De nieuwe bank van Hans Biesheuvel

Nederland heeft er dankzij ONL-voorman Hans Biesheuvel een nieuwe bank bij: De Nieuwe Ondernemersbank. Althans, de bank brengt mkb'ers, (echte) banken en alternatieve financiers bij elkaar en geeft ze daarna ook begeleiding.

Naar financiering hunkerende mkb'ers kunnen vanaf 1 september aankloppen bij een van de 36 vestigingen van De Nieuwe Ondernemersbank (DNOB). De drijvende kracht achter deze ‘bank’, die mogelijk geen bank mag heten, betreft Hans Biesheuvel, de voorman van Ondernemend Nederland (ONL). Zoals hij eind vorig jaar al aankondigde, wil hij het mkb'ers helpen aan een financiering tot 1 miljoen euro. Om zijn doel te bereiken is hij een samenwerking aangegaan met het financieel adviesbureau Credion waardoor DNOB direct een bijna landelijk dekkend kantorennetwerk tot haar beschikking krijgt. De voormalig voorzitter van werkgeversvereniging MKB-Nederland slaat een brug tussen ondernemers, banken en de talloze alternatieve financieringsmogelijkheden via het crowdfundingplatform Symbid (lees ook het recente interview op FTM), Kapitaal op Maat en kredietunies. ‘Er zijn meer alternatieve financieringen dan ooit, maar ik zie dat niemand de regierol oppakt. Wij gaan dat nu doen door mkb'ers, de bank en nieuwe kapitaalverschaffers bij elkaar te brengen,’ zegt Biesheuvel in een vraaggesprek met Follow The Money. Hoe is De Nieuwe Ondernemersbank ontstaan? ‘We zijn in september begonnen met de Finance Corner waar ondernemers en financiers elkaar konden ontmoeten. We zijn daarmee het hele land doorgegaan heeft ons veel energie gegeven. Het heeft kredietverlening op gang gebracht en het meest interessante is dat het leidde tot allerlei combinaties zoals financiering van bijvoorbeeld banken plús kredietunie.
'Zo’n combinatie vormt de beste basis voor mkb'ers die willen groeien, want dan kunnen ze hun investeringen financieren met kapitaal en daarnaast bankfinanciering gebruiken voor de korte termijn'
Zo’n combinatie vormt de beste basis voor mkb'ers die willen groeien, want dan kunnen ze hun investeringen financieren met kapitaal en daarnaast bankfinanciering gebruiken voor de korte termijn.’ Waarom bent u dat gaan doen? ‘Ik was er niet per se op uit om een nieuwe bank te starten, ik wil vooral dat het mkb goed gefinancierd wordt. Zij werden jarenlang door banken gefinancierd, maar nu zie je dat dat niet meer lukt bij de bank en zij nemen ook niet de regiefunctie op zich.’ Is De Nieuwe Ondernemersbank nu een bank of toch een kredietbemiddelaar? ‘Het is absoluut geen bemiddelaar, want we doen meer dan dat. Als de financiering rond is, blijven we de vinger aan de pols houden. De monitoring en coaching van de ondernemers wordt heel belangrijk binnen onze bank - we helpen ze bij het opstellen van goede rapportages zodat we kunnen bijstellen. Vergelijk ons met een accountmanager vroeger bij bank, die een ondernemer advies gaf als er iets aan de hand is. Die rol nemen wij nu ook op ons. We gaan bijvoorbeeld ook starten met de Finance Academy waarmee we scholing aanbieden voor zowel de ondernemers als begeleiders om de kennis te vergroten op het gebied van financiering en rapportages.’ Voelt u zich nu ook een bankier? ‘Nee hoor, want als founder zal ik enkel over de schouder van de directie meekijken dat ze de ondernemers goed gaan servicen. Ik ga niet de dagelijkse leiding op me nemen, ik blijf met ONL de belangen behartigen in Den Haag en Brussel.’ Heeft u een bankvergunning aangevraagd? ‘Nee, want we hebben geen bankvergunning nodig omdat we geen spaargeld ophalen en dat weer uitlenen.’ Waarom kiest u dan toch bewust voor het woord ‘bank’? ‘Het is een bank nieuwe stijl. Je hebt in de hele wereld al van dit type banken die zich op een moderne manier van financieren richten.
'Het is een bank nieuwe stijl'
We willen ook dat de ondernemer het gevoel van vroeger krijgt van de bank waar ze financiering ophaalden en begeleiding kregen. We gaan veel verder dan een beetje bemiddelen.’ Wat is het verdienmodel? ‘We brengen de ondernemer een tarief in rekening. We geven ze een keurige menukaart en dan kunnen ze aangeven welke dienstverlening ze willen en hoeveel dat kost. We gaan totaal niet met succesfees werken bij de totstandkoming van de financiering. ONL is een stichting zonder winstoogmerk, maar onze kosten moeten wel gedekt worden. We houden die zo laag mogelijk, we zien De Nieuwe Ondernemersbank niet als een nieuwe cash cow.’