De Jager wantrouwt financieel klachteninstituut Kifid

Tegenwerking en spionage van Wabeke door directie en bestuur van Kifid zorgt voor vertrouwensbreuk.

Minister Jan Kees de Jager heeft voorzichtig de conclusie getrokken dat het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) niet geheel onafhankelijk staat van de financiële wereld en dat hij moeite heeft het Kifid te vertrouwen. De Jager liet dinsdag in het vragenuurtje in de Tweede Kamer los dat hij het Kifid niet meer op zijn blauwe ogen kan geloven. Inhoudelijk had De Jager daar verder niets aan toe te voegen, anders dan dat hij stelde dat hij ervoor gaat zorgen dat zowel het Kifid als de ombudsman een 100 procent onafhankelijke positie, los van de banken en verzekeraars, zullen krijgen.

Het Kifid werd in 2007 door banken, verzekeraars en tussenpersonen is opgericht en wordt ook door hen bestuurd en gefinancierd. Consumenten kunnen er hun klachten over financiële producten kwijt. Het Kifid staat er om bekend dat ze het overgrote deel van de klachten al in het eerste stadium rücksichtslos van tafel veegt. Een groot deel van de klachten van consumenten wordt gekenmerkt door de belabberde wijze waarop de klacht is geformuleerd.

Overigens was het Kifid ook verantwoordelijk voor een zeer belangrijke uitspraak in de zaak van woekerpolisslachtoffer Paul Crommentuyn uit Oss. Crommentuyn werd door de Commissie van Beroep van het Kifid in het gelijk gesteld en volledig schadeloos gesteld.

 

Bespioneerd
De aanleiding voor de uitspraak van De Jager was een publicatie van Het Financieele Dagblad. Gisteren schreef het FD dat voormalig Kifid-ombudsman Jan Wolter Wabeke vorig jaar gefrustreerd de deur van het Kifid achter zich dicht heeft gegooid omdat hij door het bestuur en de directie van het klachteninstituut werd tegengewerkt. Het FD kon dat opmaken uit een brief die de voormalige directiesecretaresse van het Kifid aan het bestuur heeft geschreven en uit verschillende bronnen die de krant rond het klachteninstituut had gesproken. Uit de brief blijkt dat Kifid-directeur Kees Oosterholt de secretaresse opdracht gaf om Wabeke te laten "bespioneren". Ze moet email, post en telefoontjes die voor Wabeke binnenkwamen te filteren. Het ging Oosterholt daarbij vooral om uitnodigingen voor vergaderingen, interviews en of televisieprogramma's. De Kifid-directeur probeerde op die manier te verhinderen dat de ombudsman een te groot publiek profiel zou krijgen en openbare uitspraken zou doen die de financiële sector niet zouden bevallen, aldus het FD.

 

Het was beter dat Jan Wolter Wabeke niet te veel in de media verscheen


Jan Wolter Wabeke stelde na "uitgebreid onderzoek" in 2008 de zogenaamde Wabekenorm op. Aan de hand van deze norm zouden verzekeraars slachtoffers van woekerpolissen gaan compenseren. De norm kreeg pas sinds aanvang 2010 een grote mate van kritiek te verwerken toen pas duidelijk hoe duur de "norm" voor de consument bleek te zijn. Wabeke maakte zich in januari 2010 in het consumentenprogramma Tros Radar zeer kwetsbaar voor kritiek toen hij in een geruchtmakend interview liet blijken zijn eigen "Wabekenorm" niet te snappen. Wabeke deed ook andere uitspraken in het openbaar die op veel onbegrip en weerstand stuitten. Wabeke werd in verband met zijn "norm" en zijn uitspraken door velen gezien als een verlengstuk van de verzekeraars. Kalo Bagijn, oprichter van prijsvechter van Brand New Day, zei nadat Wabeke kritiek had geuit op het feit dat BND de concurrentie aanging met de verzekeraars dat hij "zijn oor liet hangen naar het grote geld".

Wabeke vertrok in september 2010. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hij tot 2012 zou blijven.