De Franse achilleshiel in het Europese bankwezen

4 Connecties

In verschillende rapporten over de systeemrisico’s van de Europese bankensector komen de Franse banken er het slechtst vanaf.

Als er een president is die zich goed moet voorbereiden op een mogelijke bancaire reddingsoperatie, dan is het François Hollande. De zwakste bankenbroeders van Europa staan namelijk niet in Italië of Spanje maar in kernland Frankrijk. De Franse kredietinstellingen zijn slecht gekapitaliseerd en sterk afhankelijk van kortlopende leningen. Het gevaar dat zij bij een tegenslag omvallen is daardoor erg groot.
 
Goldman Sachs heeft op twee manieren berekend welke Europese banken het minst gekapitaliseerd zijn. Het eerste lijstje bevat de schuldenratio’s gebaseerd op een simpele hefboomratio, het tweede overzicht is berekend op basis van de Basel III kapitaaldefinities. In beide gevallen staan de Franse banken Natixis en Credit Agricole bovenaan. 
 
 Overzicht schuldenratio's (Zerohedge.com)
 
Deze banken kunnen eventuele verliezen moeilijk opvangen vanwege de lage kapitaalbuffers en zijn dus het minst bestemd tegen een nieuwe financiële crisis. Ook het Franse Société Générale loopt een groot risico om in de problemen te komen als vijfde respectievelijk achtste minst gekapitaliseerde bank van Europa.
 
Kredietbeoordelaar Moody’s is ook van mening dat de weerbaarheid van Franse banken te wensen overlaat. De vier grote Franse banken, Société Générale, BNP Paribas, Credit Agricole en BPCE hebben van het ratingbureau een negatieve outlook gekregen door hun grote afhankelijkheid van de kapitaalmarkt. 
 
Gezamenlijk beschikt het viertal Franse banken namelijk  over meer dan 1.2 triljoen euro aan kortlopende, interbancaire leningen, goed voor 35 procent van de totale liquide middelen op de bankenbalansen. Daarnaast bestaat 5 procent van de totale kredietportefeuille van deze banken uit leningen aan Spanje of Italië, waardoor de banken bovenmatig gevoelig zijn voor ontwikkelingen in deze landen.
 
Wat hier tegen te doen? De socialistische president heeft volgens het Centre for Risk Management at Lausanne 300 miljard euro nodig om zijn banken crisisbestendig te maken. Dat is het hoogste bedrag van alle eurolanden. De vraag is waar Frankrijk, die worstelt met een begrotingstekort, deze som geld vandaan gaat halen. Het antwoord is vooralsnog nergens, dus blijft het Franse bankwezen de achilleshiel van de eurozone.