De familie Poot, de eigenaar van gebiedsontwikkelaar Chipshol, zet zijn tanden in de vroegere vleeshandelaar Eddy de Kroes.

De ooit voor vleesfraude veroordeelde Eddy de Kroes mag zich weer eens opmaken voor een gang naar de rechtbank, schrijft het Financieele Dagblad vandaag. Dit keer niet als verdachte, maar als getuige. Althans, wanneer het verzoek van vader Jan en zoon Peter Poot door de Utrechtse rechtbank wordt gehonoreerd. Naast De kroes wil Chipshol Jan-Jonathan van Andel de broer van zijn overleden vriend Harry - handel - van Andel en de voormalige advocaat Roland Gerritsen laten getuigen.

Het is de familie Poot allemaal om de vermeende vriendjespolitiek binnen rechterlijke macht te doen. Jan en Peter Poot zijn ervan overtuigd dat de netwerken rond de voormalige vice-president van de Haagse rechtbank - Hans Westenberg - corrupt zijn. Jan en Peter Poot verloren midden jaren negentig de zeggenschap over hun bedrijf waardoor zij een groot deel van de gronden rondom Schiphol kwijt raakten. Dit ten faveure van hun vroegere zakenpartner Harry van Andel die de helft van de gronden in handen kreeg.

 

Ellende

Met een uitspraak van rechter Westenberg begon ooit de ellende. Van Westenberg staat inmiddels vast dat hij als rechter een ondeugdelijk vonnis heeft geveld en ook gelogen heeft over zijn contacten met de tegenpartij van Chipshol. Westenberg op zijn beurt was weer nauw verbonden met de huidige NMa-voorzitter Pieter Kalbfleisch die in zijn studententijd de gebroeders Van Andel goed leerde kennen. IN de getuigenverhoren die sinds begin november in de Utrechtse rechtbank plaatshebben, werden al verschillende rechters aan de tand gevoeld. Harde informatie leverden de verhoren niet op. Wel interessante links in het hechte netwerk van Haagse magistraten. Kalbfleisch - voormalig vice-president van de Haagse Rechtbank - verklaarde in november bij zijn getuigenverhoor weer bekend te zijn geweest met de familie De Kroes. Precies in het jaar dat Eddy de Kroes door een corrupte manoeuvre van justitie uit het gevang kon blijven, bleek Kalbfleisch namens Cees Zwanenburg, eigenaar het supermarktconcern Vomar, in huizen Kroes te hebben onderhandeld over een belang in Chipshol.