De Dode Mus

Nu investeren in aandelen omdat de koersen zo lekker laag zijn? Volgens Dwarshuis is het oppassen geblazen.

Steeds meer geleerden vinden dat aandelen inmiddels goedkoop geworden zijn. Het zou een reden zijn om in te stappen. En na de recente neerwaartse tikken zou het allemaal nog veel aantrekkelijker zijn geworden. Ook wij hebben recentelijk met onze Columbeurs-Portefeuille aan de koopkant geopereerd. Maar ik zeg u er direct maar even bij dat dit met name ingegeven is door een bepaalde handelsstrategie die – eerlijk is eerlijk – het beste zou gedijen als we rond de 275-280 punten een bodem weten te realiseren en dan verder omhoog weten te krabbelen. Zakken we onverhoopt alsnog verder weg dan trekken we direct plan B uit de kast. Zo ver is het echter nog niet.

Doemdenken
De doemdenkers om ons heen zijn van mening dat de grootste economie ter wereld – die van de VS – zich al sinds 2007 in een neerwaartse spiraal bevindt. Inmiddels heeft de FED de rente naar een niveau gedrukt dat zij vrijwel geen enkel middel meer heeft om de heersende recessie verder te bestrijden en aan te pakken. Aan de andere kant vinden de optimistische zonnetjes op de beursvloer dat beleggers veel te angstig zijn voor een herhaling van 2008. Het zou overdreven zijn zo te denken. Waarvan akte.

Toch zijn er momenteel aandelen te vinden die zeker aantrekkelijk zijn qua waardering en andere uitgangspunten. Maar ook bepaalde regio’s, zoals bijvoorbeeld onze geliefde CIS-regio worden met het uur aantrekkelijker. Maar de belegger is kortzichtig en reageert met name op macro-economische verschuivingen als door een wesp gestoken. Het draait gewoon om goede timing.

Om een antwoord te geven op de vraag of aandelen momenteel goedkoop zijn kunnen we simpelweg kijken naar de gemiddelde winst per aandeel. Wij vragen ons openlijk af of deze stand zal houden de komende tijd. Normaal gesproken ligt in het huidige tijdsgewricht voor de hand dat deze verder zal gaan dalen. Dat zou passen bij een stagnerende economie. Immers,  de aandelenkoersen leefden wel erg boven hun stand de afgelopen jaren, gezien de reële economische situatie. En dat is zich nu langzaam aan het herijken, of u het nu leuk vindt of niet.

Aardig om aan te halen is dat toen QE2 startte, de aandelenkoersen daar flink van profiteerden, maar de realiteit is dat QE2 geen snars heeft bijgedragen aan de economische groei. Vandaar dat we gewoon weer terug in het moeras zakken. Het blijft slim van Bernanke dat hij op dit moment met geen woord rept over QE3. Het vertrouwen in de VS als debiteur is immers al tot diep onder het nulpunt gezakt.Deflatie
De dreiging van vandaag de dag is per saldo naar ons idee toch echt een Japan achtig deflatoir scenario. Dalende prijzen en onwillige beleggers die de dollar wantrouwen is de keiharde realiteit. Daar kunt u niets tegen inbrengen. Een continu dalende koers/winst verhouding past bij zo’n scenario en kan het bewijs zijn van de start van een lang lopende fase van deflatie. En dat draagt zeker niet bij aan het bewijs dat de aandelenmarkten momenteel (spot)goedkoop zijn. Laat u door uw welwillende bankmedewerker dus niet blij maken met een dode mus.


Jan Dwarshuis is columnist bij ©OLUMBEURS en Follow the Money: Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde fondsen.

Uw reactie is welkom via Dwarshuis@Columbeurs.nl