De invloed van de kredietbeoordelaars

In zienswijzen over de Griekse schuldencrisis zijn de meningen over invloed van kredietbeoordelaars bepalend

Kredietbeoordelaars bepalen in grote lijnen de discussie over hoe er met de Griekse schuldencrisis omgegaan moet worden. In de Volkskrant neemt econoom Rens van Tilburg het op voor de gewijzigde koers van Jan Kees de Jager die - net als zijn Duitse collega - banken wil dwingen mee te betalen aan de Griekse schuldencrisis. Hij ziet in de strenge en standvastige houding van de Minister van Financiën het bewijs dat de Brusselse tanker wel degelijk valt bij te sturen.
"De eurominnende elite zou De Jager dankbaar moeten zijn", schrijft Van Tilburg.

Daar denkt Neil Unmack van Reuters Breakingviews weer heel anders over. Wat hem betreft ziet het plan om banken mee te laten betalen er "messy and dangerous" uit. Het verschil van inzicht heeft vooral te maken aan het belang die de beide denkers toekennen aan de oordelen van de kredietbeoordelaars. Van Tilburg meent dat de ECB over zijn schaduw moet heen springen en een eind moet maken aan zijn afhankelijkheid van de Amerikaanse kredietbeoordelaars. Unmack meent dat een besluit om banken mee te laten betalen Moody's S&P en Fitch zal dwingen Griekenland officieel als wanbetaler aan te merken. Met alle gevolgen van dien.