Dat is nog eens bezuinigen!

4 Connecties

Bent u liberaal? Vind u nou ook dat de belasting best omlaag kan als de overheid nu eens écht minder gaat uitgeven? Praat dan eens met columnist Robin Fransman. Maar pas op, hij komt met echte cijfers. Dat wordt een korte discussie.

Het is zó simpel. Zo nu en dan heb ik een discussie, met mensen die zichzelf liberaal noemen, over de herziening van het belastingstelsel. Ik leg dan uit dat een verschuiving van lastendruk van arbeid naar kapitaal onontkoombaar is. Als de argumenten van de tegenstanders op zijn, komt steevast de dooddoener naar boven. 'De uitgaven van de overheid moeten gewoon omlaag, dan kunnen de belastingtarieven ook omlaag'.

Kost een boel, helpt een heel klein beetje

Van de 270 miljard aan overheidsuitgaven gaat 110 miljard op aan AOW en Zorg. Het aantal ouderen stijgt tot 2040 met 3 procent per jaar. En dus de uitgaven aan Zorg en AOW ook. Daar helpen een efficiencyslag en een wat latere AOW-leeftijd maar een heel klein beetje tegen. Daar is natuurlijk wel een oplossing voor, maak de eigen bijdragen in de zorg veel hoger, laat ook de kinderen daaraan mee betalen zoals in Duitsland en maak de AOW inkomens- en vermogensafhankelijk. Dat is nog eens bezuinigen. En schaf dan ook de verlaagde tarieven in de inkomstenbelasting voor 65+ af. Maar daar willen ze dan ook niet aan. Veel succes met het terugdringen van de overheidsuitgaven.