Brussel stelt Nederland opnieuw in gebreke wegens energielabel

2 Connecties

Personen

Stef Blok

Werkvelden

Duurzame energie
5 Bijdragen

De Europese Commissie heeft de Nederlandse overheid voor de vierde keer in gebreke gesteld voor het niet volledig doorvoeren van de Europese richtlijn voor het energielabel. Gastauteur Siebe Schootstra legt uit waarom en wat dat betekent.

De ingebrekestelling met betrekking tot het implementeren van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD – 2010/31/EU) is inmiddels de vierde tik op de vingers vanuit de Europese Commissie (EC). Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, BZK) bevestigde de nieuwe ingebrekestelling deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

Over de inhoud van deze nieuwe ingebrekestelling, infringement in de taal van Brussel, geeft de Commissie vooralsnog geen informatie. Wel meldt Blok in zijn brief dat het zou gaan om ‘monumenten en het energielabel’. De EC formuleert het onderwerp van de infringement als ‘Non compliance with some provisions of Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings’. Dit klinkt als een kleinigheid, maar bij voorgaande infringements was sprake van een boete ter grootte van 90 miljoen euro.

Niet effectief, noch correct

De laatste ingebrekestelling werd ingetrokken omdat volgens Brussel op basis van de door minister Blok verstrekte informatie de EPBD volledig in Nederlandse wetgeving zou zijn doorgevoerd. ‘Maar,’ zo meldde Paul Hodson, Head of Unit van het Directoraat Generaal voor Energie van de Europese Commissie, ‘dat wil niet zeggen dat de implementatie in Nederlandse wetgeving van de richtlijn ook effectief en correct is gedaan.’

Eerder dit jaar uitte de Rekenkamer al stevige kritiek op het energielabel en de methodiek erachter

Naar verwachting betreft de ingebrekestelling zowel de methodiek (via internet) als het ontbreken van maatwerkadvies bij het energielabel. Het ontbreken van beoogd effect zou daar aan toegevoegd kunnen worden, zeker als Brussel kennis heeft genomen van de uitkomsten van de Rekenkamer, die in mei van dit jaar stevige kritiek uitte op het label en de methodiek erachter.

Informele dialoog

Zoals eerder op de site Energieoverheid.nl werd uiteengezet, is de Europese Commissie nog helemaal niet akkoord met de wijze waarop Nederland het verplichte energielabel voor woningen heeft geregeld. Vandaar dat sinds invoering van de (herziene) EPBD in 2010 de commissie al drie keer een ingebrekestelling heeft opgelegd. Eén daarvan is geseponeerd en twee zijn ingetrokken.

De vraag is of Blok met zijn sussende toon de Kamer wel volledig heeft geïnformeerd

Sinds enige tijd kiest Brussel voor het voeren van een ‘informele dialoog’, juist ter voorkoming van een formele ingebrekestelling. In maart van dit jaar wees Blok daar op en stelde dat de wijze waarop het energielabel in praktijk functioneert een onderwerp van dialoog was. Dit informele overleg, dat overigens niet openbaar is, is blijkbaar mislukt. Terugkijkend blijft de vraag bestaan of Blok met zijn sussende toon de Kamer wel volledig heeft geïnformeerd.

Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie is voor Europa en Nederland het meest effectieve middel in de strijd tegen de uitstoot van broeikasgassen. De EPBD-richtlijn richt zich op energieverbruik in de gebouwde omgeving. Onderdeel daarvan is het energielabel, voor zowel gebouwen als woningen. Voor woningen echter is het Nederlandse nattevinger-label een slap aftreksel van hetgeen in de EPBD is beoogd. Blok mag aan de bak.

 

• Dit artikel verscheen eerder op Energieoverheid.nl. Hier is ook het gehele dossier Labelgate te vinden, met veel achtergrondinformatie over het energielabel. 

• Er is veel kritiek op het energielabel. Lees bijvoorbeeld dit artikel over een huiseigenaar in Enkhuizen, die tot zijn ongenoegen een G-label op zijn huis kreeg geplakt.

 

Auteur

Freelance-journalist Siebe Schootstra is specialist Energie en Transitie en hoofdredacteur van Energiemedia voor o.a. het kennisplatform EnergieOverheid. ‘De transitie naar duurzaam is niet meer te stoppen. De vraag alleen is hoe snel het zal gaan en hoe desrupties de energiesector zullen kantelen. Een 'revolutie in the making'.'

 

 

Lees verder Inklappen