De Nederlandse vastgoedeconomie [GRAPHICS]

1 Connectie

Werkvelden

Vastgoed

Vier grafieken over het Nederlandse vastgoedvermogen.

Nederland is nog altijd een vastgoedeconomie. De meest waardevolle bezittingen in onze economie zijn niet machines, onderzoek, software of andere hulpmiddelen in het industrieel proces, het is vastgoed. Ruim 85 procent van alle materiële bezittingen bestaat uit vastgoed, uit woningen, bedrijfsgebouwen en grond-, water- en wegwerken (GWW). Sinds de jaren zestig is de waarde van woningen en vastgoed als percentage van het bruto binnenlands product alleen maar verder toegenomen.   Vastgoed gaat niet alleen om de stenen. Ruim eenderde deel van de vastgoedwaarde is grond. In de afgelopen vijftien jaar is dat aandeel enorm gegroeid. Exemplarisch voor een vastgoedbubbel. Stenen zelf kunnen moeilijk meer waard worden, ze slijten alleen. Wat meer waard wordt is de waarde van de locatie, de grondwaarde. Van 1997 tot 2009 werd de grond onder Nederlandse woningen 739 miljard euro meer waard.   De bouwkosten verdubbelden sinds 1982, terwijl de woningprijzen bijna verviervoudigden.