CPB: woensdag gehaktdag voor PVV

5 Connecties

Onderwerpen

Euro Gulden Lombard Street

Organisaties

PVV CPB

Woensdag gehaktdag is ook van kracht voor het CPB. In een rapport verpulveren de nationale rekenmeesters eerder anti-euro onderzoek in opdracht van de PVV.

Een goed gevoel voor timing kan het Centraal Plan Bureau (CPB) niet ontzegd worden. Op woensdag gehaktdag komt ‘s lands meest gezaghebbende rekenclub onder leiding van Coen Teulings naar buiten met een rapport dat meedogenloos afrekent met het PVV-pleidooi ten  faveure van de terugkeer naar de gulden.

De PVV had begin dit jaar het Britse onderzoeksbureau Lombard Street Research  laten onderzoeken of de terugkeer naar de gulden voordeliger is dan de euro aan te houden. De daaropvolgende rapporten van Lombard Street kwamen met de volgende strekking: de invoering van de euro heeft Nederland geld heeft gekost, tot een lagere economische groei geleid opgeleverd en de euro is de grote boosdoener achter de schuldencrisis. Herinvoering van onze nationale munt zou daarentegen tientallen miljarden opleveren euro’s per saldo opleveren, zou verkondigde PVV-voorman Geert Wilders triomfantelijk.

In het rapport van Lombard Street wordt onder meer gesteld dat de invoering van de euro Nederland de afgelopen tien jaar 1,25 procent aan economische groei per jaar heeft gekost. Koren op de molen dus voor de eurosceptische volgelingen van PVV-leider Geert Wilders.

Slag in de lucht
Maar de rekenmeesters van het CPB maken vandaag gehakt van de door het Britse bureau gehanteerde onderzoeksmethoden. 

 

De door Lombard Street Research gehanteerde onderzoeksmethoden vertonen gebreken’, staat er te lezen in een toelichting van de CPB-notitie. ‘Zo worden alle verschillen in de economische ontwikkeling tussen EMU-landen en EU-landen die niet deelnemen aan de euro aan de euro toegeschreven, terwijl andere mogelijke oorzaken van het verschil in ontwikkeling worden genegeerd. Lombard Street Research onderschat de kosten van het verlaten van de EMU en overschat het de kosten van de Nederlandse steun aan andere eurolanden. Er ontbreken ook gegevens in het volledige rapport waaraan wel wordt gerefereerd in de samenvatting.’

Ook de vergelijking tussen de economische groei van Nederland met die van niet-Euro-land Zweden in het rapport van Lombard Street, rammelt aan alle kanten volgens het CPB. Het rapport van Lombard Street schrijft de relatief minder sterke economische gesteldheid van ons land toe aan de euro. Maar dat is een slag in de lucht volgens het CPB. Andere oorzaken kunnen net zo goed deze verschillen verklaren.

 

Verder stelt het CPB dat Lombard Street er ten onrechte vanuit gaat dat Nederland geen financiële steun aan probleemlanden meer hoeft te geven als het uit de euro stapt.


Pijnlijke constateringen voor de PVV

Pijnlijk voor de PVV moeten ook de constateringen zijn van het CPB over het verschil in inhoud en gebruikte methoden tussen de samenvatting van het Lombard Street-rapport en de samenvatting hiervan. In de samenvatting en in het rapport zijn de genoemde kosten van de euro nergens terug te lezen en in het rapport ontbreken methoden om de effecten van de euro dan wel de terugkeer naar de gulden te duiden.

Of, zoals het CPB stelt: 'Er is geen aandacht voor veranderingen in economische structuur, de rol van instituties (bankentoezicht etc.) of de rol van verwachtingen bij financiële markten.'

 

Tot slot maakt het CPB in algemene zin gehakt van het rapport van Lombard Street. In de ogen van de nationale rekenmeesters baseren de Britse bevindingen zich op korte termijn waarnemingen en wordt de lange termijn verontachtzaamd evenals veranderingen in de economische structuur en de rol van verwachtingen op de financiele markten. Ook ontbreken verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur en gegevensbronnen volgens het CPB.

 

(Bron: Economische Beleidsanalyse CPB 18 april 2012)

Redactie
Redactie
Gevolgd door 643 leden