Consumenten volpompen met schuld door de rechter hard bestraft

Als een consument meer krediet heeft gekregen dan volgens de norm is toegestaan, moet de kredietverstrekker rente terugbetalen.

De rechter kiest de kant van de consument. Kredietverstrekker Afab heeft een consument meer uitgeleend dan volgens de eigen leennorm is toegestaan en moet de rente terugbetalen over het bedrag dat boven de norm is verstrekt. Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (17 september) besloten in een vérstrekkende uitspraak, waarover de juridische website LegalDutch bericht. Volgens Advocaat Maarten Meijer, die de gedupeerde bijstond, is het voor het eerst dat het Hof de overschrijding van eigen gedragscode van de sector zo hard bestraft. Opvallend bovendien is de eenvoudige formule van het Hof voor het afdoen van de schade. “Dit is op een grote groep mensen van toepassing”, stelt Meijer. Het komt erop neer dat Afab in strijd heeft gehandeld met haar “zorgplicht” door niet naar behoren onderzoek te doen naar “financiële mogelijkheden, deskundigheid en doelstellingen” van de consument. Omdat Afab had moeten weten dat er bij de consument “onvoldoende financieringsruimte” was, had de kredietverstrekker de lening moeten ontraden. Advocaat Chantal van den Borne, bezig met een promotieonderzoek naar de juridische aspecten van consumentenkrediet, noemt de uitspraak interessant. “De tendens in de jurisprudentie is de laatste tijd veel meer op de hand van de consument”, verklaart ze tegenover LegalDutch.

Compensatieregeling DSB Bank gaat dezelfde kant op

De compensatieregeling voor klanten van de failliete DSB Bank lijk sterk op de formule van het Hof. De curatoren van DSB zijn met organisaties van gedupeerden overeengekomen dat bij overkreditering de “compensatie wordt gebaseerd op een rentevergoeding over het bovenmatige deel van het aan u verleende krediet”. De curatoren hebben de compensatieregeling voorgelegd aan het Hof in Amsterdam om “algemeen verbindend” te laten verklaren voor alle DSB-gedupeerden, in het kader van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade. Vraag is nu of de nieuwe formule voor schadevergoeding ook geldt voor hypotheekleningen. Zo ja, dan is de potentiële schade vele malen groter dan bij consumptief krediet. Tijdens de vastgoedhausse overtraden de banken structureel hun eigen Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Een lening verstrekken boven de norm – de maatwerk-clausule – mag alleen als de bank onderbouwt waarom het krediet verantwoord is.
Bij 36 miljard hypotheken gedragscode niet juist toegepast
Tussen 2006 en 2009 werd bij meer dan een kwart van de hypotheken gebruik gemaakt van de maatwerk-clausule, constateerde de AFM. Nader onderzoek in 2008 wees uit dat banken bij ruim twee derde van deze hypotheken onterecht gebruik maakten van de clausule. In 2008 was daarmee ruim 22 procent van alle hypotheken onverantwoord verstrekt. Tussen 2006 en 2008 werden er voor zo’n 184 miljard euro aan nieuwe hypotheken verstrekt. Extrapolerend van de AFM onderzoeken zou dit betekenen dat bij ruim 36 miljard aan hypotheken de gedragscode niet juist is toegepast. Betalingsproblemen zullen hoogstwaarschijnlijk ook voor een groot deel in deze groep geconcentreerd zijn. Zoals bekend is Nederland bijna wereldkampioen particuliere schulden. Huishoudens hadden eind tweede kwartaal een schuld van 677 miljard euro, een duizelingwekkende 224 procent van het BBP. Het overgrote deel bestaat uit hypothecaire leningen, 25 miljard is consumptief krediet. Consumenten met een consumptief krediet kunnen uitrekenen of ze eventueel voor een schadevergoeding in aanmerking komen via deze rekentool op basis van de uitspraak van het Hof en de gedragscodes van kredietverstrekkers.