Projectontwikkelaar Piet van Pol achter tralies

2 Connecties

Relaties

Van rey Van pol
1 Bijdrage

Dinsdagochtend werd Jos van Rey's gabber en projectontwikkelaar Piet van Pol gearresteerd. Columnist Ruud de Wit schetst de consequenties ervan in het roerige Limburg.

U hebt het waarschijnlijk al op de radio gehoord. De rijksrecherche heeft dinsdagochtend een inval gedaan bij de woning en het kantoor van projectontwikkelaar Piet van Pol in Roermond. Niemand in het Limburgse kan er verbaasd over zijn, hoewel de VVD in Roermond (en ook in Den Haag) en sommige bevriende burgemeesters (bijvoorbeeld Jos Som van Kerkrade) waarschijnlijk op hun blote knieën hebben gebeden dat deze kelk aan hen voorbij zou gaan.
De inval komt voort uit het justitiële onderzoek naar de handel en wandel van oud-VVD-wethouder Jos van Rey, die vorig jaar als verdachte werd aangemerkt vanwege belangenverstrengeling en dus corruptie. Dat deed hij onder meer in zijn nauwe relatie met zijn vriend, de projectontwikkelaar Van Pol die onder het VVD-bewind van Van Rey de ene vastgoedopdracht na de andere kon realiseren. De zaak die Justitie op het oog heeft, draait om de gang van zaken rond het Kazernevoorterrein. Het project dat Van Pol samen met VolkerWessels ontwikkelde in nauwe samenwerking met de gemeente Roermond.


Ik ga hier niet de hele gang van zaken opnieuw gedetailleerd uitleggen. Lees daarvoor mijn eerdere blogs (‘Valt de koning van Roermond van zijn troon?‘); de blog ‘Bouterse en Van Rey, personen die niets met elkaar te maken hebben’; de blog ‘Beoogd deputé Jos van Rey, een mooi voorbeeld van ‘laten lopen’’ van 10 juni; en vooral de blog ‘Een burgemeester als ontwikkelaar. Oftewel een sketch voor drie ‘Jossen-en-een-Piet’. Lees ook: ‘Is Jos van Rey een ‘slecht mens?’’)

 

Foto: Het Kazernevoorterrein in Roermond ligt in het vizier van justitie

 


Vriendschap Van Rey en Van Pol
Voor wie dat allemaal te veel is, een korte samenvatting: Jos van Rey is als VVD-wethouder het afgelopen decennium nauw betrokken geweest bij het – succesvol, dat zeker – positioneren van Roermond als de belangrijkste retailstad van Limburg. Hij was de man die ervoor zorgde dat er een factory outlet op het Kazerneterrein kwam, dat er een Retailpark werd gerealiseerd en dat ook het Kazernevoorterrein werd ontwikkeld. Het opvallende was wel, dat al die projecten gedragen werden door zijn vriend van vele decennia, de ontwikkelaar Piet van Pol, ooit het maatje van die andere Roermondse vastgoedman Harry Muermans.
Van Rey en Van Pol deden ook niet moeilijk over hun vriendschap. Ze waren altijd samen op vastgoedbeurzen aanwezig, gingen samen op vakantie en gingen samen avondjes stappen en dineren. Ze domineerden ook de Roermonds politiek – waar de VVD de grootste partij is – samen met een andere belangrijke lokale ondernemer, Dré Peters, die fractievoorzitter is maar ook de man achter het huis-aan-huisbladenconcern De Trompetter. In feite gebeurde er niets in Roermond zonder de goedkeuring van dit machtige VVD-drietal, daarbij gesteund door een profiterende kliek van lokale ondernemers en een machteloze oppositie, opgesierd met een reeks van zwakke burgemeesters.

Schijn van belangenverstrengeling
Een prachtig gegeven dus voor uitstekende journalisten bij de regionale krant Limburger/Limburgs Dagblad (Theo Sniekers en Hans Goossen) om toch eens in dat potje van belangenverstrengeling te  roeren. Hun publicaties leidden er uiteindelijk toe, dat er een onderzoekscommissie werd gevormd onder leiding van ex-minister Winnie Sorgdrager. Die commissie oordeelde begin vorige zomer, dat er misschien geen sprake was van duidelijke schendingen van belangenverstrengeling (dat kon door de commissie die slechts een beperkte onderzoeksopdracht had, niet bewezen worden), maar toch zeker de schijn had van belangenverstrengeling. Van Rey vond daarop dat hij was vrijgepleit en probeerde ook gewoon door te gaan met het uitoefenen van zijn macht alsof er niets aan de hand was. Hij wilde zelfs afgelopen zomer gedeputeerde van Limburg worden.


Waarmee Van Rey geen rekening had gehouden - en Van Pol ook niet - , was dat het OM een eigen, onafhankelijke positie heeft. Op basis van een verdenking van de Belastingdienst werd er door de recherche toch een geheim onderzoek gestart en werd Van Rey langdurig afgeluisterd. Dat leidde in oktober vorig jaar tot een inval in zijn huis, zijn kantoor en in de woningen van zijn kinderen die ook allerlei vastgoedbelangen met hun vader delen. Van Rey moest terugtreden als wethouder en Eerste Kamerlid en is sindsdien in afwachting van verdere stappen van het OM. Wel heeft het onderzoek van het OM – en wat daaruit naar boven is gekomen – ook in Den Haag tot de nodige opschudding gezorgd, aangezien vast is komen te staan dat verschillende Limburgse VVD-politici (onder wie de staatssecretaris van Financiën, Frans Weekers) tijdens de laatste verkiezingen indirect door Van Rey en Van Pol zijn gefinancierd.

Banden verbreken
Al die tijd leek het erop dat Van Pol de dans zou ontspringen. Tot afgelopen dinsdag dan. Voor  de CDA-burgemeester van Kerkrade, Jos Som, was alle publiciteit rond het duo Van Rey-Van Pol in ieder geval afgelopen herfst geen enkele reden om Van Pol niet uit te nodigen om hem en de gemeenteraad te adviseren over een zeer moeilijk lokaal project, het centrum van Kerkrade. In mijn eerder genoemde blog over ‘een sketch voor drie Jossen-en-een-Piet’, heb ik daar al het nodige over geschreven. Som heeft zich echter steeds op het standpunt gesteld dat zolang Van Pol geen verdachte is, hij gewoon met deze ontwikkelaar zaken kan doen. Dat Van Pol het project inmiddels ook uit de handen heeft laten vallen, en achter de rug van de gemeenteraad van Kerkrade weer aan het verkwanselen is, doet er blijkbaar niet toe.


Ik vermoed dat Som nu niet anders kan doen dan alle banden met Van Pol te verbreken. De burgemeester kan zelf ook het beste aftreden, want hiervoor was hij – ook in de gemeenteraad – gewaarschuwd. Met zijn toch wel grote mond, had de burgemeester tenslotte ook zijn politiek lot verbonden aan de oplossing van het centrumplan met behulp van Van Pol.
De Limburgse verhoudingen kennende en de opvattingen in het Zuiden bij sommige politici, ben ik bang dat het zover niet komt. Burgemeester Som – een notoire opportunist – blijft gewoon zitten en van het door leegstand en verkeerde keuzes gekenmerkte Centrumplan Kerkrade horen we de komende jaren niets meer. Ten koste van de belastingbetaler, die dankzij Van Pol en Som veel te veel heeft betaald voor de aankoop van een deel van de bebouwing van dit centrumproject.