Cypriotische zilvervloot aan de ketting?

2 Connecties

Relaties

Cyprus Geldsmokkel
0 Bijdragen

De Cypriotische autoriteiten doen er alles aan om een zilvervloot te voorkomen en hebben een onderzoek ingelast naar afgezwaaide rekeninghouders. Inclusief de schoonzoon van president Anastasiades.

Voor de haircut op Cyprus wordt de heggenschaar erbij gepakt. Afgelopen weekend maakte de centrale bank van Cyprus bekend dat depositohouders van de Bank of Cyprus het zwaar te verduren gaan krijgen. Van hun tegoeden boven de 100 duizend euro wordt 37,5 procent omgezet in zogeheten Class A aandelen (stemrecht en recht op dividend). Daarbovenop wordt nog eens 22,5 procent bevroren en ook dat deel wordt mogelijk op korte termijn gedeeltelijk of helemaal omgezet in aandelen in de bank. De resterende 40 procent van de tegoeden boven de 100 duizend euro vallen niet onder de bail-in, maar zullen nog wel bevroren blijven om de liquiditeitspositie van de Bank of Cyprus niet in gevaar te brengen. Dit gedeelte zal ‘op korte termijn’ worden vrijgegeven en er zal een additionele rente gegeven worden van 10 procent. Het is een doekje voor het bloeden, aangezien de winstprognoses van de bank niet al te rooskleurig zullen zijn. 

 

Marine extra alert
Het is niet verwonderlijk dat er uitwegen worden gezocht om alle bevroren tegoeden toch nog het land uit te krijgen. Afgelopen weken zijn er volgens de Cypriotische overheidsinstanties minstens drie mensen opgepakt die meer dan 200 duizend euro uit Cyprus wilden smokkelen. Het is een wonderlijke prestatie, aangezien het sinds afgelopen donderdag nog maar mogelijk is om maximaal 1000 euro per dag op te nemen. De autoriteiten lijken toch te twijfelen aan de waterdichtheid van de verordening, want ze nemen bij de stad Limassol, de Russische enclave op Cyprus van rijke Russen, extra maatregelen om te voorkomen dat de (Russische) zilvervloot het anker licht.

Voorkennis of anticiperen?
Ondertussen zwellen de geruchten aan dat vermogende spaarders met politieke connecties wel degelijk hun tegoeden bij de (inmiddels gevallen) Laiki bank en Bank of Cyprus hebben kunnen wegsluizen. “Er vindt een aantal dubieuze kapitaalstromen uit Cyprus plaats,” vertelde een senior eurozone-afgevaardigde vorige week tegen de Financial Times, vlak voordat de banken op Cyprus weer beperkt open gingen. Deze anonieme afgevaardigde, die betrokken was bij de onderhandelingen met de Cypriotische banken, gaf vervolgens een cryptische omschrijving van de betrokkenen: “I’m sure it’s ‘the friends’, and the friends are not only Russians.


In Cypriotische en Russische media wordt nu volop gespeculeerd over deze ‘vrienden’. Er wordt onder meer verwezen naar de schoonzoon van de Cypriotische president Nicos Anastasiades. Hij zou volgens de linkse Cypriotische krant Haravgi op 12 en 13 maart, slechts twee a drie dagen voor het reddingsakkoord, via zijn bedrijf nog 21 miljoen euro hebben doorgeschoven van de Laiki bank naar een bank in Londen. President Anastasiades ontkent de aantijgingen, maar gaf aan dat niemand gespaard zal worden in het lopende fraudeonderzoek naar mogelijke voorkennis-cashflows. 
Het zal een lastig onderzoek worden, want de scheidslijn tussen ‘voorkennis’ en ‘anticiperen’ is dun. Zo blijkt uit cijfers van de centrale bank dat spaarders uit andere EU-landen in februari, de maand voorafgaand aan het geaccordeerde reddingsplan, gezamenlijk al 18 procent van hun tegoeden weghaalden bij Cypriotische banken.