Corporate psychopaten schuld van financiële crisis

Een Britse professor Clive Boddy komt met de theorie waarvan de meeste mensen al weten dat die klopt: de crisis werd veroorzaakt door psychopaten.

Over psychopaten is buiten de sferen van heren als Holleeder c.s. weinig bekend. De Britse professor Clive Boddy is daar verandering in aan het brengen. Hij bestudeerde de effecten van corporate psychopaten zoals die honderden managers de laatste vijf jaar werden ervaren en zette zijn bevindingen op papier. In het boek Corporate Psychopaths, Organizational Destroyers beschrijft de tot recentelijk aan de Nottingham Business School docerende hooggeleerdheid dat psychopaten de 1 procent van de mensen uitmaken die waarschijnlijk door "fysieke factoren die te maken hebben met abnormale hersenactiviteit en chemie" niet over een "geweten beschikken, weinig emoties en gevoelens hebben en onvermogend zijn om gevoelens, sympathie of empathie voor andere mensen te koesteren".

Als gevolg daarvan zijn psychopaten extreem koud, veel meer berekenend en meedogenloos naar andere mensen en zijn ze om die reden ook "een gevaar voor de bedrijven waarvoor ze werken en voor de samenleving". Zo schreef Boddy recentelijk in het artikel "The Corporate Psychopaths Theory of the Global Financial Crisis" in the Journal of Business Ethics (Springer).

 

Veroorzakers van de crisis
Volgens Boddy maken de bedrijfspsychopaten handig gebruik van het relatief chaotische karakter van de moderne bedrijven en zijn ze met behulp van hun charisma en charme in staat om snel naar de top door te dringen.
De Britse professor stelt nu dus ook dat deze types "voor het grootste deel de crisis hebben veroorzaakt" omdat hun "single- minded pursuit of their own self-enrichment and self- aggrandizement to the exclusion of all other considerations has led to an abandonment of the old-fashioned concept of noblesse oblige, equality, fairness, or of any real notion of corporate social responsibility."

Boddy heeft ook een oplossing. Hij meent dat mensen die in de top van het bedrijfsleven doordringen en belangrijke beslissingen nemen over zaken die grote maatschappelijke gevolgen kunnen hebben, eerst worden gescreend of ze psychopaat zijn, alvorens ze de functie mogen bezetten.

Dat bedrijven an sich gedragingen vertonen van psychopaten is overigens geen nieuws, zoals blijkt uit de documentaire The Corporation uit 2004.