De douceurtjes van Floris Deckers

4 Connecties

De ruime ontslagvergoeding, pardon vertrekpremie, van Floris Deckers bij Van Lanschot bankiers staat nu ook in het jaarverslag over 2013.

‘Ex-topman Van Lanschot kreeg 1,1 miljoen.’ RTL-Z onthulde gisteren dat de bij Van Lanschot vertrokken Floris Deckers naast 650.000 euro vertrekpremie ‘vorig jaar nog verschillende beloningen heeft getoucheerd.’ De financieel-economische redactie van RTL baseert haar nieuws op berekeningen op basis van het jaarverslag over 2013. Het jaarverslag over 2012 gaf daar ook al openheid over. Floris Deckers is niet vrijwillig vertrokken, schreef Follow The Money in maart 2013. ‘Hij is ontslagen’, stelde een oud-bankier bij Van Lanschot, die tegen Follow The Money al vooruit liep op de vertrekvergoeding van de gewezen topman. ‘Ga er ook maar van uit dat Deckers bij zijn ontslag méér dan een jaarsalaris mee heeft gekregen.’

Jaarverslag 2012

En zo geschiedde. Uit het jaarverslag 2012 bleek inderdaad dat Deckers meer meekrijgt dan zijn jaarsalaris van 650 duizend euro. Floris Deckers gaf per 1 januari 2013 de voorzittershamer door aan zijn opvolger Karl Guha, maar Deckers bleef tot 1 juli 2013 op de loonlijst staan. Volgens bronnen leverde Deckers geen prestatie voor de doorbetaling. Op 1 januari, de datum waarop zijn dienstverband officieel werd beëindigd, kreeg hij – conform de Corporate Governance Code – zijn vertrekpremie à 650 duizend euro. Een half jaar op de loonlijst leverde Deckers 325 duizend euro extra op. Een half jaar op de loonlijst betekent ook een half jaar doorbetaling van de pensioenpremies. Saillant detail was dat Van Lanschot sprak van een vertrekpremie, terwijl de bank gebruik heeft gemaakt van een bepaling uit de Corporate Governance Code die spreekt van een ‘ontslagvergoeding’. Deze code, die stelt dat er slechts een enkel jaarsalaris mag worden uitgekeerd, wordt met de verkapte extra beloning van 6 maanden extra salaris vervolgens met voeten getreden.

'Advieswerkzaamheden'

De Raad van Commissarissen heeft Deckers bovendien gevraagd om vanaf de datum van zijn uitdiensttreding, per 1 juli 2013, gedurende een maximale periode van anderhalf jaar beschikbaar te zijn voor advieswerkzaamheden. 'Voor die werkzaamheden zal de heer Deckers een vergoeding van € 75.000 ontvangen,' meldt het jaarverslag evenals het jaar ervoor. Deckers kreeg opgeteld meer dan een miljoen mee, terwijl zijn laatste jaar als bestuursvoorzitter scharlaken rood kleurde. Het jaarverslag noteerde een negatief nettoresultaat van 155,4 miljoen euro in 2012 - het slechtste resultaat in de 275-jarige geschiedenis van de bank. Deckers moest onder meer zwaar afschrijven op zijn aankopen. Hij betaalde in totaal 550 miljoen euro voor CenE Bankiers en Kempen en Co., waar de bank een verlies op nam van 120 miljoen euro. Daarnaast moesten er grotere voorzieningen worden genomen op onvolwaardige hypotheken.
Krijn Schramade
Krijn Schramade
Krijn Schramade (1980) krijgt een jaar na de val van Lehman Brothers (2008) de tegenwoordigheid van geest om zijn veilige lev...
Gevolgd door 338 leden