Kooistra-curator en Heineken botsen

Seerp Gratama, curator van het failliete imperium van Sjoerd Kooistra, is recentelijk met Heineken in botsing gekomen over de verkoop van een reeks ontruimde panden. Dat blijkt uit het tweede gepubliceerde rapport.

Een hele reeks cafés is het: April, Soho, Heineken Hoek, New York Steakhouse, Three Sisters en Tandoor in Amsterdam, De Waagh, Drie Gezusters, Opera en Groote Griet in Nijmegen, café Ome Ko in Muiden en in Eindhoven de Danssalon en wederom een Drie Gezusters. Al deze tenten hebben één overeenkomst: ze mochten vorig jaar van de rechter door Heineken ontruimd worden in het conflict met Sjoerd Kooistra.

Innmiddels staat een deel van de panden leeg, een ander deel was door Heineken in bruikleen gegeven aan een nieuwe of al bestaande pachter. Curator Gratama wilde de zaken vanuit het faillissement doorverkopen aan derden, maar daar heeft Heineken een stokje voor gestoken, zo blijkt vandaag. “Heineken heeft zich niet bereid verklaard daar aan mee te werken”, schrijft Gratama.

 

Spekkoper


Gratama heeft de afgelopen tijd overwogen daarom voor al die zaken juridische procedures tegen Heineken te gaan voeren om zelf via zogeheten indeplaatsstelling nieuwe huurders te kunnen zoeken, maar “de kans van slagen in dergelijke procedures is gering te achten, mede in verband met het argument dat de ondernemingen in deze situatie in feite niet meer kunnen worden overgedragen.” Daaruit lijkt weinig enthousiasme over de gang van zaken te bespeuren.

En dus blijkt Heineken nu weer spekkoper in het hele Kooistra-verhaal: voor een schamele 250.000 euro heeft de curator 'een regeling getroffen' met de brouwer, wat er in feite op neerkomt dat Heineken nu met alle genoemde zaken kan doen wat het wil. Een koopje dus.

Uit het vandaag gepubliceerde verslag blijkt verder dat het jacht en de auto's van Kooistra inmiddels verkocht zijn. Naar de 'verdwenen' 2 miljoen euro die Dick Loorbach in de zomer nog ontving doet Gratama verder onderzoek.

 

stefan@ftm.nl