De Jager bewijst Nederland fraaie dienst

Spanje heeft verloren, Nederland lijkt herboren dankzij score van Jan Kees de Jager in blessuretijd en er is hoop voor de markten: genoeg reden voor FTM-columnist Jan Dwarshuis om blij in mei te zijn.

Uw dienaar pendelt de laatste dagen wat vaker tussen de Bermuda Driehoek: in dit geval Amsterdam-Barcelona-Zürich. Om allerlei redenen verlaat ik Spanje definitief en ruil ik de prachtige stad Barcelona in voor het zakelijke en volgens velen peperdure Zürich. Menigeen tikt op zijn voorhoofd, maar ik weet wel beter.


Ook al heb ik economisch gezien niets te maken met de strapatsen van de Spekken, de huiselijke Spaanse omgeving wordt er niet gezelliger op. Spanje - ik roep het al enkele jaren - heeft een probleem dat ze zelf nooit en te nimmer kan oplossen. Over de afloop kunnen we slechts gissen, maar dat het pijnlijk zal zijn, staat als een Spaanse paal boven water. Als noodzakelijke afleiding ga je dan vanzelf wel met je maîtresse op olifanten schieten...


Remmende technieken
De remmende technieken lijken te helpen. Spanje brult dat iedere emissie een succes is. Het is allemaal een wassen neus. Dat weet u, dat weet ik, dat weet heel het Iberisch Koninkrijk en de ECB weet dat ook. Zelfs onze demissionaire minister van Financiën Jan Kees de Jager weet het. In het gunstigste geval wordt alle ellende over de zomer heen getild. Ondertussen wordt er weer ouderwets streng gecontroleerd aan de Spaanse grens. Franco lijkt voor even terug. Sociale onrust ligt op de loer.


Ik kom ook nog even terug op Jan Kees de Jager. De afgelopen jaren heeft de CDA-minister van Financiën veel onder vuur gelegen bij ons. De - Griekse - missers waren er dan ook naar. Maar wat Jan Kees na het klappen van het Catshuisberaad voor elkaar heeft gebokst, verdient respect. Jan Kees heeft het vuur uit zijn sloffen gelopen. Daarmee heeft hij Nederland een fraaie dienst bewezen.

 

De Jager heeft gescoord in blessuretijd

Misschien dat in de wandelgangen mevrouw Sap - van die club waar we niets mee hebben - ook wel een eervolle vermelding verdient. Ze blijkt een dame met groene ballen te zijn.

 

Al met al hebben de Tweede Kamer-fracties van het CDA, VVD, D66, Christen-Unie en GroenLinks goed gereageerd. Dat de PVV en de PvdA zichzelf buiten spel hebben gezet, doet mij dan ook deugd. PvdA-leider Diederik Samsom hangt aan een vat en daar hoort hij thuis. Nederland sloeg in de reguliere speeltijd een plee-figuur, maar Jan Kees heeft in blessuretijd  met een omhaal in de magistrale stijl van Marco van Basten toch nog gescoord.

 

Markt nog steeds niet kapot

Terug naar de markten: daar draait het bij mij immers om. Een uitgemolken fenomeen is ‘Sell in May, and go away’. Historisch gezien klopt deze strategie als een bus. Beleggers hebben hun rendement al binnen. ‘But, try to remember, come back in September...’ is de tekst welke daarop volgt. Ook dat pakt vaak goed uit. Sterker nog, het afgelopen jaar werkte deze strategie meer dan perfect.

 

Maar dit keer ligt het - naar mijn idee - toch eventjes wat anders. Om allerlei technische redenen is de markt nog steeds niet kapot. Een AEX - welke 10 procent in het stof bijt - en een S&P 500 die 5 procent terrein prijs geeft is een heerlijk scenario voor juist hogere koersen. Ook al komt het beeld bij de AEX volkomen gemanipuleerd op ons over, de index staat waar hij staat. De koersen staan op de borden, daar hebben we het mee te doen.

 

Economie VS komt steeds beter op stoom

Er zijn verschillende redenen waarom hogere koersen wel degelijk kans maken. De kaarten liggen dit keer wat anders omdat de grootste economie ter wereld - die van de VS - steeds beter op stoom begint te komen. Zelfs de in elkaar geklapte huizenmarkt begint merkwaardige trekken van herstel te vertonen. In mijn scenario heeft dit geen blijvend karakter, maar voorlopig kunnen we er wel van genieten. U hoeft maar om u heen te kijken wat een verschrompelde huizenmarkt met u en uw buurman doet. Het doet het consumentenvertrouwen geen goed, terwijl dit in VS precies andersom is op het moment.

 

Wat ook bijdraagt - historisch gezien - zijn de verkiezingen in de VS. Sinds 1972 was er in vijf van de acht verkiezingsjaren sprake van een bullmarkt. Slechts in 2000 - tijdens het knappen van de internetbubbel - en het horrorjaar 2008 lag dit alles wat anders.

 

Menig bedrijf draait als een trein in internationaal opzicht. Volgens Bloomberg keren bedrijven steeds meer uit aan hun aandeelhouders in de vorm van dividend of ‘share buy backs’. Dat kan opgevat worden als goed nieuws voor de aandelenmarkt in zijn geheel ook al draagt het niet bij aan de broodnodige innovatie. Keuzes worden echter wel eenvoudiger. De stap om een definitieve draai te maken van obligaties naar aandelen wordt steeds aantrekkelijker.

 

Rest mij de hoop uitspreken dat u een goede Koninginnedag hebt mogen vieren. Wat mei betreft, u weet wat u te doen staat. Ik meld me eerdaags weer vanuit de Zwitserse Alpen.