Meer vrijheid was misschien wel de belangrijkste belofte bij de introductie van marktwerking in de zorg. Vrijheid voor nieuwe aanbieders om te laten zien dat het beter kon en vrijheid voor de patiënt om zelf een zorgverlener te kiezen. Lees meer

Die vrijheid staat ter discussie. De zorgverzekeraars, als beheerders van de premiegelden, willen meer macht om te bepalen waar het aan uitgegeven mag worden en meer invloed om zorgverleners te sturen middels contractafspraken.

Artikel 13 van de Zorverzekeringswet (ZVW) bepaalt dat verzekeraars ook een vergoeding (van in de praktijk zo'n 80 procent van de prijs) moeten betalen wanneer een patiënt kiest voor een zorgverlener zonder contract. Daar wilden de verzekeraars graag van af. Minister Edith Schippers loodste vorig jaar een wetsvoorstel door de Kamer dat artikel 13 zo wijzigt dat verzekeraars niet langer verplicht zijn om die vergoeding te betalen. Daarmee kon de verzekeraar in feite bepalen welke zorgverleners economisch bestaansrecht houden en welke niet - en zou het een stuk makkelijker worden om in contracten vast te leggen hoe zorg precies verleend moet worden. Zorgverleners uit allerlei branches maakten zich zorgen over deze toename van macht van de verzekeraar en verzetten zich het afgelopen jaar heftig tegen de wetswijziging en zorgde in de Kamer bijna voor een kabinetscrisis en sneuvelde uiteindelijk in de senaat. Follow the Money publiceerde talrijke artikelen over dit proces. We laten het  daar niet bij zitten.

Follow the Money volgt de ontwikkelingen rond zorgverzekeraars op de voet en investeert in diepgaand onderzoek. Hieronder de resultaten van onze inspanningen.

44 artikelen

De Budgetpolisfictie

5 Connecties

Relaties

artikel 13 Budgetpolis

Personen

Edith Schippers

Organisaties

Overheid

Werkvelden

Zorg
2 Bijdragen

Weet u nog, die budgetpolis van minister Schippers waarvoor bij nader inzien geen plannen bestonden? Zorgverzekeraars Nederland laat nu op haar beurt weten dat het helemaal niet zeker is dat die er komt.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) schreef deze week in een brief aan de Tweede Kamer dat de komst van een goedkope zorgpolis met korting - wanneer een verzekerde vrijwillig kiest voor geen vergoeding bij ongecontracteerde zorgaanbieders - allerminst zeker is. Ook wanneer artikel 13 inderdaad gewijzigd wordt. ‘Het staat voor zorgverzekeraars geenszins vast dat de wijziging van artikel 13, zal leiden tot een derde soort polis naast de bestaande restitutie- en naturapolissen.' De budgetpolis die er volgens minister Edith Schippers aan zou komen is in korte tijd een begrip geworden in de media. Nadat de bewindsvrouw op Radio 1 als reactie op protesten tegen het wijzigen van de vrije artsenkeuze aankondigde 'er komt gewoon een derde, goedkope polis bij voor mensen die vrijwillig van ongecontracteerde zorg afzien' - namen de nieuwsmedia dat bericht meteen over in hun koppen.

Geen plannen

Van de komst van een budgetpolis was echter helemaal geen sprake,  bleek uit navraag van Follow the Money aan het ministerie. Minister Schippers had slechts 'een toelichting' gegeven op de mogelijkheid die met het wijzigen van de Zorgverzekeringswet werd gecreëerd - aldus haar woordvoerder die zich quasi-verbaasd afvroeg waarom iedereen toch dacht dat de minister iets nieuws gezegd had. De minister heeft niets te zeggen over afzonderlijke polissen die verzekeraars aanbieden, zo bevestigde de woordvoerder. ‘Daar gaan wij niet over, dat is aan de verzekeraars’, aldus de woordvoerder. Er lagen ook geen plannen in die richting en er waren geen afspraken over gemaakt met zorgverzekeraars. Niettemin bleef het louter theoretische spook van de 'budgetpolis' wekenlang rondwaren in het debat over de vrije artsenkeuze. De proefballon van de minister deed echter wel haar werk, door een rookgordijn op te werpen over waar het echt om ging; de aantasting van vrije artsenkeuze met het wijzigen van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. In het debat van gisteren over de Zorgverzekeringswet, zwakte de minister haar eerdere woorden behoorlijk af: het was alleen een mogelijkheid. Dat klinkt heel wat vriendelijker dan 'de zorgverzekeraar bepaalt buiten de restitutiepolis om wat wel en wat niet vergoed wordt en voor hoeveel'. Het ingrijpen in de vrije artsenkeuze kon dan ook wel wat goede PR gebruiken; volgens de Consumentenbond is tachtig procent van de bevolking daar namelijk tegen.
'Het staat voor zorgverzekeraars geenszins vast dat de wijziging van artikel 13 zal leiden tot een derde soort polis'

Handschoen oppikken

Los van het realiteitsgehalte van stellige bewering van Schippers - die zelfs sprak over een korting voor verzekerden - was het natuurlijk heel wel mogelijk geweest dat zorgverzekeraars de handschoen zouden  oppikken en zo'n polis zouden ontwikkelen. Er bestaan immers al budgetpolissen, al krijgen verzekerden daar alsnog officieel 70 procent vergoed voor ongecontracteerde zorg. Die handschoen blijft voorlopig echter liggen. Belangenbehartiger voor de verzekeraars ZN kwam deze week met een brief aan de Tweede Kamer als reactie op het wetsvoorstel waarover afgelopen woensdag en donderdag gedebatteerd werd. Naast een aantal punten van kritiek op enkele amendementen, die verzekeraars deden vrezen voor een toename van regeldruk, werd ook het punt van de budgetpolis aangehaald. ZN is er kort maar krachtig over: met de wetswijziging zijn ineens allerlei polisvormen mogelijk, met voor niet gecontracteerde zorg lagere of zelfs helemaal geen vergoeding. 'Tot welke producten dit in de praktijk zal leiden, moet blijken. Het staat voor zorgverzekeraars geenszins vast dat de wijziging van artikel 13, zal leiden tot een derde soort polis naast de bestaande restitutie- en naturapolissen.'
'Het is niet aan ons om polissen te bepalen, we scheppen alleen de mogelijkheden'
Schippers lichtte het aan de kamerleden desgevraagd nog even toe: 'Het is niet aan ons om polissen te bepalen, we scheppen alleen de mogelijkheden.' Er zou een polis kunnen ontstaan die de beoogde winst van het niet meer vergoeden van ongecontracteerde zorg in de vorm van een lagere premie deelt met de consument, aldus de minister. 'Wat we nog niet precies weten', voegde ze er braaf aan toe, 'maar de mogelijkheid bestaat'.