De 'heling' van Aegon

5 Connecties
0 Bijdragen

Rotterdamse havenarbeiders claimen beklemd vermogen uit pensioenfonds. 'Het is niet het geld van Aegon en dat zal het ook nooit worden!'

Donderdag togen tussen de 500 en 600 havenarbeiders naar Den Haag om te protesteren. 12 Bussen vol boze pensioengerechtigden en een ploegje van een havenbedrijf, dat per wielrenfiets naar Den Haag was gekomen, meldden zich op het Aegonplein om een moreel appel te doen op de bestuurders en aandeelhouders van Aegon om 770 miljoen euro terug te geven. De Stichting Belangenbehartiging Pensioengerechtigden van de Vervoer- en Havenbedrijven (Stichting Havenpensioen) zet zich in om het geld, waarvan zij vinden dat het van de havenarbeiders is, weer terug in de pensioenpot te krijgen. Rechtszaken die eerder werden aangespannen tegen Aegon, dat het pensioengeld van de Rotterdamse havenarbeiders op de eigen balans had gezet, werden echter verloren. Een tamelijk technische procedure waarbij de onduidelijke regelgeving over het feitelijke eigendom van het vermogen in het nadeel uitpakte van de havenarbeiders. 'Maar het geld is van de mensen uit de haven, niet van Aegon', zegt Niek Stam, campagneleider van de Stichting Havenpensioen. 'Zij hebben er voor gewerkt. Als ik een auto koop van iemand die de wagen van zijn buurman heeft afgepakt, dan is dat ding nog niet van mij. Aegon doet aan een vorm van heling'.  

Operatie Lee Towers

De kwestie rond de havenpensioenen speelt al jaren. De belangstelling van verzekeraars voor het pensioenfonds voor Rotterdamse havenarbeiders ontstond al in het jaar 1999. 'Meerdere verzekeraars toonden destijds belangstelling om het fonds over te nemen", zegt Stam. Het Pensioenfonds oogde kapitaalkrachtig, maar een belangrijk deel van zijn kapitaal was aan banden gelegd. 'Ze haakten allemaal af omdat ze geen geld voor het 'beklemde vermogen' wilde betalen". Het beklemd vermogen is het geld dat Stichting Optas - de stichting waarin het pensioenfonds was ondergebracht - moest oormerken voor pensioendoeleinden. Stam doelt op een bedrag dat in 1998, toen het havenpensioenfonds opging in een commercieel verzekeringsbedrijf, zekerheidshalve een speciaal ‘oormerk’ kreeg. Het zou nimmer aan iets anders mogen worden uitgegeven dan aan de pensioenvoorziening van havenwerkers. Het werd voor dat doel 'beklemd'.
De blauwe verzekeraar probeerde in 2001 al onder de codenaam 'Lee Towers' voor het eerst het havenpensioenfonds in handen te krijgen
Andere verzekeringsmaatschappijen haakten dus af om het pensioenfonds van Stichting Optas over te nemen. Ook Zwitserleven, dat destijds onder leiding stond van de huidige directeur van Aegon Nederland, Marco Keim, zag er geen brood in. Volgens Stam omdat 'het niet goed voelde' met dat beklemde vermogen van het pensioenfonds. Alleen Aegon bleef belangstelling tonen. De blauwe verzekeraar probeerde in 2001 al onder de codenaam 'Lee Towers' voor het eerst het havenpensioenfonds in handen te krijgen. Voor Aegon was het wel van groot belang dat de beklemming ongedaan kon worden gemaakt. Volgens Jos Streppel, de toenmalige CFO van Aegon (huidig voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPN), was het Aegon destijds vooral te doen om met de aankoop van het pensioenfonds 'solvabiliteit te kopen'. Ofwel: om het geld op de eigen balans te kunnen zetten. Uiteindelijk verwierf Aegon in 2007, hetzelfde jaar waarin voormalig vakbondsvoorzitter (CNV) Doekle Terpstra tot de Raad van Commissarissen van Aegon toetrad. De Stichting Havenpensioen beschuldigt Aegon (Eerlijk over later) van 'vals spel' en noemt de overname van het pensioenfonds door Aegon in 2007 een 'listige aankoop'. 'Aegon heeft zich geraffineerd meester gemaakt van 770 miljoen euro', zegt Stam. 'Het concern kocht bijna vier jaar geleden via-via ons oude Pensioenfonds. Heel bewust. Omdat ze hun zinnen hadden gezet op het zogeheten ‘beklemde vermogen’ van dat fonds.' Stam was gisteren ook aanwezig tijdens de aandeelhoudersvergadering van Aegon en ging de strijd aan met bestuursvoorzitter Alex Wijnaendts. '"Het is niet het geld van Aegon en dat zal het ook nooit worden!", heb ik gezegd'.

'Schandelijke deal'

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) bemoeit zich al jaren met de zaak en stelde Minister Kamp van Sociale Zaken dinsdag al een serie Kamervragen. 'Dat vermogen dat bij Aegon staat, werd door de Rotterdamse havenarbeiders opgebracht', zegt Omtzigt. 'Daartoe waren ze wettelijk verplicht en dat is dus geld dat voor pensioenen moet worden gebruikt. Ik heb daar jaren geleden al eens met Marco Keim, de huidige topman van Aegon over gesproken. Keim werkte toen nog voor Zwitserleven. Hij heeft mij toen in mijn gezicht gezegd dat hij het een schandelijke deal vond van Aegon'. Bij zijn huidige broodheer is Keim een andere mening toegedaan. 'Wij voeren alleen een regeling uit zoals die destijds tussen havenarbeiders en werkgevers is afgesproken', liet een Aegonwoordvoerder aan Het Financieele Dagblad weten. 'Wij willen dit tot een goed einde brengen, want we zien de boze havenarbeiders liever niet voor de deur staan. Er is echter geen sprake van dat we het beklemd vermogen vrijgeven'.

Stichting Optas

De Optasaffaire blijft niet alleen het "eerlijke" Aegon kwellen, ook Stichting Optas, de vroegere eigenaar van het pensioenfonds is er nog niet van verlost. De opbrengst die de Stichting Optas incasseerde komt de havenarbeiders niet ten goede. De stichting wil het geld uitgeven aan sociale en culturele projecten. Jonkvrouw Juliette de Wijkerslooth (de Weerdesteyn) maakt deel uit van de directie van de stichting, het stichtingsbestuur staat onder leiding van Pierre Vinken, de grondlegger van uitgeefconcern Reed Elsevier.  

Vinken is volgens zijn biograaf geen idealist

Vinken en zijn medebestuurders buigen zich volgens Ton Planken, de woordvoerder van de stichting, buigen zich nog steeds over de criteria waaraan mogelijke cultuurprojecten moeten voldoen. 'Ze hebben met hun hand op het hart beloofd dat ze die deze zomer bepaald hebben', aldus Planken. Stichting Havenpensioen en Stichting Optas kwamen in 2010 tot een schikking waarbij 500 miljoen euro terugvloeide naar de pensioengerechtigden. Stichting Havenpensioen kwam daarbij een zwijgplicht overeen en mogen niet meer openlijk spreken over het geld - een bedrag van 1 miljard euro - dat de stichting nog in beheer heeft. Pieter Omtzigt heeft geen last van die beperking. 'Ik vind dat het het geld dat nu nog in Stichting Optas zit naar de havenarbeiders toe moet. Ze hebben niet betaald om het Rotterdams Philharmonisch Orkest te horen spelen. Het geld van de stichting Optas is besmet. En als Pierre Vinken zo graag de cultuurmecenas wil uithangen, dan moet hij dat vooral met zijn eigen geld doen en niet met het geld van havenarbeiders die daar vele jaren voor hebben gewerkt'.   (Op de website Havenpensioen wordt de zienswijze van de havenarbeiders in detail uitgelegd. Aegon bracht op zijn beurt ook een verklarend bericht naar buiten.)