CDA kiest toch kant verzekeraars

5 Connecties

Woekerpolisslachtoffers in de kou

CDA ziet een nieuw onafhankelijk onderzoek naar een nieuwe regeling voor slachtoffers van woekerpolissen niet zitten. Dagblad De Pers schrijft vandaag dat Financieel woordvoerder van het CDA, Elly Blanksma, geheel op de lijn zit van minister Jan Kees de Jager (CDA) die steeds blijft benadrukken - geheel in lijn met de verzekeraars - dat er een 'breed gedragen' schikking is tussen partijen. De breed onvrede over de compensatieregelingen, die sinds de december vorig jaar heropgeleefde woekerpolisaffaire manifest is geworden, lijkt te worden genegeerd.
Blanksma was de initiator van de hoorzittingen die op 9 maart in de Tweede Kamer plaatsvonden. Zij vindt da de Kamer ook rekening moet houden met de financiële positie van verzekeraars.

 

Het wordt volgens Blanksma tijd dat de 2e Kamer eens

aan de financiële positie van verzekeraars gaat denken.


SP, D66 en PvdA zijn voorstanders van een onafhankelijk onderzoek. Sinds gisteren is zelfs de stichting WoekerPolisClaim daar een voorstander van. 'De regelingen zijn onvoldoende en hebben hun legitimiteit verloren', zegt Ewout Irrgang van de SP in De Pers. Hij is er net als ander Kameleden van overtuigd dat er een nieuwe generieke regeling getroffen moet worden voor mensen die de laatste decennia het slachtoffer zijn van woekerende verzekeraars.

Redactie
Redactie
Gevolgd door 674 leden