Over de schimmige deal die voormalig VVD-voorzitter Henry Keizer (1960-2019) miljonair maakte. Lees meer

Voormalig VVD-partijvoorzitter Henry Keizer werd in 2012 voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf. Met drie partners nam hij de aandelen over van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie, waaraan hij zelf als ‘gecommitteerd adviseur’ verbonden was. Ook andere VVD-prominenten, onder wie Loek Hermans, speelden een bedenkelijke rol bij deze transactie, waarmee de vereniging en haar leden voor tientallen miljoenen euro werden benadeeld.

Het spitwerk van FTM leidde tot Keizers vertrek als partijvoorzitter. In mei 2018 deed de FIOD onder leiding van het OM invallen bij de Facultatieve en vier betrokkenen. Bij Keizer persoonlijk werd voor 20 miljoen beslag gelegd. 

Keizer overleed op 5 oktober 2019. Hij werd 58 jaar. Met ingang van 7 oktober draagt dit dossier daarom niet langer zijn naam meer, maar heet het ‘De Facultatieve’.

44 artikelen

© Cortés

Cashen met Keizer

4 Connecties

Relaties

Hygeco

Personen

Henry Keizer

Organisaties

VVD De Facultatieve
215 Bijdragen

De Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie wilde niet dat haar bedrijf in de verkoop zou gaan. Door alle aandelen te verkopen aan Henry Keizer cum suis waren De Facultatieve en alle onderdelen veilig, zo luidde eind 2012 de belofte. Nog geen vijf jaar na de overname zijn Keizer en partners echter al begonnen met de uitverkoop.

Henry Keizer en zijn zakenpartners zijn belangrijke onderdelen van het crematie- en uitvaartconcern de Facultatieve Groep B.V. te gelde aan het maken. Dat blijkt uit een persbericht dat de Franse zakenbank Bryan Garnier & Co. afgelopen dinsdag publiceerde. De zakenbank bemiddelde en adviseerde bij de zogenoemde management buyout (MBO) van Hygeco SA, een Frans dochterbedrijf van de Facultatieve Groep.

Hygeco verzorgt thanatopraxie en vervoer van lichamen en opereert voornamelijk in Frankrijk. De laatste jaren breidt het bedrijf ‘snel’ uit in Duitsland, Spanje en Groot Brittannië: het heeft 340 mensen in dienst en had een omzet van 31 miljoen euro in 2016.

In Nederland wordt geen ruchtbaarheid gegeven aan de verkoop: hoewel Hygeco een van de grootste dochters van het bedrijf is, heeft de Facultatieve niets naar buiten gebracht. Maar: ‘The deal is closed,’ zo laat zakenbankier Hervé Ronin weten. Ronin maakte deel uit van het team dat ervoor zorgde dat het management van Hygeco met de hulp van het Franse investeringsfonds Abénex de dochter van de Facultatieve kon overnemen. 

‘In ons contract is opgenomen dat het bedrijf lang niet mag worden verkocht’

De transactie is opmerkelijk, omdat Keizer en zijn drie zakenpartners in 2012 B.V. Beheermaatschappij ‘de Facultatieve’ konden overnemen met de belofte dat het bedrijf intact zou worden gelaten en niet in buitenlandse handen zou vallen. Althans, dat waren de wensen van het bestuur van de Koninklijke Vereniging voor Facultatieve Crematie.

Termijn van vijf jaar

‘Nee, ik wil het bedrijf niet verkopen,’ zei Keizer in één van de gesprekken die we met hem voerden. Ook gaf Keizer in een eerder gesprek met Follow the Money aan dat hij gebonden was aan een overeenkomst dat hem verbood het bedrijf binnen een termijn van vijf jaar van de hand te doen: ‘In ons contract is opgenomen dat het bedrijf lang niet mag worden verkocht.’

Deze termijn is nog niet voorbij. Jaap de Bruijn, financieel directeur van de Facultatieve Groep en tevens zakenpartner van Keizer, ontkent desgevraagd echter dat de verkoop van Hygeco in strijd is ‘met enige overeenkomst of afspraak’ met de vereniging. Keizer is sinds 12 november 2016 overigens zelf voorzitter van de Koninklijke Vereniging.

Het was Keizer zelf die onlangs de details over de wensen die het bestuur van de Vereniging in 2012 had aan de pers uitdeelde: dat gebeurde tijdens de geruchtmakende ‘persconferentie’ in Den Haag waar Follow the Money niet welkom was. Het 32 pagina’s tellende weerwoord van Keizer bevatte notities van het bestuur van de Vereniging. Daarin werd uitgelegd waarom de verkoop van het bedrijf aan het management (Keizer c.s.) gewenst was.

Wensen van de Vereniging

‘Het gemeenschappelijk verleden dicteert voor de Vereniging echter ook een gevoel van verantwoordelijkheid aangaande de toekomst van de Groep,’ zo schreven bestuursleden Wiel Hillebrandt (voorzitter) en Frans Jacobs (penningmeester) op 1 november 2012. 

‘De Vereniging had zichzelf beperkingen opgelegd. Het bedrijf mocht niet opgesplitst worden, niet aan een buitenlandse partij worden verkocht en ook niet aan een concurrent,’ aldus Keizer tegen Follow the Money.

Bij geen van de Nederlandse concurrenten zou volgens de bestuursleden de ‘noodzakelijke ervaring met activiteiten in het buitenland’ aanwezig zijn; ‘verreweg de meerderheid van de activiteiten binnen de Groep vindt plaats in het buitenland.’ En activiteiten als die van de Franse dochter Hygeco zouden door die Nederlandse concurrenten eerder als risico kunnen worden beschouwd.

‘Het management is nadrukkelijk niet voornemens om (delen van) de Groep door te verkopen’

In een andere notitie wordt duidelijk wat de wensen van de Vereniging zijn: ‘Met het management is gesproken over de toekomst van de Groep. Het management is nadrukkelijk niet voornemens om na de overname (delen van) de Groep door te verkopen aan derden. Het management benadrukt dat er dienaangaande geen contacten bestaan. Het bestaande beleid ten aanzien van het wel of niet afstoten van bedrijfsonderdelen blijft voor de komende jaren gehandhaafd.’

Zoals inmiddels bekend kochten Keizer en zijn zakenpartners in 2012 voor 12,5 miljoen euro het gehele crematieconcern. Daavoor hoefden ze zelf maar 30 duizend euro eigen geld en een lening van 470 duizend euro in te brengen. De prijs die Keizer c.s. ontvingen voor de Franse dochter is niet bekend: ‘Die kunnen we niet vrijgeven,’ zegt Ronin van de zakenbank Bryan Garnier & Co. ‘Dat was een uitdrukkelijke wens van onze opdrachtgevers’. 

Ronin kan wel zeggen op basis van welk sommetje de prijs werd bepaald: ‘8 à 9 maal ebitda,’ aldus de Fransman. Hoeveel dat jaarlijkse bruto resultaat precies is, valt niet op te maken uit de cijfers die de Facultatieve Groep BV in Nederland heeft gedeponeerd. Buitenlandse deelnemingen als Hygeco zijn niet apart in de jaarrekening van de Groep opgenomen.

Abénex Capital is een investeerder die zich richt op bedrijven die tussen 30 en 500 miljoen euro waard zijn en investeert per transactie tussen de 10 en de 100 miljoen euro, zo blijkt uit het bedrijfsprofiel dat op Bloomberg staat.