Commerzbank: 'België onder druk'

België is een van de grootste schuldenlanden van Europa en staat aan de vooravond van de zoveelste verkiezingsronde. De Commerzbank komt met een somber onderzoek.

Het zuiden van Europa is dichterbij dan menigeen denkt. Dat valt te concluderen uit het rapport van de Commerzbank dat gisteren werd gepubliceerd. Qua schulden staat België in Europa aan de top. De schuldratio is, gemeten als percentage van het bruto binnenlands product, minder dan dat van Italië en Griekenland, maar groter dan dat van Frankrijk, Portugal en Ierland. Belgen stoppen eerder met werken dan andere Europeanen. Alleen de Grieken gaan nog eerder met pensioen. 
 
De Duitse analisten houden het niet bij cijfers alleen: 'België is een federale staat zonder federale partijen', stelt het rapport. 'Vlaamse partijen komen op voor Vlaamse belangen en Waalse partijen doen het zelfde voor hun achterban.'
 
In België wordt daar precies zo over gedacht. 'We zijn twee verschillende volkeren geworden', zei Jean-Marie Dedecker afgelopen dinsdag in Trouw. 'We zijn sociaal en cultureel verdeeld. We lezen elkaars kranten niet. We kijken niet naar elkaar televisieprogramma's.'
 
Geld is het probleem 
Wie de economische cijfers echter bekijkt, kan zien dat het probleem in België vooral een probleem is dat over geld gaat. De provincies van de Vlaamse regio zijn economisch sterk, terwijl, met uitzondering van een, de provincies van het structureel zwakke Wallonië gemiddeld zwakke economische prestaties binnen België en ook binnen de EU vertonen. Vlaanderen heeft de helft minder werkloosheid en een inkomen per hoofd van de bevolking dat ongeveer 25 procent hoger ligt.
 
De interne problemen eisen in de Belgische verkiezingscampagnes vrijwel alle aandacht op. Net als in Nederland speelt Europese politiek en de schuldencrisis in de Eurozone nauwelijks een rol. De cijfers tonen aan dat het economische gat tussen Vlaanderen en Wallonië steeds groter wordt.
 
Dat laatste is voor veel Vlamingen een steeds groter punt van zorg. Vele Vlamingen klagen over het feit dat er jaarlijks miljarden (volgens de laatste gegevens 11,3 miljard euro) naar hun Franstalige buren worden gesluisd zonder dat Vlaanderen ook maar iets over het beleid te zeggen heeft. De Nieuwe Vlaamse Alliantie (N-VA) van Bart de Wever wil dan ook dat het land wordt opgesplitst.
 
Dat onderwerp was vele jaren een groot taboe in de Belgische politiek. De Wever beschreef afgelopen disdag België als een stilstaand land met economische achterstand, verlamd door taalruzies en gebrek aan efficiëntie. De N-VA koerst op dit moment af op een enorme overwinning. In de peilingen krijgt de partij van De Wever 26 procent van de stemmen, tegen slechts 3,2 procent in 2007. De kans is groot dat de N-VA de grootste partij van België wordt en daarmee het recht verkrijgt  om een coalitie te vormen. 
 
Groot risico
'Het politieke risico in België zal in de komende jaren groot blijven', concludeert het rapport van de Commerzbank. De analisten van de Duitse bank achten het onwaarschijnlijk dat een nieuwe regering stabiliteit zal brengen. Dat is echter precies wat nodig is om economische en financiële hervormingen door te kunnen voeren.
 
Het rapport concludeert dan ook dat de binnenlandse spanningen in de toekomst eerder toe dan af zullen nemen. Commerzbank is niettemin positief gestemd over de potentie van de Belgen om de schuldenlast terug te brengen. Dat hebben ze in het verleden ook gedaan en het is volgens de Duitse onderzoekers waarschijnlijk dat ze ook nu weer zullen presteren.