Bonjour Hollande, ici le PvdA

4 Connecties

Relaties

Samsom Parti Socialiste

Organisaties

Overheid PvdA
8 Bijdragen

Volgens columnist Roel Janssen moet de PvdA haar zegeningen tellen. De Franse Parti Socialiste staat er door slecht beleid veel dramatischer voor.

Het wordt tijd dat de PvdA eindelijk eens bij zinnen komt. Een snelle vergelijking tussen La France en Nederland helpt daarbij. Tussen de Nederlandse sociaal-democraten en de Franse zusterpartij Parti Socialiste (PS) bestaat een overeenkomst en een verschil. De overeenkomst is dat beiden ongenadig op hun donder hebben gekregen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De Franse socialisten behielden Parijs en de PvdA verloor Amsterdam, voor de rest waren de uitslagen voor beide partijen even dramatisch. Het verschil is dat de PvdA er veel beter voor staat dan de PS. In Nederland kozen de sociaal-democraten anderhalf jaar geleden voor een beleid van sanering van de verzorgingsstaat, hervormingen en terugdringing van het overheidstekort. Ze hebben het bar slecht uitgelegd aan hun achterban, maar vergelijk dit eens met de lijn van hun Franse kameraden. De PS verzet zich tot nu toe krampachtig tegen hervormingen en bezuinigingen. President François Hollande is de zwakste president die Frankrijk sinds de invoering van de Vijfde Republiek heeft gehad. Als afleiding voor de economische malaise kregen de Fransen paleisaffaires van de pantoffelheld, zijn vriendin en maîtresse.

Vasthouden aan verkeerd beleid

Kijk verder naar de verschillen. In Brussel bedong het kabinet-met-PvdA één jaar uitstel om het begrotingstekort onder de drie procent te krijgen, Frankrijk eiste twee jaar respijt. Frankrijk voert het beleid uit dat neo-Keynesiaanse economen, veelal van PvdA-huize, onverminderd aanbevelen voor Nederland: in een recessie niet bezuinigen, maar het tekort juist laten oplopen. Vorige week nog door 'PvdA-prominent' Rick van der Ploeg bij Pauw en Witteman.
'Ondertussen stagneert de Franse economie, neemt de concurrentiekloof met Duitsland toe en loopt de onvrede over het zwakke beleid op'
Het resultaat? Het Franse begrotingstekort blijft hardnekkig boven de vier procent en na de dramatische verkiezingsnederlaag gaan in Parijs stemmen op om het tekort nog een aantal jaren te laten voortsudderen. Ondertussen stagneert de Franse economie, neemt de concurrentiekloof met Duitsland alleen maar toe en loopt de onvrede over het zwakke beleid verder op. Het antwoord van de PS op de verkiezingsnederlaag is nog méér van het verkeerde beleid. Ook bij de PvdA van Spekman klinken geluiden voor een zwenking naar behoud.

Zegeningen tellen

En dat terwijl in Nederland de bezuinigingen en hervormingen waarvoor de PvdA heeft getekend, vruchten beginnen af te werpen. Het CBS maakte bekend dat het begrotingstekort in 2013 onder de drie procent is uitgekomen en dit jaar verder daalt. Nederland is daarmee af van het verscherpte toezicht door de Europese Commissie en riskeert geen Brusselse boete meer. De economie trekt eindelijk aan, het consumentenvertrouwen herstelt zich, investeringen nemen toe. De stijging van de werkloosheid vlakt af, de hypotheekschuld van huishoudens is voor het eerst in de geschiedenis aan het afnemen. De tombola van uitruil tussen de VVD en PvdA heeft weer iets verrassends opgeleverd. De strafbaarstelling van illegalen, pijnpunt voor de PvdA, is ingeruild voor een lastenverlichting voor hogere en middeninkomensgroepen, wens van VVD. Nu het tekort beheersbaar is, is daarvoor is weer ruimte.
'hou eindelijk eens op met mekkeren, PvdA!'
Laat de PvdA haar zegeningen tellen en ophouden met jammeren dat de boodschap 'sterk en sociaal' niet is begrepen door de kiezers. Het eerlijke verhaal is zo helder en simpel als wat. Ja, de PvdA heeft getekend voor hervormingen van de zorg, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de woningmarkt. Achterstallig onderhoud dat CDA en VVD hadden laten liggen. Ja, de PvdA neemt met zijn minister van Financiën verantwoordelijkheid voor een evenwichtig begrotingsbeleid, waar Balkenende IV en Rutte I dat lieten versloffen. Ja, lastenverzwaringen komen voor sommige inkomensgroepen hard aan, maar niemand wordt gespaard. En ja, Rutte had een beetje gelijk met zijn groene waas van economisch herstel dat vroeg of laat altijd inzet, zoals de bomen beginnen te kleuren nu het lente wordt. O ja, verwijs ook eens naar de dramatische situatie van de Parti Socialiste die de verkiezingen in Frankrijk heeft verloren met Keynesiaans beleid, zonder hervormingen. En hou eindelijk eens op met mekkeren, PvdA.