De woekerpolisaffaire is waarschijnlijk het grootste financiële schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Decennia lang werden miljoenen burgers willens en wetens door (levens)verzekeraars misleid en benadeeld met zogenoemde beleggingsverzekeringen die we sinds 2006 beter kennen als woekerpolissen. Journalisten Jan Hein Strop en Eric Smit volgen de woekerpolisaffaire al vanaf het moment dat die uitbrak. In 2011 publiceerde Smit met de tot inkeer gekomen tussenpersoon René Graafsma het zelfhulpboek Woekerpolis, hoe kom ik er vanaf? Het boek diende in 2011 als 'lesmateriaal' voor Kamerleden, maar die toonden zich niet de beste leerlingen. Graafsma en Smit riepen eind 2011 in een open brief in de Volkskrant de Kamer nog op om in actie te komen, maar dat mocht niet baten, de politiek wendde het hoofd af. De lobby van de verzekeraars en DNB had en heeft veel invloed in Den Haag. Het ministerie van Financiën heeft in deze kwestie vooral oog voor de belangen van de internationaal opererende verzekeraars, niet voor de belangen van burgers. De ellende met de beleggingsverzekeringen werd in 1994 al door experts voorzien. De overheid greep niet in en twintig jaar later - en vele tientallen miljarden euro aan schade verder - bevindt de inhoudelijke kennis van onze volksvertegenwoordigers zich nog steeds op een bedroevend laag niveau en laten zij zich nog steeds leiden door de belangen van de financiële sector.

Hoewel de wereld om ons heen al jaren verschijnselen van woekerpolisvermoeidheid vertoont, zal Follow the Money deze affaire blijven volgen.

28 artikelen

De apologie van Aegon

'Sorry' was voor verzekeraars heel lang het moeilijkste woord om uit te spreken. Marco Keim van Aegon deed het, maar volgens Peter Verhaar is een apologie nog lang niet genoeg.

Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert". Nou, ik eer het kleine gebaar hoor! Voor het eerst heeft een grote verzekeraar, Aegon, 'sorry' gezegd. En ik was erbij!. In een debat bij Aegon over staatssteun, bonussen en vooral de woekerpolissen. My finest hour? not yet. Samen met kamerleden Pieter - 'zeg Aegon, weten jullie nog wel waar die A voorstaat?' - Omtzigt (CDA) en Ewout - 'als u een gewoon bedrijf was geweest, dan was u nu weg' -  Irgang (SP) plus Marike - 'sorry wat koop ik ervoor?' - Stellinga (Elsevier). En we hebben het Marco Keim (hoogste baas van Aegon in Nederland) niet gemakkelijk gemaakt en daar was ook alle reden toe.

 

Boter op het hoofd
Keim: 'We houden ons aan de Wabeke-norm', hebben 630 mio opzij gezet voor woekerpolissen, en dus zijn er nu geen woekerpolissen meer (!); en 'pas op consumenten', opzeggen of overstappen naar concurrent kan financieel gevaarlijk zijn, 'ga vooral praten met uw assurantie-tussenpersoon'.

Dat is lekker zeg, die tussenpersoon heeft helemaal boter op z'n hoofd, betaald door de verzekeraar verkochten zij heel graag lucratieve woekerpolissen, en die gaan nu wel een 'goed en onafhankelijk' advies geven? Dat noem ik het  'afschuiven van verantwoordelijkheid'.

Ik werd pas echt boos toen Aegon de 'wabeke-norm' verdedigde als een dogma (zie hier de opname; op 4:25  mijn betoog) en niet alleen ik was verontwaardigd (heel deel 4 is kijken waard) . Ik omschreef de 'wabeke-regeling' als een samenzwering van Verbond van Verzekeraars en financieel ombudsman Wabeke en neem er geen woord terug. Het is niet meer dan een schaamlap. Tros Radar en Vara's Kassa laten week in, week uit zien dat de compensatie, die je pas ergens in toekomst krijgt, vaak niets voorstelt en dat overstappen naar banksparen kan lonen. Een oplossing die de verzekeraars heel veel geld kost.

Wisten we dit? ja. (sinds 1995, lees vooral de ondertitel). Ben ik verbaasd? Nee. Wabeke was verbonden aan het KiFiD (Klachteninstituut financiele dienstverlening). En het KiFiD is allesbehalve onafhankelijk. Volledig betaald door banken en verzekeraars, en met banken en verzekeraars in het bestuur, inclusief de onvermijdelijke Boele Staal, is het niet vreemd dat de regeling positief uitpakt voor de verzekeraars. Waar is de AFM, die een zeer kritisch rapport schreef?

 

Doe iets!
Zie het ronduit onthutsende interview van Radar met Wabeke (kijk vanaf 3:50), waarbij Wabeke niet wil toegeven dat de kosten 2,5 procent per jaar zijn i.p.v. 2,5 procent aan einde looptijd over opgebouwde poliswaarde (hier de uitleg voor dummies). En de stichtingen die zich een oor hebben laten aannaaien, uhh, waarmee een 'akkoord' werd gesloten? Woekerpolisclaim weigert haar klanten inzicht in haar verdiensten te geven.

Wat nu? Aegon heeft de handschoen opgepakt, compliment, maar ga nu door! De woekerpolis blijft jullie nog 20 jaar achtervolgen. Vinden ook aandeelhouders niet leuk. Maak schoon schip. Keer per direct compensatie uit. Reken met 1,5 procent kosten. Maak op eigen initiatief voor elke klant een eerlijke vergelijking. Maak overstappen naar banksparen eenvoudig. Laat zien dat een garantie geld kost. Betaal desnoods een extern objectief advies voor de  klant. Maar doe iets!

Jullie klanten zijn  'het grote' waard.