Corrupt Curaçao en laf Den Haag kunnen leren van Seminool indianen

De Seminool indianen in Florida laten zien dat zelfbeklag en corruptie niet productief is en ondernemerschap wel.

Een vreemd stelletje, die Seminool Indianen in Florida, meende de buitenwereld. Ze kochten 2 Hard Rock casinos,124 restaurants, 4 hotels en een enorme collectie memorabilia voor ongeveer 1 miljard dollar, via een Britse PLC. Niet dat ze dat geld hadden, immers Indianen zijn meestal straatarm, maar met een obligatielening met een interest van 2,5 procent kwam het geld toch moeiteloos op tafel.

De stank van armoede
De nog overgebleven min of meer oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe Wereld, het huidige USA, zijn een zelfstandig autonoom volk en natie, die niet ressorteren onder de wetten van de USA. Op hun reservaten wordt geen belasting op benzine, hotels, casino’s enz. geheven en ze hebben die niche maximaal uitgebuit. De meeste stammen zijn daardoor zeer welvarend geworden, hoewel de sociale ellende onder de bevolking er nauwelijks minder op is geworden. Overgewicht, suikerziekte, alcohol- en drugmisbruik, misdaad en geweld zijn algemeen en komen in wereldrecords binnen hun gemeenschap voor.

De problemen van de stammen doen in veel opzichten denken aan de enorme sociale en economische problemen van de voormalige Nederlandse Antillen. De overeenkomsten zijn verbluffend. Overgewicht, diabetes, gewrichtsklachten, nierdialyse, alcoholisme, drugmisbruik, misdaad, slecht onderwijs, zeer zwakke arbeidsmentaliteit en discipline, minderwaardigheidscomplexen en zelfdoding springen eruit. De dorpjes geven een troosteloze verveloze aanblik. Armoede heeft in de hele wereld dezelfde stank. Het laten zegevieren van instincten boven de rede in een rationele wereld kwam deze mensen zeer duur te staan.

Indianen bieden werkgelegenheid
In tegenstelling tot wat Hollywood film producties en onze "cowboy and indians" mythe wil laten geloven, stierven de meeste indianen in de USA aan mazelen en griep, waartegen ze geen afweer hadden. De immigranten uit Europa waren er royaal mee besmet.

In Hollywood Florida echter, waar de Seminool stam nog maar uit 3700 mensen bestaat, is iets anders aan de hand. Daar geeft hun onderneming Hard Rock aan ruim 48,000 mensen werk. De Seminool betalen als gemeenschap ook nog eens een kwart miljard dollar aan de Staat Florida voor gebruik van wegen en andere diensten. Alle onderwijs, gezondheidszorg, justitie, politie enz. worden door de stam zelf bekostigd.

Dat is wel even een heel andere zaak dan het solidariteitsgeknoei van Den Haag met het nieuwe autonome mini staatjes in de West-Indische archipel. Holland deed aan geld uitdelen en schiep een welwillende ontvangende ambtenaren samenleving, die net als Griekenland, er ruim van leefde maar weinig of niets produceerde. Terwijl de USA tegen de klippen op investeerde in onderwijs van de Seminolen en het ondernemerschap op alle niveaus stimuleerde. De uitkomsten van de gevolgde politieke strategieën zouden niet groter kunnen zijn.

 

Hard Rock indianen pakken het zakelijk aan

Medisch toerisme
Al vele jaren onderhield ik hartelijke relaties met de Seminool stam en het verbaasde me niet toen ze mijn aandacht vroegen voor hun gezondheidszorg. Niet dat ze daarvoor geld nodig hadden. Ze hadden zelf al geleerd en bedacht dat je met schaalvergroting je markt zo ver kunt uitbreiden dat je je allerlei zaken kunt veroorloven waarvan een mini staatje alleen maar kan dromen. De Seminool Indianen van Florida willen een nieuwe business beginnen in Medische Toerisme met speciaal daarvoor gebouwde ziekenhuizen en klinieken in de wereld.

McKinsey & Co publiceerde onlangs een uitvoerige studie die aangaf dat medische toerisme in 2012 zal groeien naar ongeveer 100 miljard dollar omzet per jaar en dat is ruim 30 procent groei over het vorige jaar.

In Nederland en op de West Indische eilandjes is de medische stand georganiseerd met allerlei beschermingsconstructies van vergunningen, huidkleur, Yu-di-Korsou toelatingseisen, enz. Op Curaçao heeft een ziekenhuis zelfs een vergunning nodig om de kamers te schilderen en modern medical imaging apparatuur staat vaak jaren in de kratten omdat een familielid, c.q. corrupte ambtenaar, geen vergunning afgeeft.
Monopolies van families en beroepsgroepen zijn zo frustrerend geworden dat de kwaliteit van de zorg er heftig onder is gaan lijden en menig jonge specialist liever de biezen pakt. Na 25 jaar discussie komt er wellicht eindelijk een nieuw ziekenhuis, weliswaar oude organisatie stijl, om het katholieke kerk hospitaal van 100 jaar gelden te vervangen.

Helaas heeft Dan Haag nooit iets gedaan om de medische maffia op de eilanden te doorbreken, zelfs niet ondanks de vele slachtoffers van het systeem. Concurrentie bleef uit. Winst binnen de klinieken en ziekenhuizen werd op nul gesteld en nieuwe investeringen werden onmogelijk. Wat eens een pareltje in de West was, werd een dodelijke valkuil. Op het eiland bestaat nu niet een operatiekamer die de toets der kritiek kan doorstaan en lokalen gaan dan ook liever zo snel mogelijk naar Holland of Colombia voor behandeling.

De nieuwe regeringen van St. Maarten en Curaçao begrijpen dat het zo niet langer kan. Er moeten nieuwe ziekenhuizen komen en een dramatische ontmanteling van het gesloten solidariteit- vriendjes politiek systeem. Er moet geld verdiend worden, anders blijft er geen arts op de eilanden en gaan alle inrichtingen failliet.

Over lijken
Het is niet eenvoudig dit gevecht aan te gaan. St. Maarten mag als voorbeeld dienen voor de gesloten elite, immers daar is het nog steeds niet gelukt de leerplichtwet voor kinderen van 30 mei 1968 in te voeren, omdat een paar families met uitgebreide tentakels in de politiek, het monopolie op privé scholen hebben. De gezondheidszorg vertoont overeenkomstige structuren. Niemand hoeft er aan te twijfelen, privé belangen gaan op de eilanden over lijken en de zegenende wijwaterkwast van de kerk reinigt van alle zonde, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

U begrijpt het al, de autonome eilandjes hoeven niet langer aan te kloppen bij Den Haag met haar solidariteit- socialisme of christelijk mededogen, die wel even helpt maar niets oplevert op de lange duur. St. Maarten kwam terecht bij de Seminool indianen en op 20 december 2011 werd voor 128 miljoen dollar een eerste overeenkomst getekend voor een kliniekproject. Ugh.