Quality Investments bijt in het stof

De juridische intimidaties van de twijfelachtige beleggingsonderneming Quality Investments zijn door Dagblad De Pers afgeweerd. Het kort geding dat de onderneming tegen de krant, zijn hoofdredacteur en de journalist Mathijs Rotteveel had aangespannen, werd door De Pers op alle punten gewonnen. De Pers had in een serie artikelen op de gevaren van beleggen bij Quality Investments en het besmette verleden van bestuurder Frank Laan gewezen. Het Nederlandse bedrijf van Frank Laan is een aanbieder van beleggingen in zogenoemde life settlements. Dezelfde type levensverzkeringspolissen van oude en terminale Amerikanen waarin ook het bedrijf Easy Life zijn klanten liet deelnemen. Het speculeren op een vroege dood van Amerikanen werd mede dankzij de voormalig rechercheur Frank Laan in Nederland een 

populaire bezigheid voor beleggers. Overigens, zonder dat die beleggers daaraan veel plezier beleefden. De meeste sterfterendementen verdwenen in de zakken van de handelaren die daar weer een feestelijke bestemming voor wisten te vinden. 
 
Quality Investments riep eerder met veel bravoure hier 350 miljoen euro voor opgehaald te hebben. Wat Quality Investments zo bijzonder maakte was het inschakelen van een geheimzinnige herverzekeraar die dubbelcijferige rendementen garandeerde. De Pers schreef dat deze parel in de kroon van Quality Investments in de Verenigde Staten vooral bekend stond vanwege zijn 'smerige cocktail van fraude en misleiding'. Beleggers moesten volgens de krant vrezen voor hun investeringen. Ook de Autoriteit Financiële Markten waarschuwde voor de praktijken van deze herverzekeraar en verplichtte het bedrijf onlangs openheid van zaken te geven. 
 
In de artikelen van Rotteveel werden de praktijken van Laan door verschillende bronnen als 'amoreel' en 'non-ethisch' getypeerd. 'De handel gaat over lijken', was een andere kwalificatie voor de handel van de ex-rechercheur die volgens De Pers 'een cv vol inktzwarte vlekken' heeft.
 
Quality Investments, dat in Nederland nog steeds actief is, vond dat de publicaties in De Pers onrechtmatig waren en eiste dat de artikelen van de website werden verwijderd en een rectificatie. Daar bleef het niet bij. Het bedrijf zette zijn eisen kracht bij door van journalist Mathijs Rotteveel, hoofdredacteur Jan Jaap Heij en adjunct-hoofdredacteur Alain van der Horst 250 duizend euro schadevergoeding te claimen als voorschot op de schadevergoeding. 
De Amsterdamse rechtbank was echter van oordeel dat De Pers 'voldoende had aangetoond' dat Quality Investments en oprichter Frank Laan een twijfelachtige reputatie hebben en dat de beschuldigingen 'voldoende met feitenmateriaal' heeft kunnen staven.