Bram Moszkowicz breekt met familiemaatschap

De beroemdste advocatenfamilie van Nederland gaat definitief uit elkaar. Strafpleiter Bram Moszkowicz stapt uit de familiemaatschap, die daarmee voltooid verleden tijd is.

Precies aan de vooravond van een publicatie in weekblad Vrij Nederland (VN), getiteld 'de praktijken van Moszkowicz', geeft Bram er de brui aan. VN-redacteur Harry Lensink kondigde vanmiddag al per twitter aan dat er een speciaal persbericht van de advocatenbroers in de maak was over de ontbinding van de familiemaatschap.

'Wordt Bram Moszkowicz er door z'n broers uitgegooid?', luidde de tweet van Lensink halverwege de middag. 'Vanmiddag om 16.00 uur versturen ze persbericht.'


Rond theetijd was het inderdaad zover:

Maatschap Moszkowicz Advocaten per heden ontbonden


Vandaag 16:00

Dit is een origineel bericht van Mrs. Max, Abraham en David Moszkowicz

Langs deze weg maken wij bekend dat de maatschap Moszkowicz Advocaten per heden is ontbonden.

Feitelijk wordt hierdoor de juridische situatie in overeenstemming gebracht met de feitelijke werkelijkheid dat mr. Abraham Moszkowicz naast de advocatuur ook nog andere werkzaamheden verricht.

Wij hechten eraan te benadrukken dat de civiele praktijk in Amsterdam onverminderd en ongewijzigd, zoals tot op heden, voortgezet zal worden onder leiding van mr. Max Moszkowicz, en dat binnen de nieuwe maatschap [ bestaande uit mr. Max Moszkowicz en mr. David Moszkowicz ] de strafsectie onder leiding staat van mr. David Moszkowicz. Mr. Abraham Moszkowicz zal de strafpraktijk [ afzonderlijk ] blijven uitoefenen.

Huisvesting, telefoon-en faxnummer, e-mailadres etc. blijven, tot nader order, ongewijzigd.

Het kantoor in Maastricht [ met de secties civiel-bestuurs-en strafrecht ] blijft, praktisch gezien, in alle opzichten onveranderd.

Maastricht/Amsterdam, 15 mei 2012

Mr. Max Moszkowicz
Mr. Abraham Moszkowicz
Mr. David Moszkowicz

 

Fiscale sores

Over de ware toedracht van de zakelijke breuk tussen Bram en zijn broer en vader is nog niets bekend. Maar getuige de laatste tweet van VN-redacteur Lensink gaat het absoluut niet om Brams werkzaamheden buiten de advocatuur - zoals zijn schnabbels voor de tv-roddelrubriek RTL Boulevard - maar vooral om de volgende vragen: 'Was het de fiscale sores? Het onderzoek van de advocatenorde? De disciplinaire berisping?'

 

Daarmee doelt Lensink in eerste instantie op een prijzig geschil tussen Bram en de Belastingdienst.  Tussen 2003 en 2006 blijkt Bram minstens 1 miljoen euro aan contanten te hebben uitgegeven die hij niet kan verantwoorden, volgens ingewijden. Ondanks herhaaldelijke verzoeken van Belastingdienst om hierover helderheid te verschaffen, gaf Bram steeds niet thuis.

 

Op 1 mei 2010 was de maat vol voor de fiscus: Op het kantoor- en woononderkomen van Moszkowicz aan de Herengracht 464 plaatst de fiscus een nieuwe hypotheek ter waarde van 1 miljoen euro. De hypotheekhouder is de Belastingdienst Limburg, zo blijkt uit het Kadaster.


Voorbode van beslagleggingen

Deze zekerstelling van onderpand hanteert de fiscus vaak in geval van belastingschulden en kan de voorbode zijn van beslagleggingen. Bram Moszkowicz onthoudt zich ook dit keer van inhoudelijk commentaar op deze zaak, net zoals hij dat ook al deed tegenover journalisten van Quote en NRC Handelsblad.

 

Ook in zijn tweede biografie 'Liever rechtop sterven dan op je knieën leven' rept Bram met geen woord over dit fiscale geschil. Journalisten die hem hierover aan de tand probeerden te voelen, kregen voorgehouden dat het ging om een onschuldig verschil van inzicht.

 

Of Bram wilde alleen worden geïnterviewd als dit fiscale onderwerp werd genegeerd. Zo stemde freelance journalist Jan-Cees Butter vorig jaar in met dit curieuze veto evenals met de aanvullende eis van de glamouradvocaat dat er niets zou worden gepubliceerd over zijn verhouding met tv-presentatrice Eva Jinek. Om vervolgens een door Bram goedgekeurd interview van zijn hand te publiceren in weekblad Nieuwe Revu dat zelfs de cover haalde van het gelijknamige tijdschrift.

 

Het opdoeken van de familiefirma Moszkowicz, Moszkowicz en Moszkowicz met standplaatsen in Ansterdam respectievelijk Limburg mag ook niet los gezien worden van een lopend onderzoek door de Nederlandse Orde van Advocaten naar de bedrijfsvoering van het monumentale kantoor op de hoek van de Herengracht in Amsterdam. Door de advocatenfirma te ontbinden, zou de fiscale kwestie niet meer de hele maatschap - en dan vooral die in Maastricht - kunnen treffen, zo laat een bron doorschemeren aan weekblad Vrij Nederland, dat morgen met een groot achtergrondartikel komt over advocaat Bram Moszkowicz en zijn collega-broers.

 

Onderzoek naar contante betalingen

Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, bevestigt dat Bram inderdaad object van weledelgestreng onderzoek is. 'Momenteel zijn we bezig met een onderzoek waaraan Bram Moszkowicz overigens zijn volledige medewerking verleent', vertelt hij aan Quote redacteur  Nikki Sterkenburg.'Dit naar aanleiding van de kwestie met de fiscus. Over enkele weken is het onderzoek naar de contante betalingen afgerond. Pas dan gaan we ons bezinnen of er enige aanleiding is om over te gaan tot het nemen van tuchtrechtelijke maatregelen.'

Met het abrupte afscheid van Bram Moszkowicz uit de maatschap is het doek gevallen voor het vermaarde strafpleiterskantoor met joodse roots en zachte G. En het zat de firma al niet mee: Robert Moszkowicz is definitief geschorst als advocaat wegens financiële malversaties en David Moszkowicz werd vorig jaar ook al zes weken geschorst wegens het niet-nakomen van financiële verplichtingen.

 

Vader Max sr. is alleen nog in naam verbonden als compagnon van het kantoor maar in werkelijkheid al jaren dementerend. Ongeschonden is alleen nog de bef van Max Moszkowicz jr. Maar deze in civielrecht gespecialiseerde advocaat heeft altijd de media gemeden en zal zich nooit opwerpen als het nieuwe kopstuk van de familie, zo is de verwachting.