"De Giraffe gaat peentjes zweten"

1 Connectie

Organisaties

De Telegraaf
0 Bijdragen

Morgen staat de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van TMG op de agenda. Voor TMG-ceo Herman van Campenhout, alias 'de Giraffe', belooft het een hete ochtend te worden.

De Telegraaf Media Groep (TMG) is het spoor van Pieter - de modelconsument van het uitgeefconcern - bijster. Zoveel is duidelijk na een blik op de resultaten van het "bewogen jaar" 2011. Oplagen dalen, advertentie-inkomsten lopen terug, een onhandigie overname en het logische gevolg is een lagere winst.

Morgenochtend om 10.30 begint binnen de 'Burcht aan de Basisweg' de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMG. Op de agenda het jaar 2001 en de gebruikelijke beheerdersperikelen. Het jaar 2012 zal niettemin een belangrijke rol spelen, zo voorspellen betrokkenen. Begin april presenteerde de Raad van Bestuur onder leiding van ceo Herman van Campenhout de nieuwe strategie van het bedrijf, 'Project Everest' genaamd. Daarop werd van binnenuit al snel de nodige kritiek geuit. Met name de hoofdredactie van het vlaggenschip de Telegraaf maakte zich zorgen. Niet alleen over zijn redactionele onafhankelijkheid, die door de nieuwe organisatiestructuur zou worden beperkt, ook over de strategische koers van TMG.

 

Waar is 'Pieter' toch gebleven?

 

In die zelfde periode uitte ook Frank Botman, topman van grootaandeelhouder Cyrte, in Nrc Handelsblad en Het Financieele Dagblad ook al stevige kritiek op TMG-topman Van Campenhout (alias 'de Giraffe'). Bronnen zeggen FTM dat Frank Botman, topman van grootaandeelhouder Cyrte, net als de hoofdredactie van de Telegraaf, inhoudelijk zware kritiek heeft op Project Everest. Er zou volgens Botman geen hard cijfer in staat dat de nieuwe koers van de directie rechtvaardigt. Het plan, dat voor 3 miljoen euro door Bain & Company werd gecomponeerd -  zou geen concrete businesscases bevatten, maar uitsluitend organisatiemodellen en aannames. Botman laat desgevraagd weten geen commentaar te willen geven. Of hij morgen aanwezig is om team Van Campenhout namens grootaandeelhouder Cyrte op de gril te leggen, is niet zeker.


Botman uitte enkele weken geleden openlijke kritiek op het beleid van Van Campenhout. Die zou zich te veel op de uitbreiding van de internet-activiteiten richten. "Je moet nu consolideren, omdat je winstgevendheid enorm onder druk staat", liet Botman Het Financieele Dagblad weten. Uit de antwoorden van de Raad van Bestuur van TMG op vragen van de Centrale Ondernemingsraad blijkt echter meermalen dat Van Campenhout van die noodzaak is doordrongen.


Antwoord van de RvB van TMG op vraag van Centrale Ondernemingsraad. Uit vertrouwelijk document.


Afbraak redactiestatuut
De zorgen van de hoofdredactie en de Centrale Ondernemingsraad concentreren zich deels op de afbraak van het redactiestatuut door de nieuwe organisatiestructuur. Vragen daarop worden volgens bronnen door de Raad van Bestuur doorgaans gepareerd met de woorden dat 'er eigenlijk niet zo veel verandert'. Zo blijkt ook herhaaldelijk uit het vertrouwelijke document waarin de RvB antwoord geeft op vragen van de COR.


Antwoorden van de RvB op vragen van de COR van TMG


Dit antwoord wordt gezien de intensieve focus op online en de daarbij gepaard gaande wijzigingen in de organisatie van TMG, niet erg serieus genomen. 'Moest daar dan 3 miljoen aan worden uitgegeven?', vraagt menigeen zich bovendien af.

Hoofdredacteur van de Telegraaf, Sjuul Paradijs, is er in elk geval nog niet gerust op. Hij zou inmiddels een 50 pagina's tellende notitie naar de RvB toe hebben gestuurd. Eerder liet Van Campenhout op vragen van Paradijs c.q. de hoofdredactie weten dat hij zich maar tot de directie van TM Nederland moest wenden, het managementniveau dat in de oude organisatiestructuur boven de Telegraafredactie zit. Dit weinig subtiele antwoord van Van Campenhout viel bij de lijvige hoofdredacteur bepaald niet in goede aarde, zo melden bronnen.

Sjuul Paradijs was, zoals vaker, niet voor commentaar bereikbaar.

 

Of morgen bij de rondvraag de redactionele perikelen zullen worden aangestipt, is niet zeker. Het belooft hoe dan ook een boeiende vergadering worden. Vooral voor topman Van Campenhout. In de woorden van een betrokkene: "De Giraffe gaat peentjes zweten".
 

De zoek geraakte 'Pieter'.