Botman en Otto logen over openbaar bod op TMG

Investeringsmaatschappij Cyrte had via een vennootschap plannen om de Telegraaf Media Groep van de beurs te halen. Zo blijkt uit een vertrouwelijk stuk. Cyrtedirecteur Frank Botman verklaarde eerder onder ede het tegendeel.

Investeringsmaatschappij Cyrte wilde via de vennootschap Dasym Investments II een openbaar bod uitbrengen op de Telegraaf Media Groep. Zo blijkt uit stukken waarop Follow The Money de hand heeft weten te leggen. Cyrte’s directeur Frank Botman verklaarde in april nog onder ede dat deze plannen nooit het stadium van ‘filosoferen’ waren ontstegen. Ook Alex Otto, directeur beleggingen van Delta Lloyd blijkt zitting te hebben gehad in de ‘investor committee’ van Dasym en weet te hebben gehad van de overnameplannen. Otto beweerde in april nog voor de Amsterdamse rechtbank het tegendeel: ‘Als er ook maar enigszins sprake zou zijn geweest van het uitbrengen van een dergelijk bod, [zou] ik daarvan op de hoogte zijn geweest. Dit is echter niet de manier waarop Cyrte of Delta Lloyd te werk gaat’.

Put-optie

De slepende rechtszaak tussen investeerder Marcel Boekhoorn en investeringsmaatschappij Cyrte is daarmee in een nieuwe fase beland. Boekhoorn procedeert sinds mei vorig jaar tegen Cyrte dat onderdeel is van het beursgenoteerde Delta Lloyd. Een van de grootste investeerders in Cyrte is John de Mol die voorheen ook eigenaar was van het fonds. De Mol heeft naar verluidt honderden miljoenen in Cyrte geïnvesteerd. Boekhoorn zegt aanspraak te maken op een mondelinge overeenkomst die hem het recht gaf om een belang van 5 procent in de Telegraaf Media Groep (TMG) voor de kostprijs – 58 miljoen euro - aan Cyrte te leveren. Boekhoorn maakte die afspraak voor de put-optie met Cyrte-directeur Frank Botman, maar die stelt dat die afspraak nooit is gemaakt.
'Dit is niet de manier waarop Cyrte of Delta Lloyd te werk gaat'
Centraal in deze vermeende deal tussen Boekhoorn en Cyrte is het voornemen van Cyrte om TMG van de beurs te halen. Van Boekhoorns aankoop van de aandelen TMG had een katalyserende werking moeten uitgaan die andere investeerders had moeten enthousiastmeren.

Project ‘Tommie’

Gisteren werden in de zoveelste rechtszitting door de advocaten van Boekhoorn ‘harde bewijzen’ gepresenteerd waarover ze twee getuigen wilden bevragen. De documenten werden echter door de Amsterdamse rechtbank uit de zitting geweerd. De stukken zouden volgens de advocaten van Cyrte ‘koersgevoelige’ en ‘geheime’ informatie bevatten. Met dat belang van zowel Cyrte als Delta lloyd hield de rechter rekening.
Boekhoorns advocaten Paul Olden en Joost Italianer wilden getuige Peter Jan Rubingh, directeur bij bank Oyens & Van Eeghen, vragen stellen over een document ‘waarin staat dat er een openbaar bod op TMG wordt voorbereid’. Rubingh verklaarde in 2008 betrokken te zijn geweest bij vinden van enkele grote en bekende investeerders voor het project ‘Tommie’, de codenaam voor investeringsproject in TMG. Naast twintig andere vermogende investeerders werden onder meer de familie Blokker, de familie De Rijcke en vastgoedondernemer Hans van Veghel bereid gevonden om te investeren. Het document waar Olden mee aan kwam zetten betrof de ‘restated shareholders agreement’ van de vennootschap Dasym Investements II gedateerd op 12 oktober 2009. Olden voegde daar fijntjes aan toe dat de overeenkomst op het briefpapier van het advocatenkantoor Stibbe, het kantoor van Cyrte, was opgemaakt.

Dasym

Dasym is een vennootschap die specifiek werd opgericht ten behoeve van de investering in TMG. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat Dasym, gevestigd op het Naardense adres van Cyrte, eind juni 2008 werd opgericht. Een maand nadat Boekhoorn voor 58 miljoen euro een belang in TMG nam.
Olden en Italianer werden echter na het inbrengen van het stuk door de rechter onmiddellijk gemaand hun mond te houden over de inhoud van de geheime overeenkomst. Volgens Cyrte’s advocaat Egbert Vroom van Stibbe had Olden een ‘valse en onjuiste suggestie gemaakt’ door in verband met de overeenkomst te spreken van Cyrte’s plannen voor een openbaar bod op TMG.

Indicatief bod op TMG

Er kwamen nog meer geheime stukken op tafel en ook die werden door de rechtbank geweerd. Een van de stukken, gedateerd op 11 mei 2009, droeg de naam ‘Samenvatting & Update Tommie’. Een document dat volgens de verklaring van Rubingh door hem werd geschreven. Op dat stuk wist Follow The Money de hand te leggen. Uit de inhoud van dit geheime document blijkt Cyrte sinds eind 2007 sprak om TMG over te nemen. Die gesprekken kregen in 2008 vaste vorm, zo blijkt onder meer uit de oprichting van ‘special purpose company’ Dasym dat volledig was opgezet om de overname van TMG mogelijk te maken. Dat blijkt uit het geheime stuk waarin de ‘opportunity’ in TMG voor de deelnemende investeerders wordt geformuleerd:
Public-to-private (de-listing) binnen 12 maanden, in nauwe samenwerking met de grootaandeelhouder (de familie Van Puijenbroek red.) en het management van Tommie, onder leiding van Cyrte. De beursnotering wordt als belemmerend en niet functioneel beschouwd’.
Enkele alinea’s verder wordt zelfs de bandbreedte van een indicatief bod uitgesproken: ‘Momenteel bedraagt de koers 10+. De koers voor de de-listing zal naar verwachting minimaal 16-18 bedragen’.
Het bekend zijn van een indicatief bod is concrete informatie die als koersgevoelig aangemerkt kan worden. De advocaten van Cyrte gaven gisteren in de rechtszaal aan dat er ‘koersgevoelige informatie’ in het bedoelde stuk zou staan. Lezers van het vertrouwelijke stuk en andere betrokkenen bij Dasym beschikten daarmee over bijzondere voorkennis.

Meineed

De inhoud van ‘Samenvatting & Update Tommie’ van 11 mei 2009 staat haaks op eerdere uitspraken van Frank Botman. In verklaringen voor de rechtbank gaf de Cyrtedirecteur toe wel eens met het idee van een overname van TMG te hebben gespeeld. Hij hield bij zijn getuigenverhoor op 8 april j.l. echter vol dat de gesprekken over een openbaar bod op TMG nooit het stadium van ‘filosoferen’ waren ontstegen. Botman verklaarde toen dat ‘Cyrte ook na maart 2008 geen voornemen [heeft] gehad om een openbaar bod op TMG te doen of initiëren’.
Olden: ‘Die uitspraak onder ede is duidelijk in tegenspraak met wat ik eerder over de overeenkomst heb gezegd, namelijk dat er een voornemen bestond om een openbaar bod te doen op TMG’. Meineed? Olden wilde daar gisteren niet op niet reageren.
‘Plannen schrijven is een stap verder dan filosoferen’, wil Delta Lloyd woordvoerder Martijn Donders wel toegeven. Cyrte's advocaat Egbert Vroom wijst erop dat het document afkomstig is van Peter Jan Rubingh/Fidessa. 'Dat is iemand anders dan Frank Botman of Cyrte'. Volgens Vroom bevat het stuk van Rubingh 'geen plan'. 'Er staat dat een "public-to-private" een "opportunity" is, een mogelijkheid. Dat heeft niets te maken met een daadwerkelijk voornemen van Cyrte, of wie dan ook om TMG van de beurs te halen. Dat dat voornemen zou volgen uit dit stuk is lariekoek'.

Hoek en Otto

Ook directeur beleggingen van Delta Lloyd, Alex Otto lijkt met de waarheid een loopje te hebben genomen. In april werd Otto voor de rechtbank gehoord. Hij verklaarde toen meermalen nooit iets van de ‘filosofieën’ over een openbaar bod op TMG van Botman te hebben vernomen. Volgens zeer goed ingelichte bronnen zou Otto echter verschillende malen als lid van de ‘investor committee’ van Dasym van  aanwezig zijn geweest bij bijeenkomsten van Dasym waar de plannen voor een openbaar bod op TMG centraal stonden.
De betrokkenheid van Otto bij Dasym is ook pijnlijk voor Delta Lloyd topman Niek Hoek. Hij verklaarde in april voor de Amsterdamse rechtbank dat hij geen weet had van plannen voor een overname van het mediaconcern. ‘Botman heeft nooit met mij gesproken over een delisting van TMG’. Eerder had Hoek opgemerkt dat ‘Delta Lloyd een gerenommeerd en gedisciplineerd bedrijf is’ waar zich geen zaken van belang voordeden die niet eerst door de daartoe bevoegde managementlagen waren goedgekeurd.
De woordvoerder van Delta Lloyd over de uitspraak van de Delta Lloydtopman: ‘Dat Niek Hoek geen weet heeft van een concreet plan om TMG over te nemen, is omdat er geen concreet plan bestaat’. Vroom voegt hier aan toe dat de inhoud van de 'Samenvatting & Update Tommie' op 'geen enkele manier aantoont dat de eerdere verklaringen van Botman, Otto en Hoek onjuist zijn'. Die verklaringen zijn en blijven juist. Van een concreet voornemen om 'TMG over te nemen' is bij Cyrte eenvoudigweg nooit sprake geweest, aldus Vroom.
Delta Lloyd laat ook weten dat er onderzoek gaande is naar wie de geheime documenten over Dasym heeft gelekt.