De 1e Fraudefietstocht over de Zuidas

Onder leiding van journalist Vasco – Vastgoedfraude – van der Boon, maakten elf ambtenaren een educatieve fietstocht langs geestelijk lenige advocaten, blinde accountants en talrijke “fraudekavels”.

Een rondleiding langs bekende Amsterdamse liquidatieplekken bestond al sinds 2005. Sinds 14 februari 2012 bestaat er ook een fraudefietstocht over de Zuidas. Het was hoogleraar financiële geografie Ewald Engelen, tevens columnist van deze site, die met het lumineuze idee kwam om met zijn studenten de met wanbeleid en fraudeschandalen doortrokken Zuidas aan een oculaire inspectie te onderwerpen. De studenten van Engelen waren ambtenaren die de masteropleiding Strategic Urban Studies volgden. Een confrontatie met de voortbrengselen van corrupte geesten was wat hem betreft een “essentiële” educatieve activiteit die niet aan zijn leermodule mocht ontbreken. Engelen nodigde daarom FD-journalist Vasco van der Boon co-auteur van De vastgoedfraude – uit om zijn kennis van ABCDE-constructies, omkoping, diefstal, oplichting, zelfverrijking etc. etc. in de stedenbouwkundige context te etaleren.

Het was de eerste keer dat Van der Boon deze fietstocht maakte. Naast het uitbrengen van een vastgoedfraudekwartetspel had hij ook wel eens geopperd om deze attractie te introduceren, maar het was er tot op dat moment nooit van gekomen.

 

Vasco van der Boon docerend voor een 'fraudekavel' waar John Fentener van Vlissingen ooit veel zin in had.

Een ramp van binnen
Het gezelschap vertrok van grand café Dicky’s. Een gepaste plek. De uitbater, miljonair/coiffeur Dick Uittenbosch, was zelf ooit eigenaar van een Zuidas kaveltje waarop hij toen nog een populair squashcentrum exploiteerde. Op die plek prijkt nu een 90 meter hoge toren die vanwege het ruighoekige ontwerp ook wel The Rock wordt genoemd.


Tegenover Dicky’s staan de bekende oranjegele bouwwerken die ook het omslag van het boek De vastgoedfraude sieren: de Symphony torens.

“Hoewel de torens model hebben gestaan voor de vastgoedfraude, maakten ze geen onderdeel uit van de rechtszaak die tegen de fraudeurs werd gevoerd’, sprak Van der Boon tot de aanwezige ambtenaren. “Dat was toen een bankroof die nog gaande was en die voor het Openbaar Ministerie moeilijker viel te bewijzen”. Een detail dat velen zal zijn ontgaan. Datzelfde geldt ongetwijfeld ook voor zijn mededeling dat Jacques Kuyf, de directeur van de FD Mediagroep een appartement in de Symphony bezit. “Hij heeft Gerben (van der Marel, de andere Vasgoedfraude-auteur. ES) en mij eerst de prijzen hier naar beneden laten schrijven alvorens hij toesloeg”, grapte Van der Boon. Intussen ging de ondergeschikte van Kuyf daar onverdroten mee door. Want het project dat wordt aangeprezen als “The height of exclusive living”, zou volgens Van der Boon door de hoofdrolspelers van binnen geheel zijn uitgekleed en slechts uit “triplex en kauwgom” bestaan. “Mooie gevel, maar van binnen is het een ramp en die ramp vloeit voort uit de fraude”.
De veroordeelden fraudeurs Jan van Vlijmen, projectontwikkelaar Trimp & van Tartwijk c.s. bezuinigden op alles om maar zoveel mogelijk geld in hun eigen zakken te kunnen steken. Engelen, de ambtenaren en ook ondergetekende luisterden ademloos toe om vervolgens op een signaal van de fraudegids verwachtingsvol in het fietszadel te klimmen.

 

Schokkende anekdotes
Van der Boon had bij iedere hoek wat op te merken. “Kijk, ook deze voetbalvelden behoren tot een fraudekavel” En: “Ziedaar, het kantoor van DLA Piper, de advocaat van veroordeelde Diederik S. En daar het hoofdkantoor van ABN Amro, de vroegere eigenaar van Bouwfonds. Boven in dat gebouw zit een betrokkene die de Zuidas niet meer kan aanzien en nu in een raamloos kantoor zit”. En zo ging Van der Boon maar door. Gebouwen en locaties voorzag hij telkens weer van schokkende en ook hilarische anekdotes en interessante feiten. “Daar in de verte ziet u het gebouw waar het NIVRA zetelt, de beroepsorganisatie van de accountants. Ze hebben ten aanzien van al die frauderende vastgoedmannen nooit een stap ondernomen”.

 


De fraudegids geeft de hoogleraar college


Fietsend langs de mijlpalen uit de grootste fraude-affaire uit de Nederlandse geschiedenis werd de verwevenheid van de belangen van de Nederlandse advocatuur, het notariaat, accountants, de banken en de vastgoedwereld bijna tastbaar. “De geestelijke lenigheid” waarover vele heren en ook dames in deze beroepsgroepen blijken te beschikken, zal nog vele jaren tot stof dienen voor debatten en onderzoeken, zo concludeerden enkelen.

Bij de rechtbank Amsterdam kreeg het tripje een filosofische wending. Het gebouw waarin de rechtbank zetelt en waar de nodige zaken die verband houden met de vastgoedfraude worden uitegvochten, is eigendom van de Haagse vastgoedman Harry Hilders.

Hilders voorkwam zijn veroordeling door een schikking van 40 miljoen euro overeen te komen. Van der Boons: “Het dilemma is nu: moet je als partij nog zaken met deze man willen doen?”
Engelen hield het hoopvol op zelfregulering: “De markt zou een man als Hilders toch uit moeten kotsen?”
Bij ING leken ze daar anderhalf jaar geleden nog geen boodschap aan te hebben. Daar tegenover staat Hans Copier, directeur bij ING Real Estate, die volgens Van der Boon als eerste het Hilders-dilemma openlijk durfde te bespreken. Ach ja.

Vanaf de rechtbank koerste het gezelschap richting RAI. Bij een desolaat stukje grond met een waterplas hield Van der Boon de groep staande. “Ziehier de plek waar ooit het theatercomplex Living City had moeten komen. Er gaapt nu alleen nog maar een krater waar zich een eendenvijver heeft gevormd.” Van der Boon glimlachend: “Zo houdt de buurt toch wat aan het avontuur van de heren over”.
Engelen schudde voor de zoveelste keer meewarig zijn hoofd. “Dit alles op en rond de Zuidas doet me opeens denken aan de schilder Armando die de term ‘schuldig landschap’ bedacht.”

 

De eendenvijver die mecenas Joop van den Ende met de hulp van Trimp & Van Tartwijk aan Amsterdam Zuid schonk.


Maandag presenteerde Vasco van der Boon met zijn collega Gerben van der Marel hun tweede boek over de vastgoedfraude: De ontknoping. Thans online te bestellen.