BTW-toptarieven in tijden van laagconjunctuur

Gaan we nog genoeg terugzien in onze portemonnee van de overheidsinkomsten uit de BTW-verhoging? Vergeet het maar: zolang de economie onvoldoende groeit, is terugdraaien van deze maatregel geen optie.

Vanaf vandaag krijgen Nederlandse consumenten te maken met het hoge tarief of luxetarief van de btw, die is opgeschroefd van 19 procent naar 21 procent. Zo betalen we per 1 oktober het toptarief voor benzine. Met dank aan de Kunduz-coalitie, die deze maatregel er door heen heeft gedrukt via het Lente-akkoord om hiermee het Nederlandse begrotingstekort beneden de 3 procent in 2013 te helpen brengen.

 

BTW-verhogingen hebben een dubbel voordeel voor de Nederlandse overheid, zo analyseert Het Financieele Dagblad: de maatregel is relatief snel in te voeren en brengt ook nog veel geld in kas. Een maand of vijf na het besluit is de maatregel effectief en de verwachting is een opbrengst van iets boven de vier miljard euro.

 

Tegelijkertijd staan BTW-verhogingen te boek als onverstandige economische ingrepen: Hoe hoger de belasting, des te meer wordt de prikkel gedwarsboomd om economisch actief te zijn.

 

Stelselherziening 2001
Reden genoeg om op economische gronden de BTW-verhoging weer terug te pompen naar burger en bedrijf. Dat gebeurde al in 2001 ten tijde van de stelselherziening, legt analist Nico Klene van ABN Amro desgevraagd uit. Toen ging het tarief van de btw van 17,5 procent naar 19 procent. ‘Maar daar stond toen wel een aanzienlijke verlaging van de inkomstenbelasting tegenover', vertelt Klene. 'Per saldo gingen de lasten omlaag en steeg het reële beschikbare gezinsinkomen dat jaar met 5,6 procent. Onder die omstandigheden leidt een btw-verhoging niet tot veel klachten.’

 

Ook nu vloeit er een deel van het geld terug uit de BTW-verhoging, zo registreert het FD: Er wordt 1,5 miljard euro aan lagere lasten teruggesluisd in de economie. Dat komt ten goede aan onder meer de arbeidskorting en het kindgebonden budget.
 

 

Terugdraaien verhoging brug te ver
Maar wanneer breekt het moment aan dat vervolgens de overige 2,5 miljard euro aan extra lasten door de btw-verhoging wordt teruggesluisd naar burgers en bedrijven? Het antwoord op deze vraag is teleurstellend voor burgers en bedrijven: zolang de economie onvoldoende groeit, is terugdraaien van verhoging een brug te ver de komende jaren. Die conclusie trekt het FD op basis van verwachtingen van financiële analisten. Zo verwacht Rabo-analist Hans Stegeman dat Nederland nog lang niet af is van deze lastenverhoging.

 

Lastenverlichting juist nu meer dan ooit nodig
ABN Amro-analist Nico Klene, zit op dezelfde lijn: ‘Hogere belastinginkomsten kun je alleen verwachten als de economie sneller gaat groeien. Van de binnenlandse economie gaat het niet komen. Het lijkt me ook niet reëel, zeker gezien de bezuinigingen die vele andere landen doorvoeren, een dusdanig snelle groei van de wereldhandel te verwachten dat de export de Nederlandse groei weer hoog opstuwt. Dus is er weinig reden een flink herstel van de groei van de economie te voorzien. Daarom moet de conclusie zijn dat je alleen ruimte voor lastenverlichting creëert als de uitgaven omlaaggaan.’

 

Lastenverlichting is juist nu meer dan ooit nodig, zo tekent het FD op uit de mond van analist Stegeman. De al enkele jaren zwakke particuliere consumptie spreekt immers boekdelen. ‘Die krimpt en er wordt ook geen groot herstel verwacht. Lastenverlichting is dus zéér gewenst. Maar ik zie het niet snel gebeuren. Laten we eerst eens afwachten wat het nieuwe regeerakkoord brengt.’

 


(L)