De rijkdom van de president

4 Connecties

Relaties

Vermogen Oranje

Personen

Barack Obama

Organisaties

Verenigde Staten
0 Bijdragen

Hoe rijk zijn de 43 Amerikaanse presidenten in dollars van nu? En wat betekent dat voor de Oranjes?

Terwijl op Capitol Hill slag werd geleverd over wetgeving die Wall Street aan banden moet leggen, gaf president Barack Obama openheid over zijn eigen financiële situatie. Uit de jaarlijkse financial disclosure die hij publiceerde blijkt dat Obama en zijn vrouw Michelle in 2009 konden beschikken over een gezamenlijk vermogen van 2,3 miljoen euro, 3 ton meer dan in 2008. 

 
Het politieke Amerikaanse magazine The Atlantic doet er nog een schepje bovenop. Het blad heeft het vermogen van alle 43 presidenten geanalyseerd en vervolgens uitgerekend wat ze in dollars van 2010 waard zouden zijn. En omdat het vermogen van presidenten vooral in het begin van de 19e eeuw nogal fluctueerde, is steeds het grootste vermogen gebruikt voor de ranking. 
 
Het berekenen van een vermogen lijkt eenvoudig (tel de bezittingen bij elkaar op en trek de schulden eraf) maar is in de praktijk vaak een gecompliceerde exercitie. Kijk maar naar de discussies over de Quote 500. Een vermogen is altijd een momentopname. Ooit berekende ik het vermogen van Maurice de Hond op 100 miljoen gulden, dat was zijn aandeel in beursfonds Newconomy op dat moment waard. Maar kort daarna smolt de waarde van het fonds door mismanagement, boekhoudkundige goochelarij en het verdampen van de ehype. 
 
 
Nog lastiger wordt het als er historische gegevens bij moeten worden betrokken, zoals bij de berekening van het vermogen van alle Amerikaanse presidenten. Zo was de dollar in het begin van zijn bestaan even wankel als de euro nu. Een betrouwbaar nationaal banksysteem ontstond pas aan het einde van de 19e eeuw.
 
Lezingen
Het vermogen van Amerikaanse presidenten blijkt nauw verbonden met de tijd waarin ze leefden. Rijke Amerikanen konden in de 19e eeuw van de ene op de andere dag bankroet zijn, bijvoorbeeld door een misoogst of een mislukte speculatie. Dat overkwam ook menig (ex)-president.
 
Anderen verdienden pas geld na hun vertrek, bijvoorbeeld met de publicatie van boeken en het geven van lezingen (Bill Clinton, Calvin Coolidge), of door het bijeensprokkelen van commissariaten (Gerald Ford). En enkele presidenten hadden hun vermogen gewoon geërfd van hun familie, zoals beide Roosevelts, John F. Kennedy en beide Bushes. 
 
De rijkste president was meteen de eerste na het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1789, George Washington. The Atlantic raamt zijn vermogen op 525 miljoen dollar. Washington bezat een enorme plantage in Virginia waar meer dan 800 slaven werkten. Het familievermogen van de Kennedy's is met een schatting van 1 miljard dollar weliswaar hoger, maar president John F. heeft het nooit geërfd. Het is in de familie gebleven en behoorlijk verwaterd over de kroostrijke en spenderende telgen van het Ierse geslacht. 
 
 
Vermogen Obama
Hoewel The Atlantic het vermogen van Obama raamt op 5 miljoen dollars, is deze zelf iets bescheidener. De Amerikaanse president heeft volgens zijn eigen rapportage een vermogen van te minste 2,3 miljoen dollar. Dat is 3 ton meer dan in mei 2008, toen hij nog 2 miljoen dollar meldde. Obama heeft dat vooral te danken aan de verkoop van zijn boeken en de verdiensten van zijn vrouw, die advocaat was bij een prestigieus kantoor.
 
Een Amerikaans president geniet een relatief bescheiden salaris van 400.000 dollar. Omdat hij slechts 345 dagen in dienst was, ontving hij over 2009 een bedrag van  $374.460. Uit de verkoop van zijn boeken Dreams from my Father en Audacity of Hope verdiende Obama bruto zo'n 5,2 miljoen dollar aan royalties. 
 
Andere inkomsten waren rente ($13.473), dividend ($12.018) en 'andere' ($4230). Zijn Nobel prijs heeft Obama geschonken, naast in totaal $329.100 dollar aan veertig verschillende goede doelen. Op de balans staan verder een Nobel-medaille ('waarde is moeilijk te bepalen) en 'Portugese waterhond, genaamd Bo' met een waarde van $1600 dollar. Klik hier voor de originele aangifte van de Amerikaanse president.
 
 
De Oranjes
De openheid van de Amerikanen staat in schril contrast met de geheimzinnigheid en halve leugens waarmee het Nederlands koningshuis zich pleegt te omringen. Hoewel er wel wat halfslachtige pogingen zijn om openheid van zaken te geven, heeft de Nederlandse belastingbetaler nog steeds een zeer beperkt inzicht in de financiële zaken van de Oranjes. Elke keer als de totale kosten van het Koninklijk Huis worden gepresenteerd, blijkt er iets niet te zijn meegeteld, zoals onlangs nog met het jacht De Groene Draeck.
 
 
De investeringen in Moçambique en Argentinië door kroonprins Willem-Alexander en zijn vrouw Máxima worden steevast omschreven als 'privé', terwijl volstrekt onduidelijk is uit welk vermogen of van welk geld dergelijke projecten worden betaald. 
 
Natuurlijk hebben de Oranjes recht op privacy. Maar niet als het over geld gaat dat ze niet zelf hebben verdiend. De druk op het koninklijk huis zal de komende jaren sterk toenemen. Nederland ontkomt niet aan zeer zware bezuinigingen en het is onvermijdelijk dat ook de toelages aan de immer talrijker wordende koninklijke familie onder de loep worden gelegd. De kans bestaat dat in deze discussie die dit tot gevolg zal hebben de hele monarchie gaat sneuvelen. Voor de kern van de familie, de troon en haar pretendenten, is er maar een manier om dat te voorkomen: totale en waarachtige openheid van zaken. Precies zoals de Amerikaanse president dat doet over zijn financiën.