Curatoren Landis zijn ‘moderne graaiers’

Curatoren Willen Jan van Andel en Rinke Dulack moeten stoppen met het vorderen van 453.000 euro van Paul Kuiken, ex-ceo van het failliet gegane it-beursfonds Landis. De beslagen op Kuikens’s bezittingen moeten met onmiddellijke ingang worden opgeheven.

Het curatorenduo dat het faillissement van het it-beursfonds afhandelt meende dat Kuiken in 2000 geld heeft weggesluisd naar een Zwitserse privérekening en startten naar aanleiding van deze verdenking een rechtszaak om het geld uit de boedel terug te krijgen.

 

De rechtbank van Amsterdam wijst die vordering af en stelt Kuiken in het gelijk, nadat de ondernemer zelf een tegenclaim indiende. ‘Het lijkt er sterk op dat deze curatoren procedures beginnen, gewoon om zoveel mogelijk uit de goed gevulde boedel te plukken, zulks uiteindelijk ten nadele van de crediteuren’, reageert Kuiken in een e-mail aan FTM. ‘Wie houdt er nu toezicht op dit erge soort moderne graaiers!’

 

Curatoren zijn de afgelopen jaren op kosten van de boedel en dus ten nadele van crediteuren diverse procedures gestart tegen voormalig bestuurders van Landis. De boedel van Landis, dat in 2002 failliet ging, wordt naar verwachting gewaardeerd op ruim 55 miljoen euro.

 

Daarvan is inmiddels ongeveer 18 miljoen besteed aan de kosten voor de afhandeling, waaronder bijna 11 miljoen aan niet nader gespecificeerde kosten. Een aanzienlijk deel hiervan betreft uren van curatoren.

 

De uitspraak is het tweede goede nieuws voor de geplaagde entrepreneur. Eerder deze maand werd Kuiken door de Hoge Raad vrijgesproken voor het vervalsen van personeelsopties en op zes van de zeven punten vrijgesproken in een faillissementsfraudezaak bij het bedrijf Fan Media.

 

Kuiken is ‘enorm blij’, maar verbolgen over de handelswijze van Van Andel van Wijn & Stael en Dulack van kantoor Van Benthem en Keulen: ‘Hoe is het toch mogelijk dat curatoren met volkomen belachelijke en onhaalbare grieven toch toestemming krijgen van de rechter commissaris om met geld van crediteuren, dergelijke onzinnige zaken te mogen voeren, zeker als zij met enig behoorlijk onderzoek, onder meer door vooraf met mij en mijn collega’s over deze zaak overleg te voeren, tot de conclusie hadden kunnen komen dat deze zaak zinloos zou zijn, simpelweg omdat zaken geheel anders lagen dan zij veronderstelden.’

 

In de bewuste zaak draait het om een transactie van een miljoen gulden (453.000 euro) die zich afspeelde vlak ná de overname van Detron, een concurrend it-bedrijf, door Landis in het voorjaar van 2000. Kuiken kreeg het geld gestort op een Zwitserse rekening als bemiddelingskosten voor een aandelentransactie die hij verrichtte voor een privé-BV van George Banken, grootaandeelhouder van het overgenomen Detron.

 

Banken wilde een deel van zijn verworven Landis-aandelen verkopen en Kuiken kon een profitabel afzetkanaal vinden bij onder meer Achmea. Dulack en Van Andel meende dat deze transactie was ingegeven door zelfverrijking van de Landis-bestuursvoorzitter.

 

De rechtbank bepaalt nu dat Kuiken geen betaling heeft ontvangen uit hoofde van zijn rol als ceo van Landis maar het geld incasseerde als groot aandeelhouder en er dus geen sprake is van schade door Landis. Door bemiddeling van Kuiken werd 2,8 miljoen gulden voor Banken bespaard , waarna Banken 1 miljoen gulden overmaakte naar Kuiken voor zijn diensten.

 

Curator Dulack reageert dit weekend gelaten op de vrijspraak: ‘Het is een juridische kwestie die verder niet zoveel om het lijf heeft. Dit kan gebeuren ja, wij hebben te weinig bewijs, maar dat zegt niet dat we ongelijk hebben’, beweert hij. Op het verwijt dat de zaak veel immateriële en imagoschade heeft aangericht bij Kuiken, zegt hij: ‘Daar heb ik niet zoveel mee te maken. Ik ga er niet op reageren.’