Buitenlandse zakenkranten: Samsom een sensatie

3 Connecties

Relaties

Verkiezingen Samsom

Organisaties

PvdA
4 Bijdragen

De opmerkelijke opmars van de PvdA in de peilingen is nu ook ontdekt door The Wall Street Journal en The Financial Times. Volgens de twee zakenkranten is Diederik Samsom nu al een sensatie.

De twee grootste zakenkranten ter wereld hebben ook de opmerkelijke opmars van Diederik Samsom ontdekt. Volgens The Wall Street Journal zorgt de in peilingen omhoog geschoten PvdA ervoor dat de Nederlandse verkiezingen een politieke cliffhanger belooft te worden. Daarnaast verwacht de Amerikaanse krant dat de electorale resultaten in Nederland de sterk op bezuinigingen gerichte crisisstrategie in Europa zullen beïnvloeden.

 

De laat ingezette spurt van de sociaal-democraten leunt sterk op een 'Amerikaans getinte verkiezingscampagne en het sterke optreden bij debatten van Samsom' volgens The Wall Street Journal. Met succes, want de PvdA-lijsttrekker is uitgegroeid tot dé uitdager van premier Rutte en zijn 'dominante centrum-rechtse liberale partij'. Dat het doorstoten van de PvDA ten koste gaat van de 'uiterst linkse' SP, staat verder buiten kijf volgens de krant uit New York.

 

A-typische verkiezingscampagne

Volgens The Wall Street Journal voert de voormalige Greenpeace-activist en kernfysicus Samsom een voor Nederlandse begrippen a-typische verkiezingscampagne. Zo gaat Samsom op verkiezingstour met zijn gezinsleden en geeft hij de kiezer een inkijken in zijn privéleven.

 

Enkele dagen eerder dan The Wall Street Journal is het succes van de PvdA in de peilingen door The Financial Times opgemerkt. Volgens de krant werkt Samsom vooral enthousiasme op bij jongere kiezers en slaagt hij erin om een brug te slaan tussen het welvarende en hoger opgeleide deel van de Nederlanders en de minder goed geschoolde arbeidersklasse door te hameren op meer subsidies voor de zorg en goede ontslagrechten.

 

Deze verbindende rol was voorheen weggelegd voor de christen-democraten, die op het punt staan om te worden geëlimineerd als grote politieke partij volgens The Financial Times. Peilingen laten hierover geen misverstand bestaan: de ooit 'van nature voor de regering bestemde partij' staat in de polls zelfs op 12 zetels. Om de CDA-implosie enigszins te duiden, heeft de krant CPB-directeur Paul Schnabel aangeklampt. Als het ligt aan de vroegere lijstduwer van D66, dan is het CDA zelfs voorgoed afgeschreven.

 

Kunst van het overdrijven
The Wall Street Journal voert politicoog André Krouwel als analist achter het succes van Samsom. Dat de aan de Vrije Universiteit verbonden hoofddocent nou niet echt een neutraal oordeel hierover kan vellen omdat hij deelraadslid van de PvdA geweest, laat de krant onbesproken. En dat is opmerkelijk want de kwalificaties van Krouwel komen toch aardig in de buurt van de kunst van het overdrijven.

 

Zo heeft Samsom volgens Krouwel voor 'een sensationele ommekeer' gezorgd en 'onze beste debater' is. Daarnaast slaat de 'Amerikaans-gestylde aanpak van de verkiezingscampagne' duidelijk aan volgens Krouwel. Deze nieuwe benadering waarin hij zelfs de buitenwereld laat kennis maken met zijn gehandicapte dochter. 'Dat was controversieel maar heeft hem wel een hoop publiciteit opgeleverd', meent Krouwel.

 

 Diederik Samsom met zijn kinderen bij het laatste PvdA-partijcongres

 

Gestrande opmars Roemer
Dat het snelle opstomen van de sociaal-democraten onder aanvoering van Samsom opstoomt hand in hand gaat met de gestrande opmars van de tomaatrode brigade van Roemer, is evenmin ontgaan door The Wall Street Journal. Volgens de krant staan de verrichtingen van de mediagenieke Samsom zelf in schril contact met de bij vlagen haperende tv-optredens van SP-leider Emile Roemer.

 

En waar natuurkundige Samsom als quiz-koning - hij won in 2008 de Grote Geschiedenis Quiz - kan terugvallen op een forse dosis feitenkennis bij de afgelopen verkiezingsdebatten zonder zich voor te doen als een betweter, heeft de kijker de gewezen basisschoolonderwijzer Roemer leren kennen als een soms openlijke twijfelaar die niet altijd alle relevante economische feiten op een rijtje heeft.

 

Sleutelpositie PvdA
Scherp is vooral de analyse van The Wall Street Journal als het gaat om de sleutelpositie van de PvdA in de Nederlandse visie op de eurocrisis. Voor premier Rutte waren de sociaal-democraten een cruciale bondgenoot bij het realiseren van een parlementaire meerderheid bij het goedkeuren van bailouts in de eurozone en het verhogen van nooddsteun. Een duidelijke verkiezingszege van de sociaal-democraten van Samsom maakt het makkelijker om een regeringscoalitie te smeden met de liberalen van Rutte.

 

In geval van een grote electorale winst van de ronduit eurosceptische SP zou zo'n coalitie onder leiding van de grootste partij de VDD veel lastiger worden, stelt The Wall Street Journal. Maar de goede verstaander weet genoeg: het lijfblad van de haute finance zet zijn geld op een hervormingsgezinde coalitie van PvdA en VVD. Met D66 als intermediair van deze Paars-III-coalitie.

 

(L)