Curatoren DSB struikelen over koopsompolissen

2 Connecties

Relaties

Financiële sector

Organisaties

DSB Bank
2 Bijdragen

Het Hof Amsterdam geeft nog geen goedkeuring aan de compensatieregeling voor gedupeerden van DSB Bank. Een dikke tegenvaller voor de curatoren van DSB.

De curatoren van DSB Bank moeten terug aan de juridische arbeid. Zij hadden het Hof Amsterdan gevraagd om de compensatieregeling die zij met belangenclubs afspraken, algemeen verbindend te verklaren. Maar het Hof twijfelt nog aan de juistheid van de regeling, zo blijkt uit een tussenvonnis waarover RTL Nieuws bericht. Zo'n algemeen verbindendverklaring zorgt ervoor dat de regeling voor alle gedupeerden geldt. Dat het tussenvonnis een tegenvaller is, heeft alles te maken met de afwikkeling van het faillissement. Want ook al kost de regeling honderden miljoenen, zonder goedkeuring van het Hof is de hypotheekportefeuille lastig te verkopen. Zonder goedkeuring blijven allerlei claims aan de portefeuille hangen, die voor de eventuele kopers ongewenste onzekerheid met zich mee brengen. Het Hof zegt in het tussenvonnis dat het behoefte heeft aan nadere inlichtingen over de redelijkheid van de vergoeding die curatoren bieden aan gedupeerden die een koopsompolis afsloten. Curatoren krijgen tot de Kerst om een schriftelijke toelichting te geven. Het duurt dan nog tot volgend jaar voordat er een definitief oordeel is.

Rechter op hand consument

De rechtspraak is de laatste tijd meer op de hand van de consument, en minder op die van de banken en andere kredietgevers. Zo moet Afab aan een consument die meer heeft geleend dan volgens de eigen leennorm is toegestaan, de rente terugbetalen over het bedrag dat boven de norm is verstrekt. Dat bleek uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Opvallend genoeg hanteren de DSB-curatoren dezelfde formule voor schadevergoeding bij overkreditering als het Hof in de zaak-Afab. Met die formule heeft ook het Hof Amsterdam geen moeite, de aanvullende vragen gaan over de vergoeding van schade veroorzaakt door koopsompolissen. Het Hof vraagt zich of de compensatie voor de schade veroorzaakt door koopsompolissen niet te kort schiet. De vergoeding betreft alleen een vermindering van de (veel) te hoge provisie die is betaald bij de verkoop van polissen, schrijft het Hof, en stelt dat het nadeel ook schuilt in het krediet dat nodig was om de koopsompolis te kopen. Daarmee ontstond vaak heftige overkreditering met als gevolg hoge rentelasten.
Koopsomplissen waren het hart van het verrotte verdienmodel van DSB Bank
Het Hof realiseert zich dat de schadevergoeding uit de failliete boedel moet komen, maar stelt dat het “actief in de boedel (de uitstaande leningen, red.) als gevolg van het verdienmodel mede is gevormd door de kredieten die zijn verstrekt ter financiering van de door de bekritiseerde koopsompolissen.” Met andere woorden: koopsompolissen waren het hart van het verrotte verdienmodel van DSB. Daar moet ruimhartige compensatie tegenover staan. Helemaal een verrassing is het tussenvonnis niet. Bij de mondelinge behandeling 15 oktober toonden de rechters zich al heel kritisch over de regeling, tot schrik van de curatoren. Rutger Schimmelpenninck zei tijdens de zitting dat als het Hof aanstuurt op een ruimere vergoeding dat er ‘dan een geheel nieuwe situatie ontstaat’, die tot 'moeizame onderhandelingen' zou leiden. ‘Hier hebben we niet over nagedacht’, moest hij toegeven. De compensatieregeling werd op 19 september 2011 afgesloten, twee jaar na het faillissement. Hieraan gingen lange onderhandelingen vooraf tussen de curatoren en enkele belangenclubs en een groep rechtsbijstandsverzekeraars. Fragment van de uitspraak van het Hof (met dank aan René Lukassen) dsb