag 20 januari staat er een aandeelhoudersvergadering op de agenda waarin het ontslag van Juan Pérez (als bestuurder van het Spaanse deel ZED Worldwide) op de agenda staat. Wakkie zal dan hoogstwaarschijnlijk zijn stem gebruiken om zijn Spaanse kwelgeest af te zetten. Pérez zelf vreest, zo valt te lezen in de uitspraak van vandaag, dat zijn ontslag zal leiden tot een faillissement.