Fictief advocatenkantoor van Rabobank mag blijven opereren

Wie juridische problemen heeft met de Rabobank, krijgt de advocaten van Witte & Partners op zijn dak. Maar in feite bestaat dit advocatenkantoor niet en zijn deze juristen gewoon in loondienst bij Rabobank. Misleiding en intimidatie, vinden sommige advocaten, maar na onderzoek door de lokale deken van de Orde van Advocaten ‘bestaat’ Witte & Partners nog steeds. Hoe zit dat?

‘Tot mij wendde zich…’ Het is een standaard openingszin in advocatenbrieven, waarmee duidelijk wordt gemaakt door wie de desbetreffende advocaat is ingeschakeld om een juridische procedure te voeren. Zo gaat het ook bij juridische geschillen met de Rabobank. Daar is er echter iets opmerkelijks aan de hand. Gedaagden ontvangen brieven van de advocaten van Witte & Partners met als inleiding: ‘Tot mij wendde zich Rabobank U.A…’ Het is weliswaar de standaard opening, maar Witte & Partners is helemaal geen onafhankelijk advocatenkantoor dat door een cliënt wordt ingehuurd. Integendeel: de advocaten in kwestie zijn bij Rabobank in dienst en ze zijn werkzaam op de juridische afdeling van de bank.

‘Het is intimidatie, zodat klanten denken dat de bank een advocaat op hun dak heeft gestuurd,’ zei advocaat Hester Bais vorig jaar al tegen Follow the Money. Bais, die veel klanten met rentederivaten bijstaat, was verbolgen over deze ‘intimidatiepraktijken’ van Rabobank.

Advocaten in dienst

Het issue: Rabobank heeft, net zoals vrijwel alle andere banken, advocaten in dienst. Het (kosten)voordeel daarvan is dat er bij juridische geschillen geen uurtje-factuurtje-afrekeningen hoeven plaats te vinden bij Zuidas-advocaten, maar dat de bank tegen vergoeding van een vast salaris gebruik kan maken van advocaten op de loonlijst — de ‘advocaten in dienstbetrekking,’ zoals de officiële terminologie luidt. Een belangrijke regel hierbij is echter dat deze advocaten in hun communicatie geen verwarring wekken: ze moeten duidelijk maken dat ze in dienst zijn van de bank. En daar wringt de schoen bij Rabobank, want de advocaten opereren onder de naam ‘Witte & Partners,’ een níet in het Handelsregister geregistreerde naam.

De advocaten zijn bij Rabobank in dienst en ze zijn werkzaam op de juridische afdeling van de bank

Misleiding

Jurjen Lemstra, een advocaat die in het verleden met succes massaclaims indiende tegen Dexia en Ahold en ook regelmatig Rabo-klanten bijstaat, raakte in verwarring toen hij via een cliënt in aanraking kwam met Witte & Partners. ‘Nota bene als ervaren advocaat was het mij niet duidelijk of het een extern advocatenkantoor was of een afdeling van de bank. Het voeren van die naam is verwarrend, misleidend en niet transparant. Het heeft ervoor gezorgd dat mijn cliënt het geschil met Rabobank hoger op de escalatieladder plaatste,’ zegt Lemstra desgevraagd. Volgens hem is de handelswijze van Rabobank in schriftelijke communicatie ook ongebruikelijk. ‘Andere banken hebben ook advocaten in dienstbetrekking, maar bij hen is het wel direct duidelijk: de brieven bevatten bijvoorbeeld het ABN Amro-logo en worden ondertekend door bijvoorbeeld de afdeling Legal.’

Het advocatenkantoor Witte & Partners is in digitale nevelen gehuld. Het is weliswaar opgenomen in het officiële advocatenregister op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten, maar is, zoals gezegd, onvindbaar in het Handelsregister. De ‘Witte & Partners’ levert geen inschrijving op, waardoor een leek maar moet gissen wie de bestuurders zijn. Alleen de naam Stichting Derdengelden Witte & Partners blijkt te zijn ingeschreven.

Jurjen Lemstra

Het voeren van die naam is verwarrend, misleidend en niet transparant

Geen naamsverandering

Follow the Money publiceerde begin vorig jaar al een artikel over het 'intimiderende nepkantoor' van Rabobank. Daarin figureerde ook de lokale deken van de Orde van Advocaten Midden Nederland, Tonco Roest Crollius, die na klachten bevestigde dat hij een onderzoek was gestart naar het gebruik van de naam Witte & Partners door Rabobank. De verwachtingen werden getemperd. ‘Het is geen nieuwe situatie, het gaat al heel lang zo.’

Nu, een jaar later, blijkt dat Roest Crollius het onderzoek heeft afgerond. ‘Ik heb gesprekken gehad met betrokkenen en gekeken in hoeverre duidelijk wordt dat Witte & Partners gekoppeld is aan de Rabobank en hoe er verwarring kan worden tegengegaan.’ Het resultaat? ‘We hebben het kantoor gevraagd om aanpassing te doen op het briefpapier. Onder de vermelding Witte & Partners moet in grote letters de vermelding “Rabobank Advocaten” worden toegevoegd. En samen met de al bestaande email-extensie @rabobank.nl en de afsluiting dat het gaat om “advocaten in dienstbetrekking bij Rabobank” is mijn oordeel dat het op die manier voldoende helder is,’ zegt Roest Crollius.

Een kwestie waar vooralsnog geen duidelijkheid over is, is het feit dat Witte & Partners niet een in het Handelsregister ingeschreven handelsnaam is. Roest Crollius: ‘Dat is een juridische vraag die enigszins buiten mijn speelveld ligt. Het kan een relevante vraag zijn, maar dat onderzoek loopt nog en daarop moet antwoord komen van iemand die daar verstand van heeft.’

Misleiding

Rabobank heeft inderdaad opvolging gegeven aan de toevoeging Rabobank Advocaten, zo blijkt uit bovenstaande brief van december 2016. Bais wil echter geen genoegen nemen met de oplossing. ‘Het gebruik van de naam Witte & Partners is in mijn ogen verboden, want het is misleiding. Waarom zou je als bank de naam Witte & Partners voeren terwijl er helemaal geen meneer of mevrouw Witte is en al helemaal geen partners?’ Ze denkt aan juridische stappen. ‘Ik overweeg om met Van Balen een verzoekschrift in te dienen bij de rechter om de naam te verbieden.’ Bais heeft het over Juliette van Balen, gespecialiseerd in intellectueel eigendom. Die verwijst naar artikel 7.4 van de Verordening op de Advocatuur, waarin is opgenomen dat advocaten moeten zorgen dat geen ‘onjuiste, misleidende of onvolledige voorstelling van zaken wordt gegeven omtrent de wijze van praktijkuitoefening en omtrent enige vorm van samenwerking.’ Bovendien moet duidelijk worden wat de rechtsvorm is. Volgens Van Balen overtreedt Rabobank deze bepaling. ‘Rabobank maakt heel bewust gebruik van die naam, waarbij het lijkt dat het een onafhankelijk en van Rabobank losstaand advocatenkantoor is. Maar Witte & Partners ís niks, het zijn gewoon advocaten in loondienst van Rabobank. Door gebruik te maken van deze naam en advocatenbriefpapier schetsen ze een onjuist beeld waardoor er sprake is van misleiding.’

Van Balen wijst ook op artikel 5b van de Handelsnaamwet, waarin vermeld staat dat het verboden is om een handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming als daardoor het publiek kan worden misleid.

‘Rabobank staat ingeschreven in het Handelsregister, activiteiten en onderdelen hoeven niet te worden ingeschreven’

Geen enkel misverstand

Rabobank gaat in een reactie per e-mail niet in op de vraag hoe en waarom de naam Witte & Partners is gekozen. ‘Witte & Partners is een activiteit en onderdeel van Rabobank. Rabobank staat ingeschreven in het Handelsregister, activiteiten en onderdelen hoeven niet te worden ingeschreven. Op het briefpapier van Witte & Partners heeft altijd duidelijk gestaan dat sprake is van een advocatenkantoor dat onderdeel is van Rabobank,’ aldus Rabobank-woordvoerder Margo van Wijgerden, die ook aangeeft dat er gekozen is om het onderdeel advocatuur van Rabobank een andere naam te geven. ‘Zodat er op die manier, zoals vereist door de regels van de Orde van Advocaten, voor een derde geen enkel misverstand kan bestaan dat hij of zij te maken heeft met een advocaat en niet met een bedrijfsjurist.’

Van Balen vindt het argument vergezocht: ‘Dat er verwarring zou ontstaan over “jurist” of “advocaat” kan simpelweg worden weggenomen door een brief af te sluiten met “advocaat”.’