'De Eurozone heeft gefaald'.

Václav Klaus predikt fluwelen revolutie in Europa

De Tjechische president Václav Klaus is econoom en staat bekend om zijn zeer kritische opstelling jegens Europa. In de Wall Street Journal drukt hij in een lang artikel de vinger op de vele gevoelige plekken van de Eurozone. Bij het ontstaan van de Unie ging het al mis. Achter het ontstaan van de Europese Unie zaten nauwelijks economische motieven, maar vooral politieke. Daar kan volgens Klaus geen misverstand over bestaan. Datzelfde zei oud-directeur van De Nederlandsche Bank André Szász al in 1998 in NRC Handelsblad.
De Eurozone heeft volgens Klaus ook nooit de economische voordelen gebracht die de propagandisten van het project Europa beloofden. Het zal alleen maar slechter worden. Dat het economisch falende Griekenland nu door andere landen geholpen wordt, betekent volgens de Tjechische president dat er in een gebied geïnvesteerd wordt dat logischerwijs minder rendement gaat opleveren dan wanneer het geld voor andere doelen zou worden ingezet. Zo lopen de kosten van de euro alleen maar verder op. Ook voor de landen die geen deel van de Eurozone uitmaken.
Klaus betoogt verder dat er geen natuurlijke solidariteit tussen inwoners van twee verschillende landen bestaat. Hij was ooit minister van financiën van de desintegrerende politieke en monetaire unie Tjechslowakije. Klaus heeft mede om die reden geen enkel geloof in een politieke Unie in Europa. Hij ziet verdergaande centralisatie als een grote bedreiging voor democratie. Wat Europa nodig heeft, is een fluwelen revolutie, zoals die 15 jaar geleden ook in zijn vaderland plaatsvond. 
 
Redactie
Redactie
Gevolgd door 677 leden