Het Follow the Money Zorgpanel draait op volle toeren. De leden van het panel zijn kritisch over de transitie van zorgtaken naar de gemeente en stemmen in meerderheid voor afschaffing van het eigen risico. Ook leverden ze tips over verspilling en de verdacht hoge rekeningen van de orthodontist. Lees hier wat we bereikt hebben en waarom je mee moet doen.

Acht weken geleden werd het FTM Zorgpanel in het leven geroepen. In het inleidende artikel legden we uit wat de bedoeling was van het panel en wat we met jullie input zouden gaan doen. Sindsdien hebben we veel enthousiaste reacties mogen ontvangen en tot nu toe hebben iets meer dan 500 mensen zich aangemeld. Natuurlijk zijn we nog lang niet klaar; het panel blijft volop in ontwikkeling.

Toch willen wij je vandaag even de tussenstand laten zien. Op welke manier heeft het panel tot nu toe eigenlijk bijgedragen aan onze journalistiek? Hoe wordt er gedacht over belangrijke kwesties in de zorg? Ook willen we duidelijk maken wat je de komende tijd van ons mag verwachten.

Afschaffen eigen risico

Het meest besproken zorgthema van de afgelopen maand was het eigen risico. Met de verkiezingscampagne op komst zijn er verschillende politieke partijen die plannen hebben om het eigen risico in de zorg te beperken of af te schaffen. Wij waren erg benieuwd hoe onze panelleden daar tegen aan kijken. Een meerderheid van de respondenten is voorstander van het afschaffen van het eigen risico: op de stelling ‘het afschaffen van het eigen risico in de zorg is een goed idee’ antwoordde 65,9 procent het daar mee eens of zelfs zeer mee eens te zijn. Ongeveer een kwart van het panel vindt het afschaffen van het eigen risico geen goed plan.

Voor een deel van het panel heeft de hoogte van het eigen risico ook wel eens geleid tot het mijden van de zorg. Op de vraag: ‘Heb je wel eens besloten geen gebruik te maken van zorg in verband met de financiële consequenties?’ antwoordde 35 procent bevestigend. Columnist S. de Beter leverde forse kritiek op het eigen risico in de zorg: in zijn column pleitte hij ervoor om het te vervangen door een eigen bijdrage, volgens hem een veel beter instrument. Ook dit idee hielden wij ons panel voor. De reacties waren gemengd: de groep tegenstanders is iets groter dan die van de voorstanders. Een aanzienlijk deel van het panel twijfelt nog.

Zorgtaken naar gemeente

Over de transitie van zorgtaken naar de gemeente is het oordeel duidelijk. Ruim drie kwart van de panelleden vindt het een slechte zaak dat er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Zij zijn van mening dat iedere burger recht heeft op hetzelfde zorgaanbod. Daarentegen geven veel mensen wel aan dat het een goede zaak is dat mensen een zorgvraag eerst binnen het eigen sociale netwerk proberen op te lossen voordat ze naar de gemeente stappen. Daarbij is er een flinke potentie aan mantelzorgers onder de leden van het panel. Een ruime meerderheid heeft af en toe of geregeld tijd beschikbaar voor hulpbehoevenden in de omgeving. Dat is goed nieuws voor staatssecretaris Van Rijn. 

Verspilling in de zorg

Soms vragen wij de leden van ons panel ook gericht informatie te sturen over een onderwerp. Dat doen wij door een ‘vraag van de redactie’. Eind september deden wij de oproep om verspilling in de zorg te melden. Daar kwamen tot nu toe al een aantal mooie voorbeelden uit voort. Zo schrijft Agnes Valk: ‘Een aangepaste rolstoel mag niet meegenomen worden als je naar een andere gemeente verhuist. In de oude gemeente kunnen ze er niets mee, want het is een aangepaste rolstoel. In de nieuwe gemeente moet je de hele aanvraagprocedure weer doorlopen, terwijl je dan zonder aangepaste rolstoel zit.’ Bernard Weiss vertelt over verspilling van medicijnen: ‘Ik krijg medicijnen om te zien of deze aanslaan, voor drie weken (21 dagen). Bij de apotheek krijg ik echter voor drie maanden (90 dagen) medicatie mee. Na het retourneren van het overgeblevene wordt dit weggegooid: voldoet niet meer aan kwaliteitscriteria.’ (Ben jij ook getuige van verspilling in de zorg? Vertel ons je verhaal.)

Enkele tips die via het Zorgpanel binnenkwamen mondden ook uit in artikelen. Een lezer wees ons op de hoge bedragen die sommige orthodontisten factureren, terwijl de tarieven juist aan banden werden gelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij besloten eens uit te zoeken hoe dat kan; al snel bleek dat de omzet van orthodontisten in Nederland — ondanks een tariefsverlaging van 32 procent — toch gelijk bleef of zelfs groeide. Dat gebeurde door allerlei trucjes waarmee de beugelboer de rekening weet op te voeren. Orthodontisten mogen in principe alleen de kostprijs van het materiaal declareren, maar sommigen weten die regel handig te omzeilen.

Digitaal medisch dossier

Door een onlangs aangenomen wetswijziging kan iedere Nederlander binnenkort digitaal zijn of haar medisch dossier raadplegen. Onze medische gegevens zijn daarmee altijd en overal voor ons toegankelijk. De panelleden zijn overwegend positief over die nieuwe mogelijkheid; toch maken ook veel mensen zich zorgen om de mogelijke gevaren op het gebied van privacybescherming. Een ruime meerderheid van het panel vreest dat bedrijven als Phillips en Apple winst maken met persoonlijke informatie verkiezen boven het beschermen van de privacy.

Doe mee met het Zorgpanel

In de komende weken zullen er nog veel meer interessante artikelen verschijnen in het dossier ‘Wat maakt onze zorg zo duur?’ We doen onder andere onderzoek naar de situatie in de jeugdzorg: in hoeverre is die veranderd nu lokale overheden daarover de verantwoordelijkheid hebben? We gaan ook kijken naar de echte winnaars van het decentralisatie-circus, namelijk ICT-bedrijven.

Wat er verder op het programma komt kun jij bepalen. Met het Zorgpanel willen wij de kennis en ervaring van ons publiek aanwenden voor het maken van diepgravende onderzoeksjournalistiek. Door een bijdrage te leveren en ons te voeden met tips kunnen we samen misstanden in de zorg aan de kaak stellen. Meedoen is daarom van het grootste belang — de gezondheidszorg raakt immers iedereen.