De Draghi-bonus: gratis geld, meer risico

De beurzen juichten, maar hoe kijkt een belegger écht aan tegen de historische renteverlaging die ECB-president Mario Draghi gisteren doorvoerde? FTM-columnist Jan Dwarshuis over de verleidelijke, maar bloedlinke aantrekkingskracht van een hoog rendement.

Het rentebesluit van de president van de ECB – Mario Draghi – is symbolisch van aard. Of er 0,15 procent of 0,05 procent wordt gerekend is natuurlijk lood om oud ijzer. Maar historisch gezien is het besluit van de ECB wel uniek, want geld is sinds gisteren officieel gratis.

Beleggers in Europa zorgen ervoor dat de divergentie tussen de Europese en de Amerikaanse markten wat teruggeschroefd wordt. Merkwaardig, want de maatregelen die Draghi heeft genomen zijn niet uit weelde geboren. De Europese Unie heeft nog steeds een groot probleem.

Agressie

Vandaag de dag zijn centrale bankiers de macho’s van de financiële wereld. Ze zorgen voor doping bij beleggers. De gratis geldpolitiek heeft ervoor gezorgd dat verschillende geldmarktinstrumenten inmiddels een rendement kennen van rond de 0 (nul) procent. In sommige gevallen moet u zelfs geld mee brengen.

Beleggers zijn net mensen en zodoende op zoek naar rendement. Om dit rendement te behalen wordt er maar al te vaak gekozen voor risicovollere activa die een hoger rendement in het vooruitzicht stellen. Sommige beleggers kiezen zelfs voor een agressieve aanpak en laten hun natuurlijke terughoudendheid voor wat het is. Dit geeft emittenten de unieke mogelijkheid om risicovolle emissies te plaatsen, omdat het steeds lastiger wordt om veilig te investeren.

Dit proces is al enige tijd aan de gang. Onnodig te zeggen dat ondergetekende de afgelopen jaren op geen enkele IPO heeft ingeschreven. Ook de grootste uit de Amerikaanse geschiedenis, Alibaba, laat ik volgende week aan mij voorbij gaan.

De bull-markt kan nog jaren aanhouden, vergist u zich vooral niet. Maar...

Sommige beleggers wijzen mij op de lage volatiliteit en prachtige opgaande trends. Volatiliteit is slechts een academische benadering van het meten van een risico. In sommige gevallen is het een handig instrument om bepaalde berekeningen te doen. Wanneer de volatiliteit toeneemt zijn beleggers opeens bang al hun geld te verliezen. Maar dit staat volledig los van het doen van een goede investering en dat wordt nog wel eens vergeten.

Terughoudend

Hoe dan ook: gratis geld vraagt om risicobeheersing. Warren Buffett omschreef dat eens zo: 'Wees gretig wanneer anderen bang zijn, wees terughoudend wanneer anderen gretig zijn.' Mijn gevoel zegt mij dat u als belegger momenteel terughoudend moet zijn. Niemand kan u vertellen wanneer er een serieuze correctie komt op de mondiale beurzen. Aandelen zijn in veel gevallen nog steeds niet te duur en daarnaast zijn de tekenen van met name de Amerikaanse economie hoopvol. De bull-markt kan nog jaren aanhouden, vergist u zich vooral niet.

...wanneer centrale bankiers beleggers aanmoedigen, gaat het uiteindelijk gruwelijk mis

Maar wanneer centrale bankiers beleggers aanmoedigen om steeds meer risico te nemen, gaat het uiteindelijk gruwelijk mis. De tijd van zorgeloze marktomstandigheden is voorbij. Er is een periode aangebroken waarbij de risico’s zijn toegenomen, zonder dat daar een risicopremie tegenover staat. Risicobeheersing zou om deze reden bij iedere belegger bovenaan de agenda moeten staan.

Rest mij u een goed weekend te wensen.


Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel en wordt hier niet voor betaald. Ook betaalt hij niet voor het plaatsen van zijn columns. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.


Video: de persconferentie van de ECB