De ongewisse welles-nietes discussie over Griekenland

Het Griekse parlement heeft donderdagnacht ingestemd met extra bezuinigingen in ruil voor extra geld van zijn schuldeisers. Maar het IMF eist juist schuldvermindering. Wat doet Duitsland? Gisteren vergaderde de eurogroep over deze catch-22 situatie in het Griekse drama.

Na veel vijven en zessen slaagde de Griekse premier Tspiras er donderdagnacht in om met behulp van de oppositie het trojka-bezuinigingspakket door het parlement te jassen. En wel met een ruime meerderheid van 222 tegen 64 stemmen. De keerzijde van zijn succes is een grote onenigheid binnen zijn eigen partij, Syriza. Tsipras verdedigde zijn standpunt door te zeggen dat anders 'veel Grieken' de dupe zouden zijn geworden.

Tranches

Na het Griekse parlementaire akkoord kon gisteren de Eurogroep aan de slag. De uitkomst van dat beraad is als volgt: er komt 86 miljard beschikbaar, maar niet ineens – dat gaat in partjes, afhankelijk van de Griekse vorderingen met de geëiste hervormingen door de trojka. Eerst komt nu 26 miljard euro beschikbaar uit het permanente noodfonds ESM (Europees Stabiliteits Mechanisme), een door eurozone belastingbetalers gefund fonds. Een overbruggingslening bleek niet nodig. Griekenland moet de komende maanden 41 miljard euro aflossen aan zijn crediteuren, zoals blijkt uit bijgaand overzicht. [embed]https://twitter.com/DirkHoeren/status/632166264677511168[/embed] De grote vraag is nu: doet het Internationale Monetaire Fonds (IMF) mee aan het betalen van die cheque van 41 miljard euro? Het IMF heeft een beslissing over deelname uitgesteld tot oktober. Eurogroep voorzitter Dijsseldloem sprak van een 'politieke overeenkomst' gisteravond.
ESM-baas Klaus Regling hoopt dat het imf alsnog meedoet in oktober
ESM-baas Klaus Regling sprak de hoop uit dat het IMF meedoet in oktober. Zeker weten doet hij het dus niet. Zo marcheert het doing business in de  eurozone tegenwoordig. Wie het persbericht - later die avond - van het IMF leest, kan vraagtekens zetten bij de deal. Een cruciale passage luidde namelijk: 'However, I remain firmly of the view that Greece’s debt has become unsustainable and that Greece cannot restore debt sustainability solely through actions on its own. Thus, it is equally critical for medium and long-term debt sustainability that Greece’s European partners make concrete commitments in the context of the first review of the ESM program to provide significant debt relief, well beyond what has been considered so far'.

IMF

Dit betekent, dat schuldkwijtschelding voor Griekenland nog altijd bovenaan het IMF-lijstje staat, ongeacht de woorden van Merkel, Dijsselbloem, Schäuble en anderen. Hoe deze impasse doorbroken gaat worden blijft vooralsnog onduidelijk. Voorlopig zijn de Grieken in elk geval binnenboord, al weet niemand hoe dit verder gaat aflopen. Dijsselbloem zei verder dat er geen sprake kan zijn van schuldkwijtschelding aan de Grieken. Zijn uitspraak lijkt in schril contrast te staan met het statement dat het IMF maakte. Die stelde juist - zoals uit bovenstaande quote uit het persbericht blijkt - dat schuldkwijtschelding noodzakelijk is om de Griekse schulden houdbaar te maken. Dat wordt dus nog interessant de komende maanden.
Duitsland, Nederland en enkele andere landen eisen deelname van het IMF
Niet alleen hebben Duitsland, Nederland en enkele andere landen deelname van het IMF steeds als noodzakelijke voorwaarde gezien om geld te geven aan Griekenland, ook wordt het interessant om te zien of het IMF meebetaalt aan de 41 miljard die Griekenland op korte termijn verschuldigd is.

Onduidelijkheden

Het blijft onduidelijk of dit bedrag uitsluitend gedekt wordt uit het ESM, dat wil zeggen uit belastinggeld van Eurozone lidstaten, met uitzondering van de programma-landen – landen onder toezicht van de Europese Commissie onder een 'macro-economisch aanpassingsprogramma', omdat ze een beroep moeten doen op leningen van Europese fondsen – te weten Ierland, Portugal, Griekenland en Cyprus. Spanje is geen officieel 'programma-land' omdat het gefund is door datzelfde ESM en de trojka vooralsnog buiten boord heeft weten te houden. De looptijden van de ESM-financiering voor Griekeland bedragen volgens ESM-directeur Regling 32,5 jaar. Volgens FTM-columnist Hans de Geus is dat een vorm van kwijtschelding: [embed]https://twitter.com/hansdegeus/status/632277290198695936[/embed] [embed]https://twitter.com/OpenEurope/status/632276861867962368[/embed] Hoe dan ook, Griekenland kan een eerste tranche uit dat ESM tegemoetzien van 26 miljard euro, waarvan minimal 10 miljard voor de herkapitalisatie van zijn banken. De rest wordt besteed aan het terugbetalen van zijn crediteuren (lees: IMF en ECB). In de deal zullen depositohouders worden ontzien, zo zei Dijsselbloem, in afwijking van zijn Cyprus-template. Wel zullen senior bond holders moeten bloeden. Maar volgens eurocommissaris Dombrovskis zullen de armen in Griekenland geen pijn lijden. [embed]https://twitter.com/OpenEurope/status/632275670354292736[/embed] Het Griekse drama is dus voorlopig niet ten einde. Twee leden van de trojka - de EC en de ECB - hopen dat de derde - het IMF - alsnog aan boord komt. Zeker weten doen ze het niet. Zakendoen op zijn Brussels anno 2015. Lees meer over Griekenland en de EU in het Griekenland in Europa dossier van Follow The Money