FTM verdiept zich sinds 2013 de wijze waarop grote banken in Nederland vele duizenden ondernemers in het MKB met rentederivaten opzadelde. Complexe financiële producten waarvan MKB’ers niet begrepen wat voor schadelijke uitwerking ze konden hebben. Dat had voor vele ondernemers desastreuze gevolgen. FTM drong door tot de kleinste details van deze grote misstand in de financiële sector. De serie artikelen vormt ook het langst lopende dossier op FTM. Lees meer

FTM zat meer dan 3 jaar de banken op de hielen en er ligt nu een oplossing.

Banken verkochten derivaten niet alleen aan woningcorporaties als Vestia, maar ook op grote schaal aan kleine ondernemers waarvan iedereen wist dat zij een verwaarloosbare kennis hadden van complexe financiële producten. Wilden die ondernemers uit het MKB opeens zo graag derivaten als renteswaps afnemen? Nee, ze werden daar in vele gevallen toe gedwongen. Geen renteswap, geen lening, zo luidde een voornaam verkoopargument van de bankiers. Langzaam beginnen de nadelige gevolgen van deze verkooppraktijken duidelijk te worden. De rentederivaten blijken voor duizenden ondernemers het equivalent van wat de woekerpolis ooit voor consumenten waren. De grote vraag is: wat nu? Worden de banken tot de verantwoording geroepen of wordt het probleem vooruit geschoven en moeten benadeelde MKB'ers - net als woekerpolis-slachtoffers - eindeloos wachten op een halfbakken oplossing of zal de rechtspraak een vroegtijdig vonnis vellen? FTM volgt sinds 2013 deze kwestie op de voet en dringt door tot de voornaamste details. Het dossier en de lezers en experts die er in de afgelopen jaren hun bijdrage aan leverden, vormt een rijke bron aan kennis.

76 artikelen

© ANP Robin Utrecht

Curatoren DSB moeten derivatenprobleem mkb gaan oplossen

Minister Dijsselbloem heeft de curatoren van DSB aangesteld om het probleem van mkb'ers met rentederivaten op te lossen. Zij moeten 'in overleg met de banken' tot een nieuwe herbeoordeling komen.

Dat heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dinsdagochtend bekend gemaakt. Rutger Schimmelpenninck en Ben Knüppe werden bij het omvallen van DSB aangesteld als curatoren. Zij moeten samen met derivatenexpert Theo Kocken als driemanschap het voortouw gaan nemen om het al jaren slepende derivatendossier op te lossen. Opvallend is dat zij door minister Jeroen Dijsselbloem zijn aangesteld en dat zij 'in overleg met de banken' tot een nieuwe herbeoordeling moeten komen. Toezichthouder AFM lijkt daarmee op de achtergrond te raken, nadat zij in december vorig jaar moest toegeven dat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden op het herbeoordelingsproces van banken, waar grote fouten in bleken te zitten. Banken moesten van de AFM de verkoop van ruim 17.000 derivaten aan middelgrote en kleine ondernemers onder de loep nemen.

Herbeoordelingsproces

Schimmelpennick, Knüppe en Kocken moeten de regels voor de nieuwe herbeoordeling nu dus gaan opstellen in overleg met diezelfde banken die eerder het herbeoordelingsproces lieten ontsporen. Dat de banken mogen meedenken over het nieuwe herbeoordelingsproces lijkt een tegemoetkoming aan de banken: Rabo-topman Wiebe Draijer sprak bij de presentatie van de jaarcijfers nog de hoop uit dat niet alle herbeoordelingen opnieuw hoeven te worden gedaan. Banken hebben vele miljoenen besteed, en meer dan honderd man laten werken aan de herbeoordelingen. Nu de banken mogen meedenken over de nieuwe herbeoordeling, kunnen zij wellicht nog proberen om een deel van het oude herbeoordelingswerk overeind te houden.

Vervolgens moeten externe experts gaan controleren of in 'ieder individueel dossier' die herbeoordeling goed wordt toegepast. De AFM gaat op zijn beurt weer toezichthouden op het herbeoordelen door de banken en die externe experts.

Deutsche Bank

Overigens doet Deutsche Bank niet mee aan het nieuwe herbeoordelingsproces. De bank met zo'n 700 mkb-derivaten heeft geweigerd om mee te doen, 'omdat wij voldoende vertrouwen hebben in onze herbeoordelingen,' zo laat een woordvoerder weten. De bank werkt naar eigen zeggen al met externe deskundigen die toetsen of de herbeoordeling wel goed is uitgevoerd. De woordvoerder stelt dat de bank gewoon is doorgegaan met het afronden van de herbeoordelingen en het compenseren van mkb'ers, na de AFM-mededeling in december dat de herbeoordelingen onvoldoende waren.