De nationalisatie van uw pensioen komt weer een stapje dichterbij

1 Connectie

Relaties

Pensioen
4 Bijdragen

Professioneel belegger Jan Dwarshuis ziet het er vroeg of laat van komen dat de Nederlandse pensioenen genationaliseerd gaan worden en heeft een 'aardig idee'.

Het behoeft geen introductie, het Nederlandse pensioenstelsel wordt wereldwijd geroemd. In mijn ogen gaat het meer om het systeem. Zoals getrouwe lezers van mijn columns door de jaren heen weten, heb ik ook enige tijd in de omgeving van Barcelona gewoond. Wat mij daar opviel is dat de meeste Spaanse families samenwonen op boerderijen en landerijen welke – nu nog steeds – een vermogen waard zijn. Dat is hun onbelaste pensioen en vindt u niet terug in allerlei staatjes en grafiekjes.  

Goede Pensioenbestuurders

In Nederland hoef ik u het pensioensysteem niet uit te leggen. Ik ben al langer van mening dat Nederlands pensioengeld dat met Nederlands bloed zweet en tranen is opgebouwd wel eens wat vaker in Nederland geïnvesteerd mag worden in plaats van megalomane windmolenparken in Mexico. Dat lijkt de Haagse politiek nu ook in te zien. Ik merk wel op dat het bestuur van pensioenfondsen daarin uiteraard het laatste woord moeten hebben en houden. Nederland kent een aantal uitstekende pensioenbestuurders. Een zorgwekkende ontwikkeling is dat pensioenfondsen steeds meer gedwongen worden om te investeren in bepaalde asset classes welke de komende decennia geen zoden aan de dijk zullen zetten maar slechts de Nederlandse staat – of de EU als geheel zo u wilt – accommoderen. Om bij de huidige lage renteniveaus een staatslening met een looptijd van dertig jaar op de plank te leggen is op z’n zachtst gezegd geen goed idee. Toezichthouders en politici timen over het algemeen bijzonder slecht. Het zijn contra-indicatoren. Via een slinkse omweg probeert men nu al de hand op uw knisperende miljarden te leggen.

Addertje Onder Het Gras

Maar er zit nog een veel kwetsbaarder addertje onder het gras. Mijn inschatting is dat het huidige totale pensioenvermogen van Nederland rond de 1.100 miljard euro waard is. Een enorme berg met geld waar politici uit de regio Brussel maar al te graag met hun kleine vingertjes aan willen zitten. Ondertussen vertoont uw koopkracht al decennia lang de gelijkenis van een vlonder. Wat hebben politici u daar ook alweer over voorgehouden… Wanneer ondergetekende in Zürich – of alhier in Pfäffikon SZ – Zwitserse bankiers en valutahandelaren spreekt, staat er één paal boven water. De euro gaat er volgens de Zwitsers sowieso aan en bestaat binnen tien jaar niet meer. De heren bereiden zich alvast voor, waarvan akte. De reden dat het nu vrij rustig is op de Europese financiële markten heeft alles te maken met de herverkiezing van de nieuwe Iron Lady van Europa: Angela Merkel. Merkel wil de geschiedenis in als redder van Europa. Otto von Bismarck moet uit de boeken. Maar na 22 september zou er wel eens een gure oostenwind kunnen opsteken.   European Debt Crisis  

Duitse Loopjongen

Iedereen weet inmiddels dat de situatie in Griekenland, Cyprus en Portugal hopeloos en uitzichtloos is. Om over een paar andere brekebenen nog maar te zwijgen. Dijsselbloem lijkt wel een Duitse loopjongen met een ongelimiteerd chequeboek in zijn hand. Stel dat de euro de eindstreep inderdaad niet gaat halen, krijgt u eindelijk te maken met de ‘Perfect Storm’ jaren geleden aangekondigd door wijlen Rienk Kamer. 2008 en de ondergang van Lehman Brothers is daarbij te vergelijken met een zomerse dag aan het strand met een heerlijk biertje in uw hand. De kans dat uw pensioen genationaliseerd gaat worden is in zo’n scenario niet geheel uit te sluiten. Vraagt u maar aan de vader van Koningin Maxima hoe dat in zijn werk gaat. De keus is dan simpel. Stoppen zoals afgesproken tegen minder geld of gewoon nog wat jaartjes doormodderen tot uw tweeënzeventigste. Uw pensioen is niet meer uw eigendom, u wordt voor het blok gezet. Naar mijn idee is het de hoogste tijd om wat herstructureringen door te voeren in uw financiële huishouding. Het opbouwen van een degelijke onafhankelijke aandelenportefeuille voor de lange termijn naast uw pensioen is wellicht een aardig idee. Het is nog niet te laat.   Rest mij u een goed weekend te wensen.  
Jan Dwarshuis is senior asset manager bij Thirteen Asset Management AG, waar hij verantwoordelijk is voor het Thirteen Diversified Fund. Dwarshuis schrijft zijn columns op persoonlijke titel. Professioneel houdt hij posities aan in grote Europese, Amerikaanse en Russische beursfondsen. De informatie in zijn columns is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Op het moment van schrijven heeft hij geen positie in bovengenoemde aandelen en is ook niet voornemens dat de komende 72 uur te doen.