De generatie restschuld

4 Connecties

Onderwerpen

Restschuld

Werkvelden

Economie Vastgoed Woningmarkt

De restschuldproblematiek raakt vooral de jongere generaties. Waar zijn de belangenbehartigers van jongere generaties nu?

Restschuld, het begint een steeds groter probleem te worden. Op ongeveer 14 procent van alle koopwoningen rust een restschuld zo blijkt uit onderzoek van NVM-hoogleraar Johan Conijn. Hoewel een hoog getal doet zo’n gemiddelde nog geen recht aan de ernst van de situatie. Het probleem ligt namelijk vooral geconcentreerd bij jongere leeftijdsgroepen.
 Mensen jonger dan 35 jaar hebben meer dan 40 procent kans op een restschuld, terwijl men na het 45ste levensjaar minder dan 10 procent kans op een restschuld heeft, zo berekent Conijn. Wie veelvuldig is verhuisd in de afgelopen tien jaar heeft een probleem. En het zijn natuurlijk de jongere leeftijdsgroepen die het meest verhuizen door nieuwe kinderen, een nieuwe baan of een nieuwe vrouw.

Grafiek 1: Netto woningvermogen (WOZ waarde minus hypotheekschuld) in miljarden euro's naar leeftijdsklassen (Bron: CBS) ?  

De restschuldproblematiek belemmert de natuurlijke wooncarrière van jongere Nederlanders. Anders dan in de Verenigde Staten zijn Nederlanders volledig aansprakelijk voor de restschuld. Niemand wil daarom met een restschuld overblijven, waardoor woningen te hoog geprijsd in de markt worden gezet in de hoop dat er toch nog ergens een gek rondloopt die de hoofdprijs wil betalen. Woningen blijven daardoor veel langer te koop staan en mensen blijven ondertussen gewoon zitten waar ze al zitten.

Grafiek 2: Verkooptijd van het woningaanbod in tweede kwartaal van 2008 en derde kwartaal van 2012 (Bron: NVM)

Het is al lang niet alleen een probleem meer van de woningmarkt. De muurvaste woningmarkt heeft ook gevolgen voor bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Nederlanders kunnen niet zomaar verhuizen als ze elders in het land een nieuwe baan aangeboden krijgen, omdat de financiële gevolgen te groot zijn.
 De restschuldproblematiek is kortom een enorm probleem voor een grote groep jonge Nederlanders. Het is dan ook opmerkelijk dat generatiestrijders als Sywert wel veelvuldig de staatsschuld noemen, maar de hypotheekschuld onbenoemd blijft.