De Jager: situatie Portugal 'zeer verontrustend'

2 Connecties

Onderwerpen

De Jager Portugal

Minister De Jager erkent de ernst van de Portugese situatie, maar vindt niet dat Nederland een andere koers moet varen.

Vandaag werd bekend dat het Portugese begrotingstekort verdriedubbelde in de eerste twee maanden van 2012. De belastinginkomsten vielen tegen en de uitgaven schoten omhoog onder invloed van de verslechterende economische situatie. Dit is met name pijnlijk omdat, zoals minister van financiën Jan-Kees De Jager erkent, Portugal zich netjes aan alle door het IMF gestelde eisen heeft gehouden. 

 

In het informeel beraad van de Kamercommissie voor financiën werden dan ook vraagtekens gezet bij de houdbaarheid van de Portugese overheidsfinanciën. De Jager noemde de nieuwe cijfers in het beraad 'heel verontrustend'. Hij weigerde hier echter verdere consequenties aan te verbinden. ‘Ik speculeer niet in het openbaar over Portugal alsof dat dezelfde situatie is als Griekenland.’ Dat het Griekse default een exceptioneel geval is blijft -voorlopig- de partijlijn in Europa. ‘De totale schuld in Griekenland is ook veel hoger dan in Portugal,’ zo betoogde De Jager in het beraad. Deze opmerking is enigzins misleidend, omdat De Jager klaarblijkelijk alleen doelt op de overheidsschuld. De publieke en private schuld bedraagt in Portugal echter 317 procent van het bbp, tegen 268 procent in Griekenland. 

 

De Jager gaf ook aan vast te houden aan het plan van de IMF: ‘Ik vaar op het kompas van de IMF.' In het IMF plan wordt er echter van uitgegaan dat Portugal in september 2013 weer kan lenen op de kapitaalmarkt. Veel analisten en economen verwachten niet dat dit realistisch is. Sterker nog, een Grieks scenario waarin obligatiehouders verliezen moeten nemen komt steeds dichterbij. 'Portugal’s five-year bonds are trading at ~16%, right around the level where Greek bonds traded last April when Eurozone officials began to turn their attention to forcing losses on private sector creditors,' schrijft Morgan Stanley dreigend in een analistenrapport

Jesse Frederik
Jesse Frederik
In de zomer van 2011 ontvingen we per email een open sollicitatie van de 22-jarige Jesse Frederik uit Nijmegen die zichzelf o...
Gevolgd door 57 leden